Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2004/05:45 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 8 oktober Interpellation 2004/05:45 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Leni Björklund om etableringen av flygskolan i Linköping Försvarsmaktens hela flygutbildning ska styras från Uppsala. F 20 i Uppsala byter namn till Flygvapnets Luftstridsskola. Det står klart i Göran Perssons försvarsproposition som

Inlämnad: 2004-10-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:455 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 april Interpellation 2003/04:455 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Heby kommuns länsbyte I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Heby. Medborgarna hade att ta ställning till vilket län Heby kommun skulle tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:177 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 december Interpellation 2003/04:177 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Leni Björklund om omprövning av etablering av flygskolan I regeringens försvarspolitiska proposition våren 2001 fanns det ett välunderbyggt förslag om lokalisering av flygskolan till Uppsala. Genom ett taktikspel i försvarsutskottet

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Leni Björklund (S)