Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2087 av Linna, Elina (v)

den 31 augusti Fråga 2005/06:2087 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s HBT-personers ohälsa Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport i serien Hälsa på lika villkor om HBT-personers fysiska och psykiska hälsa. Resultaten visar trots att övervägande delen av HBT-personer hade

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:354 av Stafilidis, Tasso (v)

den 18 april Interpellation 2005/06:354 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Jens Orback s Grekiska Riksförbundet Det har kommit till min kännedom att Grekiska Riksförbundet GR i ett beslut INT-42-05-1628 från Integrationsverket fått avslag på sin ansökan om organisationsstöd och verksamhetsbidrag för år 2006.

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Jens Orback (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Grekiska Riksförbundet

Skriftlig fråga 2005/06:1261 av Linna, Elina (v)

den 22 mars Fråga 2005/06:1261 av Elina Linna v till statsrådet Ylva Johansson s Mat som medicin För alla människor handlar mat inte bara om näringsriktighet eller smak. För många är mat medicin och i vissa fall är mat det som framkallar sjukdom. Så är det bland annat för dem som är laktos- och glutenintoleranta.

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1172 av Hoffmann, Ulla (v)

den 10 mars Fråga 2005/06:1172 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jens Orback s Invandrade kvinnors skydd mot mäns våld I dagarna har Umeåuppropet tagit ställning för att kvinnors rädsla för våld ska tas på allvar i politiken. Vänsterpartiet har uttalat sitt stöd för detta viktiga initiativ. Våldet mot kvinnor

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:295 av Einarsson, Mats (v)

den 8 mars Interpellation 2005/06:295 av Mats Einarsson v till statsrådet Jens Orback s Analys av lagstiftningen ur ett könsmaktsperspektiv Fredagen den 3 mars 2006 lanserades Umeåuppropet som vill få stopp på kvinnors vardagsrädsla. Det kräver kvinnors rätt till kroppslig integritet och makt över sina liv. Uppropet

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1131 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 mars Fråga 2005/06:1131 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ulrica Messing s ID-kort till flyktingar som saknar hemlandspass eller främlingspass Utländska medborgare har i vissa fall stora svårigheter att erhålla ID-handlingar. Posten AB och de övriga instanser som i dag har rätt att utfärda ID-handlingar har

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:258 av Holma, Siv (v)

den 14 februari Interpellation 2005/06:258 av Siv Holma v till statsrådet Morgan Johansson s Spelmissbruk Det socialdemokratiskt ägda företaget A-lotterier har ansökt om tillstånd att ordna pokerspel på Internet. Samtidigt har regeringsmedlemmar uttalat oro för utvecklingen på spelmarknaden och de problem med spelmissbruk

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Spelmissbruk

Skriftlig fråga 2005/06:866 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 januari Fråga 2005/06:866 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ylva Johansson s Sjukvård för asylsökande FN:s specielle rapportör för rätten till bästa uppnåeliga hälsa, professor Paul Hunt, besökte Sverige den 1018 januari 2006. Han riktade på flera områden kritik mot den svenska hälso- och sjukvården. FN-rapportören

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:216 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 23 januari Interpellation 2005/06:216 av Kjell-Erik Karlsson v till statsrådet Lena Sommestad s Användningen av etanol i den befintliga fordonsparken Hoten mot klimatet ökar. En stor del av de klimatstörande gaserna härrör från förbränning av fossila energislag. Förbrukningen av fossila drivmedel ökar globalt.

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användningen av etanol i den befintliga fordonsparken

Skriftlig fråga 2005/06:772 av Linna, Elina (v)

den 10 januari Fråga 2005/06:772 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s Folkhälsan och våld mot kvinnor Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om folkhälsa ur ett genusperspektiv. Där pekar man på att kvinnors utsatthet är att betrakta som ett folkhälsoproblem. Det gäller inte

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:742 av Linna, Elina (v)

den 3 januari Fråga 2005/06:742 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s Ohälsan bland HBT-personer Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om homo-bi- och transsexuellas hälsa. Det visar sig att den psykiska ohälsan är betydligt större hos HBT-personer än bland heterosexuella. Ett

Inlämnad: 2006-01-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:670 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 december Fråga 2005/06:670 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Ylva Johansson s Äldres säkerhet Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken bland äldre och dödsfallen till följd av uppkomna skador som höftfraktur fortsätter att öka enligt Socialstyrelsens hälsorapport 2005. Studier visar att en halv miljon

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:669 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 december Fråga 2005/06:669 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Ylva Johansson s Äldresäkerhetsdelegation Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken bland äldre och dödsfallen till följd av uppkomna skador som höftfraktur fortsätter att öka enligt Socialstyrelsens hälsorapport 2005. Studier visar att en

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

den 14 december Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman v till statsrådet Morgan Johansson s Riskbruksprojektet Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:140 av Burman, Ingrid (v)

den 25 november Interpellation 2005/06:140 av Ingrid Burman v till statsrådet Ylva Johansson s Misstänkliggörandet av de apatiska flyktingbarnen Socialstyrelsen kom i oktober med ett meddelandeblad om uppgivenhetssymtom hos asylsökande barn. I meddelandebladet framgår det att det saknas vetenskaplig kunskap om

Inlämnad: 2005-11-25 Besvarare: Ylva Johansson (S)