Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1618 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1618 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Vård vid hjärtinfarkt När någon drabbas av hjärtinfarkt så är ett snabbt och bra omhändertagande av största vikt för överlevnaden och för patientens fortsatta livskvalitet. Trots att det att det finns nationella riktlinjer för

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1573 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 maj Fråga 2005/06:1573 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Begravningsbidrag från kommunen Det finns stora skillnader mellan kommunernas socialtjänst när det gäller att bevilja bidrag till begravningar. Detta framgår av en undersökning som begravningsbyrån Fonus och Sveriges Kommuner

Inlämnad: 2006-05-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1518 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 maj Fråga 2005/06:1518 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Vård av spelmissbrukare Tre av fyra som genomgått hela programmet vid en vårdinstitution för spelmissbrukare fungerar väl och har kunnat börja jobba igen visar en utvärdering. I hela landet finns 3035 vårdplatser men Folkhälsoinstitutet

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1377 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1377 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Försäljning av alkogodis Det är enligt svensk lag förbjudet att sälja alkohol till minderåriga, men om alkoholen förpackas som godis gäller inte denna regel. En av landets lågpriskedjor saluför chokladpraliner med alkoholkoncentration

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:244 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:244 av Else-Marie Lindgren kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Åtgärder mot spelmissbruk Den svenska spelmarknaden växer så det knakar. Den 24 november 2005 gav regeringen Svenska Spel tillstånd att starta nätpoker. ATG har ansökt hos regeringen om att få flytta in sina

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot spelmissbruk

Skriftlig fråga 2005/06:982 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 februari Fråga 2005/06:982 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Allergisjukvården Ca 1,5 miljoner svenskar är drabbade av någon form av allergisjukdom. Enbart astman kostar samhället 6 miljarder kronor om året och medför mycket besvär i vardagslivet för många allergiker och deras anhöriga.

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:869 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 26 januari Fråga 2005/06:869 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet har genomfört en undersökning av det stöd som ges till barn och ungdomar med neuropsykiatriska

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:839 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:839 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Vård av äldre med bröstcancer En nyligen avslutad studie på kvinnliga bröstcancerpatienter som utförts av Sonja Eaker, doktor i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet, visar på brister i vården för äldre med bröstcancer.

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:838 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:838 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Tandvård för äldre och funktionshindrade Att få sin munhälsa undersökt och åtgärdad är viktigt för alla åldergrupper. Drygt 180 000  funktionshindrade och äldre har rätt till tandvård i form av uppsökande verksamhet. Tandläkare

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:837 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:837 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Samers hälsotillstånd FN-rapportören Paul Hunt riktar kritik mot vård av samerna i Sverige. Han anser att det finns stora brister i kunskap och forskning om svenska samers hälsotillstånd. Till skillnad från exempelvis Norge

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:720 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 december Fråga 2005/06:720 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Rättssäkerheten vid tvångsvård En nyligen framlagd avhandling vid Malmö högskola, Rättssäkerhet och tvångsvård visar exempel på hur rättssäkerheten åsidosätts vid LVM-hemmen. Det stora problemet är för lågt utbildad personal

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:718 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 december Fråga 2005/06:718 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Barn till alkoholmissbrukare Under julhelgen orsakar alkoholen problem i många familjer. Det är då det brukar vara som värst för alkoholisternas barn. Men dessa barn ber sällan samhället om hjälp. De skyddar sina föräldrar

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:243 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2005/06:243 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Smärtvården Det finns undersökningar som tyder på att det finns en kroniskt smärtdrabbad i vart tredje svenskt hushåll. Antalet personer med smärtproblem har ökat de senaste åren. Socialstyrelsen har rekommenderat att det ska

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:136 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:136 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Brist på kunskap om hepatit C i vården En ny undersökning visar att landstingens ekonomi försenar vården för patienter med leversjukdomen hepatit C. Det är en mycket eftersatt patientgrupp. Det finns stora behov av både vård,

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:135 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:135 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Självmordsförsök bland fosterhemsbarn Socialforskaren Bo Vinnerljung påvisar i en undersökning att fosterhemsbarn är starkt överrepresenterade bland dem som försöker begå självmord. Risken är också upp till åtta gånger större

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:134 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober Fråga 2005/06:134 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Gramnegativa bakterier Oron ökar i Sverige för en ny grupp bakterier gramnegativa bakterier. I andra länder har smittade avlidit och i Sverige har ett tiotal patienter hittills vårdats på sjukhus i sjukdomar orsakade av gramnegativa

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)