Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:126 av Lundgren, Kerstin (c)

den 21 november Interpellation 2005/06:126 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Ibrahim Baylan s Aktivt arbete för att följa upp tecken på förtryck och diskriminering i turkiska skolor Det är positivt att förhandlingarna med Turkiet nu inletts. Nu följer år av utvecklingsarbete i syfte att säkra demokrati och

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2005/06:32 av Lundgren, Kerstin (c)

den 10 oktober Interpellation 2005/06:32 av Kerstin Lundgren c till utrikesminister Laila Freivalds s Turkiets förhållande till assyrier/syrianer och kaldéer Det är mycket positivt att EU nu gått vidare och inlett förhandlingarna med Turkiet om ett medlemskap i unionen. Samtidigt är det oerhört viktigt att det

Inlämnad: 2005-10-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Interpellation 2004/05:133 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 november Interpellation 2004/05:133 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Sven-Erik Österberg om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser Från den 1 mars i år har ett nytt system för utjämning av kommunernas kostnader för LSS-verksamheten varit i kraft. Systemet tillkom efter år av sökande efter en lämplig modell

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:85 av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober Interpellation 2004/05:85 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bidrag till kommunerna som vill dela sig Under åren 2002 till 2004 har staten satsat 125 miljoner kronor på omkring 200 samverkansprojekt mellan kommuner och landsting där befolkningen minskar. Inför kommande två år ska

Inlämnad: 2004-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2002/03:30 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 november Interpellation 2002/03:30 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Pär Nuder om stärkning av det kommunala självstyret Den kommunala självstyrelsen är en del av den svenska folkstyrelsen. Vi kan nu se tillbaka på ännu ett val med sjunkande valdeltagande och vi vet att antalet förtroendevalda på den lokala

Inlämnad: 2002-11-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)