Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2004/05:260 av Johansson, Jörgen (c)

den 14 december Interpellation 2004/05:260 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd Reformeringen av jordbrukspolitiken innebär stora förändringar för enskilda lantbrukare. Det är mycket viktigt att förändringarna uppfattas som rimliga och rättvisa. Regeringen

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:193 av Tiefensee, Roger (c)

den 22 november Interpellation 2004/05:193 av Roger Tiefensee c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om odling av hampa Den 25 mars 2004 gav riksdagen regeringen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att godkänna odling av hampa för energi-fiber- och proteinändamål inom eller utanför EU:s stödsystem. Inom

Inlämnad: 2004-11-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)