Dokument & lagar (45 träffar)

Interpellation 2007/08:441 av von Arnold, Otto (kd)

den 26 februari Interpellation 2007/08:441 Tullens framtid av Otto von Arnold kd till finansminister Anders Borg m Den 29 januari i år presenterade Tullverkets ekonomiska arbetsgrupp sin rapport Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans Målet med rapporten är att kartlägga hur Tullverket kan effektivisera

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:393 av von Arnold, Otto (kd)

den 12 februari Interpellation 2007/08:393 Tullens framtid av Otto von Arnold kd till finansminister Anders Borg m Den 29 januari i år presenterade Tullverkets ekonomiska arbetsgrupp sin rapport Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans Målet med rapporten är att kartlägga hur Tullverket kan effektivisera

Inlämnad: 2008-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2005/06:323 av Wälivaara, Erling (kd)

den 23 mars Interpellation 2005/06:323 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmaktens subarktiska förmåga Den svenska Försvarsmakten ska enligt ett riksdagsbeslut från den 15 december 2004 behålla och utveckla förmåga och kompetens för strid i bebyggd miljö och subarktiskt klimat

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens subarktiska förmåga

Interpellation 2005/06:279 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 27 februari Interpellation 2005/06:279 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund s Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif ISAF:s främsta uppgift är att stödja Afghanistans regering att tillhandahålla och upprätthålla säkerhet. Genom detta underlättar man för olika humanitära

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif

Interpellation 2005/06:267 av Landgren, Per (kd)

den 20 februari Interpellation 2005/06:267 av Per Landgren kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Bankkrisen och expertpanelen Bankkrisen drabbade svensk ekonomi i början av 1990-talet. Krisen hanterades och det finansiella systemet fungerar återigen normalt. Men det räcker inte att vara nöjd över uppnådda resultat.

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bankkrisen och expertpanelen

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:173 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 december Interpellation 2005/06:173 av Torsten Lindström kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunala satsningar på utbyggnad av stadsnät Åtskilliga kommuner runtom i landet gräver för närvarande ned svartfiber med hjälp av statliga bredbandspengar. Regeringens satsning på bredband till alla är lovvärd

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:134 av Attefall, Stefan (kd)

den 23 november Interpellation 2005/06:134 av Stefan Attefall kd till statsrådet Jens Orback s Försöket med trängselskatt i Stockholm Den 3 januari nästa år införs trängselskatt i Stockholm. Trots att frågan är, eller i alla fall borde vara, en kommunal och regional fråga, har regeringen ett stort ansvar för frågans

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försöket med trängselskatt i Stockholm

Interpellation 2005/06:77 av Larsson, Maria (kd)

den 28 oktober Interpellation 2005/06:77 av Maria Larsson kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Utjämningssystemet inom LSS Den 1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i kraft. Lagen ger personer med utvecklingsstörning eller andra stora och varaktiga funktionshinder rätt

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:561 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 28 april Interpellation 2004/05:561 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om propositionen om samhällets säkerhet och sårbarhet Inför försvarsbeslutet 2004 fördes diskussionen på ett tidigt stadium om att man önskade ta ett samlat grepp omkring både vårt framtida försvar och det civila

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:441 av Gustafsson, Lars (kd)

den 4 mars Interpellation 2004/05:441 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund om placeringen av Lv 6 och FMTS i Halmstad I en skriftlig fråga 2004/05:783 ville jag ha svar på vilka åtgärder försvarsminister Leni Björklund tänkte vidta för att beslutet att förlägga Arméns tekniska skola i Halmstad

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:390 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 16 februari Interpellation 2004/05:390 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om Sveriges säkerhetspolitiska doktrin En säkerhetspolitisk doktrin arbetades fram under 2002. Bakom den stod Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Med detta fanns det en bred politisk

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:356 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 februari Interpellation 2004/05:356 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om Försvarsmaktens och riksdagens beslut Försvarsutskottet skrev i sammanfattningen i försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU4 Sveriges försvarspolitik 20052007 Det är viktigt att behålla och utveckla förmåga och

Inlämnad: 2005-02-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:164 av Svensson, Ingvar (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:164 av Ingvar Svensson kd till statsminister Göran Persson om åldersgräns för högre statliga tjänster Regeringen har utnämningsrätt till det som kallas för högre statliga tjänster. Här inbegrips tjänster såsom domare, generaldirektörer för statliga verk och myndigheter, styrelseordförande

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:91 av Gylling, Johnny (kd)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:91 av Johnny Gylling kd till statsrådet Gunnar Lund om regeringens ansvar för e-demokrati Begreppet e-demokrati används allt flitigare. I grunden handlar det om hur informationstekniken IT kan användas för att stärka demokratin i samhället. Det kan handla om att offentliga tjänster

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:70 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 22 oktober Interpellation 2004/05:70 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om drogtest av värnpliktiga Den svenska alkoholpolitiken vacklar. I genomsnitt dricker varje svensk motsvarande en halv liter vodka i veckan. På sex år har alkoholkonsumtionen ökat med hela 30 Ökningen är störst

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:53 av Attefall, Stefan (kd)

den 11 oktober Interpellation 2004/05:53 av Stefan Attefall kd till justitieminister Thomas Bodström om parabolantenner Den 30 september 2004 hade Hyresnämnden i Stockholm huvudförhandling gällande en fastighetsägare i Rinkeby som vill säga upp en del av sina hyresgäster, alla med invandrarbakgrund, eftersom dessa

Inlämnad: 2004-10-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:45 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 8 oktober Interpellation 2004/05:45 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Leni Björklund om etableringen av flygskolan i Linköping Försvarsmaktens hela flygutbildning ska styras från Uppsala. F 20 i Uppsala byter namn till Flygvapnets Luftstridsskola. Det står klart i Göran Perssons försvarsproposition som

Inlämnad: 2004-10-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering