Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2005/06:365 av Widman, Allan (fp)

den 25 april Interpellation 2005/06:365 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Flygplan JAS 39 Gripen Försvarsmakten tar successivt i bruk flygplan ur Gripens tredje delserie. Därmed har vi de tekniska förutsättningarna för att utveckla de operativa förmågorna till spaning med spaningskapsel,

Inlämnad: 2006-04-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flygplan JAS 39 Gripen

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:211 av Västerteg, Claes (c)

den 20 januari Interpellation 2005/06:211 av Claes Västerteg c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip I promemorian Kommunernas roll i avfallshanteringen som nyligen varit ute på remiss, föreslås att kommunernas sedan länge etablerade lokaliserings- och självkostnadsprincip

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip

Interpellation 2005/06:76 av Widman, Allan (fp)

den 28 oktober Interpellation 2005/06:76 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Avvecklingen av Viggenplan med spaningskapacitet Enligt uppgift kommer kvarvarande Viggenplan med spaningskapacitet att avvecklas om några veckor. Vid den tidpunkten dröjer det innan den så kallade spaningskapseln

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:20 av Widman, Allan (fp)

den 26 september Interpellation 2005/06:20 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Reservofficerare i internationella insatser Historiskt har det svenska försvaret präglats av att stora resurser bundits i materiel och personal som inte kommit till praktisk användning. Den stora invasionen uteblev,

Inlämnad: 2005-09-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:4 av Widman, Allan (fp)

den 13 september Interpellation 2005/06:4 av Allan Widman fp till försvarsminister Leni Björklund s Nordic Battle Group Sverige har, genom att anmäla sig som Framework Nation för Nordic Battle Group, tagit det övergripande ansvaret för förbandets funktion och användbarhet. Enligt gällande planeringsförutsättningar

Inlämnad: 2005-09-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nordic Battle Group