Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2005/06:323 av Wälivaara, Erling (kd)

den 23 mars Interpellation 2005/06:323 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmaktens subarktiska förmåga Den svenska Försvarsmakten ska enligt ett riksdagsbeslut från den 15 december 2004 behålla och utveckla förmåga och kompetens för strid i bebyggd miljö och subarktiskt klimat

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens subarktiska förmåga

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2004/05:356 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 februari Interpellation 2004/05:356 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om Försvarsmaktens och riksdagens beslut Försvarsutskottet skrev i sammanfattningen i försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU4 Sveriges försvarspolitik 20052007 Det är viktigt att behålla och utveckla förmåga och

Inlämnad: 2005-02-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:314 av Wälivaara, Erling (kd)

den 20 februari Interpellation 2003/04:314 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om Senior Adviser System Under år 2003 framstod det som otvetydigt att styrningen av Försvarsmakten inte fungerar tillfredsställande. Jag har själv debatterat ämnet med försvarsministern i riksdagens kammare den 10

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:222 av Wälivaara, Erling (kd)

den 9 januari Interpellation 2003/04:222 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om utlandsstyrkan Enligt en Temoundersökning, gjord den 414 december 2003, framgår att 64 av officerarna under sin utlandstjänstgöring mått dåligt och fruktat för sitt eget eller sina kollegors liv och lem. Undersökningen

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Leni Björklund (S)