Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1089 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1089 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om barnens rätt till personlig assistans den 14 september Riksförsäkringsverket har i dagarna utkommit med nya Allmänna råd 1998:6 om assistansersättning. Där rekommenderar verket att för att barn och ungdomar skall få personlig assistans skall det krävas

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1064 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1064 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om patientsäkerheten när läkare dömts för brott den 31 augusti I juni i år dömdes en privatpraktiserande läkare av Kalmar tingsrätt till sex månaders fängelse för fyra fall av sexuellt utnyttjande och ett fall av sexuellt ofredande mot unga kvinnor. Domen

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1048 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1048 av Dan Ericsson kd till socialministern om ersättning till lobotomerade den 27 augusti Enligt uppgift från Steriliseringsutredningens sekreterare kan de svenskar som tvångssteriliserats få ersättning av staten fr.o.m. den 1 januari 1999. Och det är bra om så blir fallet. Detta aktualiserar återigen

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:989 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:989 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om kartläggning av orsak till abort den 5 augusti År 1993 beslutade riksdagen att en kartläggning skulle göras beträffande vilka faktorer som leder till att en kvinna gör abort. Sedan dess har jag på olika sätt sökt att få vetskap om vad som skett. Tyvärr

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:974 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:974 av Ulf Björklund kd till socialministern om behandling av barn inom det alternativmedicinska området den 3 augusti Alternativmedicinen är ett uppskattat alternativ till den etablerade medicinen. Under senare år har nya erfarenheter tillkommit inom alternativmedicinen. Det finns starka skäl att uppdatera

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:936 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:936 av Ingrid Näslund kd till socialministern om missbruksvård och LVM den 14 juli Alla tecken tyder på att narkotikabruket ökar och sprider sig nedåt i åldrarna. Trots detta har vårdplatserna för missbrukare som tas om hand enligt LVM i hela landet minskat från 900 platser till 343, sedan Statens institutionsstyrelse

Inlämnad: 1998-07-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:933 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:933 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om vård av Alzheimersjuka den 13 juli En grupp människor som kommit i skymundan är de många som i dag drabbas av demens. De drabbade känner hur de sakta förlorar fästet i tillvaron och mister kontakten med vänner och familj. Rädsla och frustration är vanliga

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:818 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:818 av Ulf Björklund kd till socialministern om de mindre lasaretten Vi har under en lång tid bevittnat hur de mindre sjukhusen i Sverige avrustas på personal, patientkapacitet och viktiga funktioner som har med trygghet, välbefinnande och ytterst människors överlevnad att göra. Detta har skett samtidigt

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:799 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:799 av Dan Ericsson kd till socialministern om textade TV-sändningar från riksdagen Dialog och delaktighet är grundstenar i en levande demokrati. I dag har vi både negativa och positiva exempel på hur detta kan förändras. Bland de negativa kan nämnas att många människor i dag inte personligen känner någon

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:791 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:791 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om demenssjuka FN:s deklaration om mänskliga rättigheter firar i år 50-årsjubileum. Deklarationen innehåller 30 artiklar. Enligt artikel 25 har alla rätt till erforderlig vård och omsorg. Med utgångspunkt från denna deklaration har FN utarbetat standardregler

Inlämnad: 1998-05-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:786 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:786 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om självmord bland unga Nyligen fick vi rapporter om att alltfler unga begår självmord. Mellan åren 1993 och 1996 har antalet självmord i denna grupp fördubblats. Barnombudsmannen Louise Sylwander säger i en kommentar att vi ser det här som ett oroande varningsteckenUnder

Inlämnad: 1998-05-25 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:769 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:769 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om etableringsmöjligheter för sjukgymnaster Det finns i dag en stor efterfrågan på sjukgymnastik. En etableringskontroll råder genom att landstingen avgör om en privat sjukgymnast skall få samverkansavtal med sjukvårdshuvudmannen. Många landsting är restriktiva

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:748 av Rizell, Fanny (kd)

Fråga 1997/98:748 av Fanny Rizell kd till socialministern om barns psykiska hälsa Enligt folkhälsorapporten 1997 har folkhälsan för flertalet svenskar förbättrats. Barn och ungdomar i Sverige har en mycket god fysisk hälsa. Det finns dock orosmoln vad beträffar den psykiska hälsan. Andelen ungdomar som prövat narkotika,

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:628 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:628 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om reumatikersjukhuset i Östersund I Sverige lider ca 12 av befolkningen av reumatiska sjukdomar. De flesta är kvinnor. En reumatisk sjukdom är huvudsakligen kronisk och för närvarande finns ingen bot. Det är därför viktigt att både satsa på forskning och

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:627 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:627 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om förebyggande av prostatacancer Sedan flera år finns screening- verksamhet för att förebygga cancer i livmodern och brösten hos kvinnor. Denna verksamhet har varit framgångsrik. Att hitta en cancertumör i ett tidigt skede är av avgörande betydelse för

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:573 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:573 av Dan Ericsson kd till socialministern om ersättning till lobotomerade Ministern har gett besked att de som tvångssteriliserats kan få skadestånd för att steriliseringslagen kan ses som ett övergrepp. Det är ett annat besked än det ministern gav på en fråga jag ställde den 20 juni 1996 i en principiellt

Inlämnad: 1998-03-17 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:569 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:569 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om åldersgränsen för assistans enligt LSS Vi kristdemokrater har många gånger på olika sätt krävt att den som haft rätt till personlig assistans enligt LSS skall få behålla denna rätt även efter fyllda 65 år. Vi anser att det är oetiskt att diskriminera äldre

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:553 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1997/98:553 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om handel med cannabisfrön Det är olagligt att odla cannabis i Sverige. Däremot kan man lagligt köpa och sälja cannabisfrön, exempelvis via Internet. Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieministern om hon kommer att verka för kriminalisering av handel med cannabisfrön.

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:542 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:542 av Dan Ericsson kd till socialministern om behandling av schizofreni Psykiska sjukdomar är ett komplicerat område. I förhållande till andra områden också eftersatt vad gäller forskning. Det finns motsättningar inom psykiatrin om vad som är orsakerna till psykiska sjukdomar och vilka behandlingsmetoder

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:460 av Svensson, Alf (kd)

Fråga 1997/98:460 av Alf Svensson kd till socialministern om rehabiliteringsformer för handikappade I Sverige föds varje år ca 200 barn med cp-skada, cerebral pares. Två tredjedelar av alla cp-skadade barn är helt normalbegåvade. En tredjedel av de cp-skadade barnen går i särskola. På sistone har inte minst tack vare

Inlämnad: 1998-02-18 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Paginering