Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2005/06:352 av Larsson, Håkan (c)

den 12 april Interpellation 2005/06:352 av Håkan Larsson c till försvarsminister Leni Björklund s Pliktverkets regionkontor i Östersund Med hänvisning till regeringens sparkrav har Pliktverkets generaldirektör fattat inriktningsbeslut om att verkets regionkontor i Östersund och Karlstad ska läggas ned. Verksamheten

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pliktverkets regionkontor i Östersund

Interpellation 2005/06:306 av Andersson, Margareta (c)

den 15 mars Interpellation 2005/06:306 av Margareta Andersson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Centralisering av statlig myndighetsverksamhet Regeringen går ut och talar om att hela Sverige ska leva. Man kräver att landsting och kommuner ska leva upp till god service för sina invånare och hotar med att lägga

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av statlig myndighetsverksamhet

Interpellation 2005/06:249 av Johansson, Jörgen (c)

den 9 februari Interpellation 2005/06:249 av Jörgen Johansson c till försvarsminister Leni Björklund s OPS-lösningar inom försvarsanknuten verksamhet i Arboga Arboga är en kommun i det inre av Mälardalen med 13 600 invånare. Kommunen har av hävd en stor andel försvarsindustri. Utvecklingen har varit sådan att kommunen

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: OPS-lösningar inom försvarsanknuten verksamhet i Arboga

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:108 av Qarlsson, Annika (c)

den 14 november Interpellation 2005/06:108 av Annika Qarlsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s LSS-utjämning Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS infördes 2004. Regeringen har att besluta om när basåret som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex ska uppdateras. Jag har

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:83 av Danielsson, Staffan (c)

den 1 november Interpellation 2005/06:83 av Staffan Danielsson c till statsrådet Lena Sommestad s Prestige och allvarliga oklarheter bland forskare och myndigheter vad gäller Östersjöns algblomningar Regeringens Miljövårdsberedning skrev den 21 februari i år en anmärkningsvärd artikel i Göteborgs-Posten, undertecknad

Inlämnad: 2005-11-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:8 av Larsson, Håkan (c)

den 15 september Interpellation 2005/06:8 av Håkan Larsson c till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmaktens markområden Riksdagens majoritet beslutade i december förra året att Östersundsgarnisonen, där förbanden I 5 och F 4 ingår, helt ska avvecklas. Försvarsmakten håller nu på att dra sig tillbaka från

Inlämnad: 2005-09-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens markområden

Interpellation 2001/02:302 av Ek, Lena (c)

den 8 mars Interpellation 2001/02:302 av Lena Ek c till statsrådet Lena Sommestad om FN:s världstoppsmöte i Johannesburg Det har snart gått tio år sedan Riokonferensen om hållbar utveckling hölls. Vi inom Centerpartiet följer nu det viktiga planeringsarbetet inför nästa års världstoppsmöte om miljöfrågorna och med

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Interpellation 2001/02:259 av Stenmark, Rigmor (c)

den 13 februari Interpellation 2001/02:259 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kartellbildningar inom byggbranschen Det råder inga delade meningar i riksdagen om det övergripande målet för bostadspolitiken att skapa goda förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader.Det

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2001/02:201 av Sellén, Birgitta (c)

den 25 januari Interpellation 2001/02:201 av Birgitta Sellén c till miljöminister Kjell Larsson om infrastrukturen i Sundsvallstrakten I infrastrukturpropositionen finns resurser avsatt för att bygga ny E 4 söder om Sundsvall. Likaledes finns järnvägen i Västernorrland med i propositionen. Det är efterlängtade pengar

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: infrastrukturen i Sundsvallstrakten