Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:77 av Larsson, Maria (kd)

den 28 oktober Interpellation 2005/06:77 av Maria Larsson kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Utjämningssystemet inom LSS Den 1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i kraft. Lagen ger personer med utvecklingsstörning eller andra stora och varaktiga funktionshinder rätt

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2002/03:74 av Larsson, Maria (kd)

den 2 december Interpellation 2002/03:74 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om utjämning av LSS-kostnader En parlamentarisk kommitté dir. 2000:99 med uppgift att utreda hur utjämning ska ske för kostnadsskillnader mellan kommuner vad gäller lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inlämnad: 2002-12-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2001/02:139 av Larsson, Maria (kd)

den 12 december Interpellation 2001/02:139 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om omfördelning av resurser mellan länen Regeringen gav den 24 maj 1995 Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av resursfördelningen mellan länen. Statskontoret redovisade sina synpunkter i en rapport 1996:8Länsstyrelsen

Inlämnad: 2001-12-12 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:248 av Larsson, Maria (kd)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:248 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten Ds 1999:72 om Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamheten har varit ute på remiss hos Sveriges kommuner. Promemorian innehåller förslag om

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)