Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2019/20:81 Nytt regemente till Umeå av Edward Riedl M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente K 4 i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen

Inlämnad: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-11-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nytt regemente till Umeå

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet flygplatser i Stockholm

Interpellation 2014/15:642 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:642 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:642 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:641 Arlanda och Bromma flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:553 Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Efter den 11 september 2001 i och med terrordåden i USA höjdes den allmänna säkerheten på flygplatser runt om i världen. I Sverige infördes ett utjämningssystem för att skydda

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:444 Västra länkens betydelse för Umeås utveckling av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Umeå är Norrlands största stad, och mycket tung trafik passerar staden dagligen. Västra länken är den sista delen av det vägprojekt som kommer att utgöra en ringled runt Umeå. I dag är två tredjedelar

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:444 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Västra länkens betydelse för Umeås utveckling

Interpellation 2014/15:275 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:275 Flygsäkerhet av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den senaste tiden har vi läst om oroväckande flygsäkerhetsbrister hos flygbolaget Avies som sköter flygtrafiken på en rad olönsamma men trafikmässigt motiverade inrikeslinjer. Det estniska flygbolaget Avies flyger på linjer till

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:275 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygsäkerhet

Interpellation 2014/15:274 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:274 Flygstrategi av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I december förra året skrev statsrådet Anna Johansson i Svenska Dagbladet att regeringen kommer att presentera en strategi för flygets utveckling i Sverige under 2015. Jag välkomnar detta eftersom ett konkurrenskraftigt flyg är

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:274 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygstrategi

Interpellation 2014/15:248 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:248 Regler kring gränsöverskridande skoterkörning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Dagens lagstiftning gör det möjligt för norrmän som har norska förarbevis för skoter att köra in i Sverige. Svenskar som har svenska förarbevis för skoter åtnjuter dock inte rätten att köra in i

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:248 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regler kring gränsöverskridande skoterkörning

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:216 Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull. Det motsvarar ca 0,2 procent av trafiken, och 19 procent av dödsolyckorna är alkoholrelaterade. Rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken

Inlämnad: 2015-01-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer

Interpellation 2014/15:184 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:184 Effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Då regeringen har valt att frysa det påbörjade infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm innebär det ökade kostnader i mångmiljonklassen. Enligt beräkningar kostar en frysning av Förbifart Stockholm

Inlämnad: 2014-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:184 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:11 Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige