Dokument & lagar (89 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:118 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:118 Arbetskraftsinvandring av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På senare tid har flera fall uppmärksammats där arbetskraftsinvandrare har utvisats från Sverige. Detta trots att de jobbar, gör rätt för sig och av allt att döma har haft och har seriösa arbetsgivare.

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:118 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1521 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1521 EU-gemensamma åtgärder av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flyktingkrisen är inte över. Drivkraften för människor att ta sig till Europa kvarstår. Nu kommer rapporter om att dödsfallen på Medelhavet är fler än tidigare. Det är fler människor som har dött på Medelhavet

Inlämnad: 2016-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1521 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1520 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1520 Kvaliteten i asylprövningen av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden är nu mycket långa. I genomsnitt rör det sig nu om över 300 dagar och då är samtliga asylärenden inräknade, även ärenden av enkel beskaffenhet.

Inlämnad: 2016-08-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1520 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1511 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1511 Vikten av materiellt riktiga brottmålsdomar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En kvinna som gav sin bror alibi i ett brottmål vid Göteborgs tingsrätt tilläts att bära niqab, det vill säga en heltäckande slöja med enbart en smal springa för ögonen, under det

Inlämnad: 2016-08-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1511 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1499 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1499 Kartläggning av antalet människor utan tillstånd att vistas i Sverige av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Idag finns en stor osäkerhet om antalet människor som finns i landet olovligen. De uppskattningar som tidigare har gjorts, och som refereras till av Socialstyrelsen

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1499 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1494 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1494 Nya förvarsplatser av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket hade totalt vid 2015 års utgång 255 ordinarie förvarsplatser samt 76 beredskapsplatser. Beläggningsgraden var 94 procent, vilket är en mycket hög beläggningsgrad. Källa: Migrationsverkets

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1494 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1493 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1493 Tvångsåtgärder vid verkställighet av ut- och avvisningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitieombudsmannen, JO, meddelade i juni i år ett beslut som har stor betydelse för polisens arbete med verkställighet av ut- och avvisningar. I beslutet konstaterade

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1493 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1190 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1190 Multipla identiteter av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att en och samma person använder sig av flera olika identiteter är ett problem som har uppmärksammats alltmer på senare tid. Syftet kan vara att hålla sig undan myndigheter eller att få ersättning beviljad

Inlämnad: 2016-05-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1190 av Johan Forssell (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1188 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1188 Självmant återvändande av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På pressträff den 2 maj 2016 redovisade regeringen att antalet självmant genomförda utresor av personer som lämnar Migrationsverkets mottagningssystem ökar och att vi på senare tid månadsvis sett en fördubbling

Inlämnad: 2016-05-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1188 av Johan Forssell (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1187 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1187 Förvar i återvändandeprocess av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna vill kraftigt förstärka återvändandearbetet. Många människor beviljas asyl och skydd i Sverige. Den som däremot nekas asyl och därmed av myndighet eller domstol inte bedöms ha ett skyddsbehov

Inlämnad: 2016-05-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1187 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1054 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1054 Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Ensamkommande barn som kommer till Sverige ska vara trygga här. Våra offentliga system måste vara trovärdiga. Därför är det av största vikt att få ordning i asylprocessen. En avgörande

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1054 av Johan Forssell (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1106 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1106 Nya åtaganden i samband med EU:s avtal med Turkiet av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S EU slöt i mars 2016 ett avtal med Turkiet i syfte att bättre hantera flyktingmottagandet till Europa. En del av avtalet är att 72 000 syrier i Turkiet ska få möjlighet att

Inlämnad: 2016-04-12 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1106 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1080 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:1080 Återtagandeavtal med Afghanistan av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I början av december 2015 rapporterade regeringen att Sverige inlett förhandlingar med Afghanistan om ett återtagandeavtal. Detta skedde i samband med ett möte mellan statsminister Stefan Löfven

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1080 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:988 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:988 Tiggeriförbud av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Frågan om att införa ett tiggeriförbud har aktualiserats. Om det är så att vi märker att vi behöver göra mer, då är vi beredda att göra mersa statsminister Stefan Löfven nyligen gällande att införa ett tiggeriförbud.

Inlämnad: 2016-03-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:988 av Johan Forssell (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2015/16:411 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:411 Regeringens hållning vad gäller asylpolitiken av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Socialdemokraterna anser att antalet som söker asyl i Sverige ska minskas, tvärtemot Miljöpartiets uppfattning. Samtidigt menar Socialdemokraterna att fler åtstramningar

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:411 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hållning vad gäller asylpolitiken

Interpellation 2015/16:410 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:410 Medicinska åldersbedömningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna har vid ett flertal gånger påtalat vikten av att Migrationsverket får tillgång till medicinska åldersbedömningar av de som söker asyl som ensamkommande barn då det råder osäkerhet

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:410 av Johan Forssell (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2015/16:806 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:806 Utvisning på grund av brott i fler fall av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna har presenterat nya förslag som rör utvisning på grund av brott. Dagens regelverk behöver skärpas i syfte att ytterligare markera att samhället inte accepterar brott av den

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:806 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:530 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:530 Dämpat söktryck av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Läget till följd av flyktingsituationen är akut. Skolan och socialtjänsten är som mest ansträngda. I Svenska Dagbladet den 17 december beskriver fackförbundet Akademikerförbundet SSR hur socialtjänsternas verksamhet

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:530 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:523 av Johan Forssell (M)

Fråga 2015/16:523 Åtgärder för medicinska åldersbedömningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna har påtalat vikten av att Migrationsverket återigen får tillgång till medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn och ungdomar då det är osäkert om åldern är över

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:523 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:264 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:264 Dämpat söktryck av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Just nu upplever åtskilliga samhällsfunktioner ett akut läge vad gäller flyktingsituationen. I det läget ställs höga krav på att båda hitta nya lösningar för de personer som kommer till vårt land och

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:264 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)