Dokument & lagar (350 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1404 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 10 april Fråga 2005/06:1404 av Mona Berglund Nilsson s till statsrådet Ylva Johansson s Likvärdig tillgång till mediciner För fattig för medicin problemet är inte svårt att förstå. Ett besök hos en allmänläkare kostar 120 kr. Det är inte dyrt. Men för medicin kan den sjuke få betala upp till 1 800 kr innan högkostnadsskyddet

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1397 av Ekendahl, Maud (m)

den 10 april Fråga 2005/06:1397 av Maud Ekendahl m till statsrådet Ylva Johansson s Prisreglerad tandvård I slutet av 2005 tillsatte regeringen en tandvårdsutredning som nu föreslagit att patienten erbjuds en undersökning av sina tänder för 200 kr med 18 månaders mellanrum. Tandundersökningen ska inte få kosta mer

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1392 av Bargholtz, Helena (fp)

den 7 april Fråga 2005/06:1392 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Morgan Johansson s Tobaksavvänjning med förhinder Swedish Match har åter lanserat en ny tobaksvara. Det är ett tuggummi som ser så oskyldigt vitt och fräscht ut att det är svårt att förstå att det innehåller finmalen tobak. Det är väl just det

Inlämnad: 2006-04-07 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1390 av Enström, Karin (m)

den 7 april Fråga 2005/06:1390 av Karin Enström m till statsrådet Ylva Johansson s Medicinsk säkerhet under förlossning Barnafödandet i Stockholms innerstad fortsätter att öka. Man räknar med att det i maj kommer att födas 140 fler barn än samma månad förra året det vill säga att ca 950 nyfödda barn kommer att

Inlämnad: 2006-04-07 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1380 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 6 april Fråga 2005/06:1380 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Berit Andnor s Barns och ungdomars hälsa Socialstyrelsen har den senaste tiden presenterat flera rapporter som visar att barns och ungdomars hälsoutveckling är sämre än vuxnas. Medan den vuxna befolkningens hälsa utvecklas positivt

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1377 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1377 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Försäljning av alkogodis Det är enligt svensk lag förbjudet att sälja alkohol till minderåriga, men om alkoholen förpackas som godis gäller inte denna regel. En av landets lågpriskedjor saluför chokladpraliner med alkoholkoncentration

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1374 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 6 april Fråga 2005/06:1374 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson s Alkogodis i livsmedelsaffärer Tidningen Dagen har uppmärksammat att den tyska livsmedelskedjan Lidl säljer choklad som innehåller alkohol. I en ask som kostar 9:90 finns alkohol motsvarande ca sex centiliter 40-procentig

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1373 av Brodén, Anne Marie (m)

den 6 april Fråga 2005/06:1373 av Anne Marie Brodén m till socialminister Berit Andnor s Situationen för barn och ungdomar Antalet flickor och unga kvinnor som läggs in på sjukhus för att de försökt ta sitt liv eller på annat sätt skadat sig själva har ökat kraftigt. Varje vecka försöker i genomsnitt nästan 40 unga

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:336 av Johansson, Kenneth (c)

den 5 april Interpellation 2005/06:336 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ylva Johansson s Fortsatta utvecklingsinsatser för primärvården Centerpartiet medverkade aktivt till att primärvården, basen i svensk hälso- och sjukvård, prioriterades högt i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och

Inlämnad: 2006-04-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1360 av Stenmark, Rigmor (c)

den 4 april Fråga 2005/06:1360 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Morgan Johansson s Lagstiftning för beredskap vid en pandemi Statsrådet har i en interpellationsdebatt den 28 mars 2006 svarat på frågan om svenska förberedelser för en framtida pandemi. Detta är en fråga som i hög grad intresserar den svenska befolkningen.

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1358 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 4 april Fråga 2005/06:1358 av Andre vice talman Kerstin Heinemann fp till statsrådet Morgan Johansson s Övergrepp mot funktionshindrade inom socialtjänsten I dag finns det ett stort underskott av kunskap om våld och övergrepp mot funktionshindrade. Man vet att personer med funktionshinder utsätts oftare för

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:333 av Lindholm, Jan (mp)

den 3 april Interpellation 2005/06:333 av Jan Lindholm mp till statsrådet Lena Sommestad s EU:s riktlinjer för försiktighetsprincipens användning Tidigare var det så att lagstiftningen enbart var inriktad på att utgöra ett skydd mot vetenskapligt säkerställda skador och olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Inlämnad: 2006-04-03 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s riktlinjer för försiktighetsprincipens användning

Skriftlig fråga 2005/06:1342 av Sidén, Anita (m)

den 31 mars Fråga 2005/06:1342 av Anita Sidén m till socialminister Berit Andnor s Rättspsykiatrin I dag saknas möjligheter att göra behövliga insatser för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård om dessa patienter till exempel misstänks för drogmissbruk. Personalen har viss rätt att göra visitation efter en

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1339 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 30 mars Fråga 2005/06:1339 av Göran Persson i Simrishamn s till statsrådet Jens Orback s Rätten till sjukpenning och politiskt arbete Försäkringskassans stramare tolkning har inneburit att alltfler som uppbär sjukpenning eller sjukpension tvingats avstå från att arbeta politiskt. Flera exempel finns. I Ystads

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1338 av Larsson, Maria (kd)

den 30 mars Fråga 2005/06:1338 av Maria Larsson kd till statsrådet Morgan Johansson s Glömda barns upprättelse Den 29 mars presenterade Socialstyrelsen sin utredning där man haft i uppdrag att finna svar på frågan om övergrepp och kränkningar förekommit vid institutioner inom den sociala barnavården. Det är en

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1326 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 30 mars Fråga 2005/06:1326 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ylva Johansson s Undernäring på särskilda boenden Enligt en undersökning ledd av Albert Westergren, klinisk lektor vid Centralsjukhuset i Kristianstad, riskerar var fjärde äldre på särskilda boenden undernäring. Dessa siffror är mycket alarmerande

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1318 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 28 mars Fråga 2005/06:1318 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Redovisning av klimatutsläpp I Tyskland finns nu i mars en uppskattning för koldioxidutsläppen 2005, se http:www.diw.de/programme/jsp/presse.jsppcode=474 I Sverige får vi vänta till december för att få veta hur utsläppen utvecklas,

Inlämnad: 2006-03-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1314 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 28 mars Fråga 2005/06:1314 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Ylva Johansson s Allmän vaccinering mot livmoderhalscancer I slutet av detta år finns i Sverige för första gången ett vaccin som kan förebygga och förhindra livmoderhalscancer. Emea väntas fatta beslut om godkännande inom några månader. Många anser

Inlämnad: 2006-03-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1310 av Ullenhag, Erik (fp)

den 27 mars Fråga 2005/06:1310 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Screening för tjocktarmscancer försöksverksamhet i Uppsala I Sverige dör ca 2 500 personer varje år på grund av cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen. Sjukligheten och dödligheten skulle kunna minskas om sjukdomen upptäcktes tidigare

Inlämnad: 2006-03-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1303 av Aronson, Marita (fp)

den 24 mars Fråga 2005/06:1303 av Marita Aronson fp till statsrådet Ylva Johansson s Läkemedelsnära förbrukningsartiklar Läkemedelsnära förbrukningsartiklar som insulinpennor, blodsockermätare med mera ingår dag i läkemedelsförmånerna. Läkemedelsförmånsnämnden LFN fattar beslut om vad som ska ingå i det sortimentet.

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)