Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Interpellation 2004/05:260 av Johansson, Jörgen (c)

den 14 december Interpellation 2004/05:260 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd Reformeringen av jordbrukspolitiken innebär stora förändringar för enskilda lantbrukare. Det är mycket viktigt att förändringarna uppfattas som rimliga och rättvisa. Regeringen

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:219 av Johansson, Jörgen (c)

den 8 januari Interpellation 2003/04:219 av Jörgen Johansson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om lodjursjakt utanför renskötselområdena Naturvårdsverket beslutade, i mitten av december, om jakt på rovdjur som varg och lo. Beslutet beträffande lo innebar att ingen jakt tillåts utanför renskötselområdena.

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)