Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2005/06:352 av Larsson, Håkan (c)

den 12 april Interpellation 2005/06:352 av Håkan Larsson c till försvarsminister Leni Björklund s Pliktverkets regionkontor i Östersund Med hänvisning till regeringens sparkrav har Pliktverkets generaldirektör fattat inriktningsbeslut om att verkets regionkontor i Östersund och Karlstad ska läggas ned. Verksamheten

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pliktverkets regionkontor i Östersund

Interpellation 2005/06:306 av Andersson, Margareta (c)

den 15 mars Interpellation 2005/06:306 av Margareta Andersson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Centralisering av statlig myndighetsverksamhet Regeringen går ut och talar om att hela Sverige ska leva. Man kräver att landsting och kommuner ska leva upp till god service för sina invånare och hotar med att lägga

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av statlig myndighetsverksamhet

Interpellation 2005/06:249 av Johansson, Jörgen (c)

den 9 februari Interpellation 2005/06:249 av Jörgen Johansson c till försvarsminister Leni Björklund s OPS-lösningar inom försvarsanknuten verksamhet i Arboga Arboga är en kommun i det inre av Mälardalen med 13 600 invånare. Kommunen har av hävd en stor andel försvarsindustri. Utvecklingen har varit sådan att kommunen

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: OPS-lösningar inom försvarsanknuten verksamhet i Arboga

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:108 av Qarlsson, Annika (c)

den 14 november Interpellation 2005/06:108 av Annika Qarlsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s LSS-utjämning Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS infördes 2004. Regeringen har att besluta om när basåret som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex ska uppdateras. Jag har

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:8 av Larsson, Håkan (c)

den 15 september Interpellation 2005/06:8 av Håkan Larsson c till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmaktens markområden Riksdagens majoritet beslutade i december förra året att Östersundsgarnisonen, där förbanden I 5 och F 4 ingår, helt ska avvecklas. Försvarsmakten håller nu på att dra sig tillbaka från

Inlämnad: 2005-09-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens markområden

Interpellation 2001/02:289 av Wallin, Gunnel (c)

den 6 mars Interpellation 2001/02:289 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om livskvalitet i äldreomsorgen Gruppen av äldre människor växer sig allt större i vårt samhälle. Detta borde inte komma som en nyhet om befolkningsstatistiken följts hur fördelningen ser ut inom de olika åldersgrupperna. Ett

Inlämnad: 2002-03-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:259 av Stenmark, Rigmor (c)

den 13 februari Interpellation 2001/02:259 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kartellbildningar inom byggbranschen Det råder inga delade meningar i riksdagen om det övergripande målet för bostadspolitiken att skapa goda förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader.Det

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2001/02:143 av Andersson, Marianne (c)

den 17 december Interpellation 2001/02:143 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om elöverkänslighet Elöverkänslighet är ett växande hälsoproblem. Enligt Miljöhälsorapport 2001 utgiven av Socialstyrelsen, finns ca 200 000 vuxna elöverkänsliga i Sverige, varav 20 000 är svårt drabbade. För 10

Inlämnad: 2001-12-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:38 av Wallin, Gunnel (c)

den 24 oktober Interpellation 2001/02:38 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om spelberoende Svenskarna spelar för ca 32 miljarder kronor i år. Svensk forskning visar att ca 150 000 svenskar har spelproblem, därav 40 000 med svåra problem, och till detta kommer de berörda anhöriga som är en utsatt

Inlämnad: 2001-10-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:4 av Johansson, Kenneth (c)

den 18 september Interpellation 2001/02:4 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om subventionerad hemservice för pensionärer Kommunernas ansträngda ekonomi och ett ökat antal äldre har lett till att hemtjänsten har utvecklats från något av en allmän hemservice till att kommunerna begränsar sina insatser

Inlämnad: 2001-09-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: subventionerad hemservice för pensionärer