Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2002/03:353 av N Hedström, Lotta (mp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:353 av Lotta N Hedström mp till statsrådet Hans Karlsson om arbetskraftsinvandring I både den svenska och internationella debatten om global utveckling och fattigdomsbekämpning ställs det krav om samstämd politik koherensså att alla viktiga beslut inom olika politiska områden ska värderas

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2002/03:857 av Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april Fråga 2002/03:857 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om vattenprivatisering i Ghana och Nicaragua Statsrådet Jan O Karlsson har till media uttalat att Sverige förespråkar att vattentillgångar inte ska privatiseras eller kommersialiseras. Till detta har också sagts att det inte får förekomma

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:856 av Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april Fråga 2002/03:856 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om vattenprivatiseringar Statsrådet Jan O Karlsson har till media uttalat att Sverige förespråkar att vattentillgångar inte ska privatiseras eller kommersialiseras. Till detta har också sagts att det inte får förekomma att biståndsgivare

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:837 av Fridolin, Gustav (mp)

den 24 april Fråga 2002/03:837 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om uppehållstillstånd för irakier I dag finns det ca 6 400 irakier som väntar i Sverige på slutgiltigt besked om uppehållstillstånd. Många av dessa asylsökande är barnfamiljer som väntat en längre tid på besked om uppehållstillstånd.

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:811 av Fridolin, Gustav (mp)

den 15 april Fråga 2002/03:811 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om förvar av asylsökande Så kallade förvar för flyktingar är ur humanitär synvinkel ytterst tveksamma. Det saknas i praktiken någon principiell skillnad mellan ett flyktingförvar och ett fängelse, och att behandla flyktingar och asylsökande

Inlämnad: 2003-04-15 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:749 av Ångström, Lars (mp)

den 3 april Fråga 2002/03:749 av Lars Ångström mp till statsrådet Jan O Karlsson om minröjning i Irak Amerikas utrikesminister säger öppet att USA ska styra återuppbyggnaden av Irak. USA har redan tecknat kontrakt med ett amerikanskt företag om delar av Iraks återuppbyggnad. Enligt en artikel i Dagens Industri avser

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:690 av N Hedström, Lotta (mp)

den 18 mars Fråga 2002/03:690 av Lotta N Hedström mp till statsrådet Jan O Karlsson om Sveriges bidrag till fattigdomsbekämpning Sverige sluter helhjärtat upp bakom FN:s millenniemål, som bland annat går ut på att andelen människor som lever på mindre än 1 dollar om dagen absolut fattigdom ska vara halverad 2015, jämfört

Inlämnad: 2003-03-18 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:642 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 7 mars Fråga 2002/03:642 av Kerstin-Maria Stalin mp till utrikesminister Anna Lindh om barn i ett internationellt perspektiv Under debatten om utrikesutskottets betänkande 2003/03:UU4 Barn i ett internationellt perspektiv kunde vi inte undgå att beröra den fullständigt vidriga sexuella exploateringen av barn.

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:546 av Fridolin, Gustav (mp)

den 19 februari Fråga 2002/03:546 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande irakier I april 2002 ändrade regeringen praxis angående asylsökande kurder från norra Irak. Den nya praxisen har inneburit att en överväldigande majoritet av de asylsökande kurderna från det autonoma kurdiska området

Inlämnad: 2003-02-19 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:184 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 13 februari Interpellation 2002/03:184 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Jan O Karlsson om humanitärt visum Just nu utreder EU-kommissionen den svenske folkrättsexperten Gregor Nolls förslag om att flyktingar ska få möjlighet att söka asyl direkt på EU-ländernas ambassader och konsulat runtom i världen.

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:148 av Ångström, Lars (mp)

den 30 januari Interpellation 2002/03:148 av Lars Ångström mp till statsrådet Jan O Karlsson om minröjning Redan 1994 föreslog Sverige, som första land, att det skulle införas ett internationellt förbud mot personminor. En omfattande kampanj från ICBL International Campaign to Ban Landmines ledde till att ett sådant

Inlämnad: 2003-01-30 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:370 av Jönsson, Mona (mp)

den 27 december Fråga 2002/03:370 av Mona Jönsson mp till statsrådet Jan O Karlsson om utvisande av omhändertagna barn Med detta fall vill jag exemplifiera när två myndigheters intressen kommer i konflikt med varandra och på vilket sätt FN:s barnkonvention ska beaktas i dilemmat. I Linköping är två små flickor, 7 månader

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:253 av Fridolin, Gustav (mp)

den 6 december Fråga 2002/03:253 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om vinterinhibition för asylsökande ex-jugoslaver I Sverige finns det många från före detta Jugoslaviens alla delar som väntar på besked på sin asylansökan, eller överklagan av asylansökan. Enligt olika organisationer som arbetar

Inlämnad: 2002-12-06 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:252 av Fridolin, Gustav (mp)

den 6 december Fråga 2002/03:252 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner Migrationsverkets gillrande av fällor, då man lurar asylsökande att infinna sig under falska förespeglingar för att bli gripna och avvisade av polis, har flera gånger varit uppe för diskussion i riksdagen.

Inlämnad: 2002-12-06 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:179 av Fridolin, Gustav (mp)

den 22 november Fråga 2002/03:179 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om vård för asylsökande Tidningen Dagens Nyheter har under några dagars tid tagit upp det angelägna ämnet med möjligheten för vård av asylsökande i allmänhet och fallet med rullstolsbundna Ataa Yaldiko i synnerhet. Det har framgått

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:146 av Jönsson, Mona (mp)

den 18 november Fråga 2002/03:146 av Mona Jönsson mp till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Tjetjenien Det första kriget mellan Ryssland och Tjetjenien pågick mellan december 1994 till augusti 1996. Det andra kriget bröt ut hösten 1999 och pågår än. Sedan två år tillbaka är Tjetjenien i princip stängt för

Inlämnad: 2002-11-18 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:33 av Fridolin, Gustav (mp)

den 13 november Interpellation 2002/03:33 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets uppgifter I Dagens Nyheter den 10 november rapporterades det att Migrationsverket återigen gillrat en fälla för en asylsökande. Arash Benam lockades till Migrationsverket under förevändning att en diskussion

Inlämnad: 2002-11-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:107 av Ångström, Lars (mp)

den 8 november Fråga 2002/03:107 av Lars Ångström mp till statsrådet Jan O Karlsson om Sveriges och Sidas stöd till humanitär minröjning I våras presenterades regeringens samlade syn på minhantering för riksdagen. Nu skulle de svenska resurserna samordnas och den svenska kompetensen skulle utvecklas inom detta viktiga

Inlämnad: 2002-11-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:44 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 oktober Fråga 2002/03:44 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Ryssland Migrationsminister Jan O Karlsson uttalade i går, den 14 oktober, att han vill vidta åtgärder för att stoppa det ökade antalet ryska asylsökande som kommer hit, eftersom många av dem som kommer saknar giltiga

Inlämnad: 2002-10-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)