Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1710 av Thorén, Sverker (fp)

den 29 maj Fråga 2005/06:1710 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Svensk ståndpunkt om Östersjögasledning Den gasledning som ska gå under Östersjön från Ryssland till Tyskland har varit livligt omdiskuterad och ifrågasatt men hittills har den svenska regeringen inte yttrat sig i frågan. De baltiska

Inlämnad: 2006-05-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1567 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1567 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om partiklar Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade att delmålet för partiklar

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1566 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1566 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om kadmium Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade att ett nytt delmål om

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1565 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1565 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om dioxin i livsmedel Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade att ett nytt

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1564 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1564 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om utsläpp av fosforföreningar Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1147 av Thorén, Sverker (fp)

den 7 mars Fråga 2005/06:1147 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Samordning av havsmiljöarbetet I skrivelsen En nationell strategi för havsmiljön skr. 2004/05:173 säger regeringen att en samordningsgrupp för havsmiljöfrågor bör inrättas, bestående av cheferna för de myndigheter som har havsmiljörelaterad

Inlämnad: 2006-03-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:892 av Thorén, Sverker (fp)

den 30 januari Fråga 2005/06:892 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Beredskap vid oljeolyckor I Riksrevisionens rapport När oljan når land RIR 2005:31 framgår tydligt att staten inte har säkerställt en god kommunal beredskap för oljekatastrofer. Enligt rapporten har få kustkommuner handlingsplaner,

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:320 av Thorén, Sverker (fp)

den 9 november Fråga 2005/06:320 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Kärnavfall i Oskarshamn I samband med den socialdemokratiska kongressen gjorde statsministern ett uttalande om slutförvaringen av Sveriges kärnavfall: Har man varit på det där laboratoriet i Oskarshamn och ser hur slutförvaringen

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:117 av Thorén, Sverker (fp)

den 13 oktober Fråga 2005/06:117 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Effektivitet i miljövårdsarbetet I februari 2004 lade Naturvårdsverket fram en rad förslag i syfte att öka effektiviteten i miljöarbetet och minska kostnaderna för företag och myndigheter. Rapporten Pröva eller inte pröva förslag

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)