Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2005/06:471 av Qarlsson, Annika (c)

den 22 maj Interpellation 2005/06:471 av Annika Qarlsson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed Gymnasieskolan Utsikten i Dals Ed har sedan många år drivit ett gymnasieprogram med turisminriktning, turismledarprogrammet. Detta program har haft riksintag. I och med riksdagens

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed

Interpellation 2005/06:306 av Andersson, Margareta (c)

den 15 mars Interpellation 2005/06:306 av Margareta Andersson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Centralisering av statlig myndighetsverksamhet Regeringen går ut och talar om att hela Sverige ska leva. Man kräver att landsting och kommuner ska leva upp till god service för sina invånare och hotar med att lägga

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av statlig myndighetsverksamhet

Interpellation 2005/06:283 av Bergström, Sven (c)

den 2 mars Interpellation 2005/06:283 av Sven Bergström c till vice statsminister Bosse Ringholm s Nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018 Hela Sverige gläds med våra duktiga vinterolympier som medverkat till Sveriges bästa OS genom tiderna. Sju guld, två silver och fem brons placerade Sverige på

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:108 av Qarlsson, Annika (c)

den 14 november Interpellation 2005/06:108 av Annika Qarlsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s LSS-utjämning Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS infördes 2004. Regeringen har att besluta om när basåret som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex ska uppdateras. Jag har

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:19 av Larsson, Håkan (c)

den 23 september Interpellation 2005/06:19 av Håkan Larsson c till vice statsminister Bosse Ringholm s Olympiska spel i Sverige Sju städer har hos Internationella Olympiska Kommittén IOK ansökt om att få arrangera vinter-OS 2014, nämligen Almaty KazakstanBorjomi GeorgienJaca SpanienPyenongchang SydkoreaSochi RysslandSalzburg

Inlämnad: 2005-09-23 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:510 av Ek, Lena (c)

den 19 maj Interpellation 2003/04:510 av Lena Ek c till finansminister Bosse Ringholm om överföring av pensionsmedel I den uppgörelse som kom att ske med anledning av förändring i pensionssystemet bestämdes att staten skulle överta ett antal förpliktelser som tidigare låg på pensionsfondssystemet. Som kompensation

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:421 av Stenmark, Rigmor (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:421 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen Riksdagen har givit i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag innebärande att det är riksdagen som ska avgöra hur länsindelningen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:354 av Stenmark, Rigmor (c)

den 16 mars Interpellation 2003/04:354 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostad till nya invånare Regeringen har presenterat en skrivelse med förslag till övergångsregler för arbetskraft från de länder som blir EU-medlemmar den 1 maj 2004. Förslagen innebär bland annat krav på arbetstillstånd,

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:330 av Stenmark, Rigmor (c)

den 5 mars Interpellation 2003/04:330 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om husbyggen i Knivsta Luftfartsverket motsätter sig byggande i stora delar av Knivsta kommun. Så gott som alla bygglovsansökningar i Knivsta kommun inom ett område som kan påverkas av en framtida utbyggnad av Arlanda överklagas

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: husbyggen i Knivsta

Interpellation 2003/04:319 av Ek, Lena (c)

den 24 februari Interpellation 2003/04:319 av Lena Ek c till finansminister Bosse Ringholm om moms för allmännyttiga föreningar Enligt utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv SOU 2002:74 föreslås att nuvarande generella undantag i momslagen för allmännyttiga föreningar ska slopas. Konsekvenserna för

Inlämnad: 2004-02-24 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:211 av Johansson, Jörgen (c)

den 17 december Interpellation 2003/04:211 av Jörgen Johansson c till finansminister Bosse Ringholm om regler för förvärvsarbete efter 65 års ålder Sverige står inför ett gigantiskt problem. Den åldrande befolkningen ökar samtidigt som de som arbetar blir färre. Förberedelsetiden för den dramatiska ökningen av försörjningsbördan

Inlämnad: 2003-12-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:187 av Tiefensee, Roger (c)

den 9 december Interpellation 2003/04:187 av Roger Tiefensee c till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för allmännyttiga fonder och stiftelser Öppnar dagens regler om när allmännyttiga fonder och stiftelser kan skattebefrias för godtycke Ja, mot bakgrund av den senaste tidens tillämpning av regelverket

Inlämnad: 2003-12-09 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:158 av Tiefensee, Roger (c)

den 27 november Interpellation 2003/04:158 av Roger Tiefensee c till finansminister Bosse Ringholm om godtycklig fastighetstaxering Enligt fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska taxeringsvärde bestämmas till det belopp som motsvarar 75 av taxeringsenhetens marknadsvärdePå senare tid har det dock framkommit information

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:72 av Stenmark, Rigmor (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:72 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Stockholm Mälardalsregionen Mälardalen står för drygt 33 av befolkningen i Sverige. Nästan 50 av rikets ekonomi samt ännu större andel av den ekonomi som är i tillväxt finns här. Detta är ett vanligt sätt att beskriva

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:50 av Larsson, Håkan (c)

den 23 oktober Interpellation 2003/04:50 av Håkan Larsson c till finansminister Bosse Ringholm om socknen som administrativ enhet Just nu bedriver Sveriges Hembygdsförbund och Sveriges Släktforskarförbund en kampanj för att rädda våra socknarDet är en högst angelägen aktion. Sockenindelningen av Sverige var klar redan

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:17 av Olofsson, Maud (c)

den 2 oktober Interpellation 2003/04:17 av Maud Olofsson c till statsminister Göran Persson om långsiktig finanspolitisk stabilitet I augusti under folkomröstningskampanjen om euron firade Socialdemokraterna och LO med pukor och trumpeter den buffertuppgörelse som träffades. Buffertuppgörelsen innebar att ett ekonomiskt

Inlämnad: 2003-10-02 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:4 av Larsson, Håkan (c)

den 24 september Interpellation 2003/04:4 av Håkan Larsson c till finansminister Bosse Ringholm om tullstationen i Gäddede Enligt Tullverkets organisationsutredning, Det framtida Tullverket kommer bland annat tullstationen i Gäddede i nordligaste Jämtland att läggas ned. Fullföljs planerna skulle detta få omfattande

Inlämnad: 2003-09-24 Besvarare: Bosse Ringholm (S)