Dokument & lagar (54 träffar)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj kan södra och

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäck efter den 15 april

Interpellation 2016/17:428 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:428 Arlandas konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I juli 2014 sa dåvarande statsministerkandidaten Stefan Löfven att om Socialdemokraterna vann valet skulle Arlanda göras till Nordens största flygplats. Sedan dess har regeringen slutit ett avtal med USA om att införa

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:428 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:427 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:427 Flygskatt och miljövinster av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen ämnar införa en flygskatt på alla flygningar i och från Sverige. Remissinstanserna har i sina remissvar i åtta av tio fall varit negativa till införandet av en sådan skatt på grund av att det skulle drabba

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:427 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:425 Kritiken mot förslaget om en flygskatt av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringens förslag om en flygskatt har fått massiv kritik. Av 156 remissinstanser har 126 varit kritiska till införandet av en flygskatt. Det är alltså 8 av 10 remissinstanser som anser att en flygskatt

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:424 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:424 Direktflyg från Sverige av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I och med att regeringen har aviserat att en flygskatt ska införas på alla resor i och från Sverige har flera flygbolag aviserat att de antingen kommer att behöva lägga ned eller flytta flera flyglinjer. Det handlar om

Inlämnad: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:424 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:406 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:406 Affären mellan Luftfartsverket och Saab av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Olle Sundin är Luftfartsverkets generaldirektör och varit med och utformat hur förändringen ska ske för de regionala flygplatserna. Samtidigt sitter han i styrelsen hos dem som säljer fjärrstyrningsutrustningen,

Inlämnad: 2017-03-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:406 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Affären mellan Luftfartsverket och Saab

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:405 Ekonomiska kalkyler för flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S SVT Västerbotten kan rapportera att den besparing som var tänkt i och med fjärrstyrningen av flygledartorn från ett antal svenska regionala flygplatser inte är så stor som meddelats. Den löntagarkonsult som

Inlämnad: 2017-03-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomiska kalkyler för flygplatser

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:404 Tillstånd för simultana operationer av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tanken att en flygledare inom några år ska kunna styra trafiken vid två flygplatser samtidigt är ytterst kontroversiell av säkerhetsskäl. Bland annat har Europeiska transportarbetarfederationen krävt ett förbud

Inlämnad: 2017-03-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillstånd för simultana operationer

Interpellation 2016/17:403 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:403 Processen med de fjärrstyrda flygledartornen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S SVT Västerbotten har rapporterat att generaldirektören på Luftfartsverket även sitter i styrelsen för det nybildade bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions. Detta bolag tillverkar den utrustning

Inlämnad: 2017-03-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:403 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Processen med de fjärrstyrda flygledartornen

Interpellation 2016/17:402 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:402 Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Genom dokument som SVT Västerbotten har kommit över rapporteras att säkerheten gällande fjärrstyrningen av fem svenska flygplatser från en enskild enhet kan vara osäker. Bland annat har Europeiska transportarbetarfederationen

Inlämnad: 2017-03-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:402 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser

Interpellation 2016/17:305 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:305 Västra länken i Umeå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att Västra länken i Umeå inte kommer att hotas av regeringens direktiv till Trafikverket om att ompröva 20 beslutade infrastrukturprojekt inför kommande nationell plan. Direktiven

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:305 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:304 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:304 Pengar för järnväg mellan Umeå och Skellefteå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 2 februari meddelade ordföranden för Norrbotniabanegruppen, Lorents Burman, att regeringen och statsminister Stefan Löfven kommit med ett löfte om att Norrbotniabanan kommer att byggas. I löftet

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:304 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:300 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:300 Tyngre lastbilar i Västerbotten av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag om att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Alla relevanta remissinstanser inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten är positiva

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:300 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:297 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:297 Västra länken i Umeå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I och med förseningen av den nationella infrastrukturplanen och de uppmärksammade direktiv som regeringen gav Trafikverket om att ompröva 20 redan beslutade infrastrukturprojekt finns det anledning att undra vad som dröjer.

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:297 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:293 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:293 Olycksstatistik i trafiken av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I augusti 2016 meddelade regeringen en ny inriktning för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet under namnet Nystart för nollvisionen. Samtidigt har det under 2016 omkommit 272 personer i vägtrafiken medan det under

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:293 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:275 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:275 Swedavia och Umeå flygplats av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det statligt ägda Swedavia vill fjärrstyra flygtrafikledningen på Umeå flygplats från Arlanda. Det innebär att statliga jobb i Umeå kommer att flyttas ned till Stockholm. Precis tvärtemot det

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:275 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Swedavia och Umeå flygplats

Interpellation 2016/17:274 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:274 Statliga jobb i Umeå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Teknikutvecklingen i flygsektorn och utvecklingen av fjärrstyrda flygledartorn kommer att påverka antalet jobb inom branschen. Att utvecklingen går framåt och nya tekniker för säkerhet och effektivitet utvecklas är inte

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:274 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb i Umeå

Interpellation 2016/17:273 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:273 Ny teknik för flygledartorn av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den teknologiska utvecklingen inom flygsektorn har under de senaste åren varit fantastisk. Utvecklingen gällande säkerhet samt nya och mer effektiva flygrutter har gjort att resandet har blivit både säkrare och mer

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:273 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ny teknik för flygledartorn

Interpellation 2016/17:53 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:53 Finansiering av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots att regeringen lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska inledas senast 2018 öronmärks inga medel till projektet i infrastrukturpropositionen, som offentliggjordes tidigare i veckan. Trafikverket har meddelat

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:53 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av Norrbotniabanan

Interpellation 2016/17:22 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:22 Nya direktiv till Trafikverket av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S På senare tid har flera medieredaktioner runt om i landet rapporterat om vägprojekt som är föremål för omprövning utifrån nya direktiv från regeringen till Trafikverket inför den kommande infrastrukturpropositionen.

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:22 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya direktiv till Trafikverket
Paginering