Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2005/06:433 av Krantz, Tobias (fp)

den 19 maj Interpellation 2005/06:433 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Insyn och öppenhet i utnämningspolitiken Regeringens utövande av utnämningsmakten har varit föremål för intensiv debatt under de senaste åren. Riksdagen har, efter granskning av konstitutionsutskottet, vid flera tillfällen

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insyn och öppenhet i utnämningspolitiken

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:130 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:130 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Statsförvaltningens expansion Den statliga byråkratin sväller. Statskontoret angav i en rapport i juni i år antalet statliga myndigheter till 552 i maj 2005. Med myndighet avsågs de myndigheter under regeringen eller

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statsförvaltningens expansion

Interpellation 2005/06:129 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:129 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Myndigheters politiska opinionsbildning Den svenska demokratiska traditionen bygger på tanken om en tydlig rågång mellan politik och förvaltning. Politiskt förtroendevalda i regering och riksdag för dialog med medborgarna

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Myndigheters politiska opinionsbildning

Interpellation 2005/06:128 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:128 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Regeringens utnämningspolitik Under de senaste åren har rapporterna om regeringens missbruk av utnämningsmakten duggat tätt. Folkpartiet har till exempel kunnat peka på Arbetsmarknadsstyrelsens, Ams, starka koppling

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik