Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2001/02:371 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 april Interpellation 2001/02:371 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyreslägenheter utan inredning I Tyskland saknar mer än 80 av hyreslägenheterna vitvaror och garderober. I hyresannonserna för sådana lägenheter betyder Küche själva rummet dit t.ex. vatten, avlopp och eventuellt gas

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2001/02:345 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 april Interpellation 2001/02:345 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om barnfamiljers boende Barns välfärd är relaterad till var och hur de bor. I Sverige bor 29 av alla barn i Stockholm, Göteborg eller Malmö. 58 av dessa barn bor i flerfamiljshus, vilket är att jämföra med 16 i mindre

Inlämnad: 2002-04-02 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:434 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationens verksamhet Det kan uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsdelegationens verksamhet

Interpellation 2000/01:392 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:392 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan-

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning Avhysning vräkning regleras i jordabalken 12 kap. 4244 Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: samråd före vräkning

Interpellation 1999/2000:273 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:273 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostäders utformning Hushållens möjligheter att välja den bostad som passar bäst är begränsade. En bostad förutsätts vanligen bebos av en rad olika hushåll med skilda krav. Det är inte bara hushållsstorlek och utrymmesstandard

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:32 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 oktober Interpellation 1999/2000:32 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadslösa studenter Bostadssituationen för ungdomar och studenter fortsätter att försämras. Studentbostäder finns endast för en fjärdedel av heltidsstudenterna. Enbart i Stockholm står 14 000 studenter i bostadskö.

Inlämnad: 1999-10-19 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)