Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Skriftlig fråga 2004/05:1254 av Västerteg, Claes (c)

den 17 mars Fråga 2004/05:1254 av Claes Västerteg c till försvarsminister Leni Björklund om skogsbrandflyg Stormen Gudrun den 89 januari orsakade stor förödelse och kommer att medföra stora konsekvenser de närmaste åren. Dessa konsekvenser kommer att påverka hela vårt land. Samtidigt är det givetvis de som bor i de

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:149 av Västerteg, Claes (c)

den 28 oktober Fråga 2003/04:149 av Claes Västerteg c till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktigas rättssäkerhet I en undersökning presenterad av Värnpliktsrådet har det framkommit att nära en tredjedel av de värnpliktiga har utsatts för förödmjukande ord och uttryck. Undersökningen har haft till syfte att

Inlämnad: 2003-10-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:136 av Västerteg, Claes (c)

den 24 oktober Fråga 2003/04:136 av Claes Västerteg c till försvarsminister Leni Björklund om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten Det har under senaste tiden återigen uppmärksammats att kvinnliga värnpliktiga i vissa fall trakasseras och kränks under sin utbildning. Att människor kränks på grund av bland annat

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:191 av Västerteg, Claes (c)

den 14 februari Interpellation 2002/03:191 av Claes Västerteg c till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktstjänstgöring som civilt meritvärde För ett antal år sedan betraktades värnpliktstjänstgöringen som ett naturligt steg i livet och arbetsgivarna såg det som en merit. Dagens situation är helt annorlunda,

Inlämnad: 2003-02-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:453 av Västerteg, Claes (c)

den 30 januari Fråga 2002/03:453 av Claes Västerteg c till försvarsminister Leni Björklund om sexuella trakasserier inom försvaret Under senare tid har det uppmärksammats att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem inom Försvarsmakten både bland anställda och värnpliktiga. Försvarsmakten har under en längre

Inlämnad: 2003-01-30 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:307 av Västerteg, Claes (c)

den 13 december Fråga 2002/03:307 av Claes Västerteg c till försvarsminister Leni Björklund om Säve helikopterstation En av försvarets huvuduppgifter är att ge stöd till det civila samhället. I samband med riksdagens försvarspolitiska beslut uppmärksammades det utvecklingsarbete och det sektorsövergripande samarbete

Inlämnad: 2002-12-13 Besvarare: Leni Björklund (S)