Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2005/06:310 av Andersson, Yvonne (kd)

den 16 mars Interpellation 2005/06:310 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros s Ostindiefararen Göteborgh Ostindiefararen Göteborgh började byggas 1994 efter en av Ostindiska kompaniets förlagor från 1700-talet. Den 2 oktober 2005 var skeppet redo att lämna Göteborgs hamn för avfärd mot Kina.

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ostindiefararen Göteborgh

Interpellation 2005/06:146 av Larsson, Maria (kd)

den 29 november Interpellation 2005/06:146 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Forum för småföretagarforskning Forum för småföretagsforskning FSF har sedan starten 1994 byggt upp ett kraftfullt och väl fungerande nätverk mellan forskning om småföretag och entreprenörskap, policy-makers och

Inlämnad: 2005-11-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forum för småföretagarforskning

Skriftlig fråga 2005/06:1913 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 juli Fråga 2005/06:1913 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Fungerande tåg på Mälarbanan Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm har under lång tid kännetecknats av problem. Det är ständiga förseningar, vagnarna är överfulla och priserna överdrivet höga. Tålamodet hos många pendlare är

Inlämnad: 2006-07-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1354 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 april Fråga 2005/06:1354 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Utförsäljning av statliga bolag Den senaste tiden har diskussionen kring utförsäljning av statliga företag gått hög i Norrbotten. Det är dock endast alliansens politik i ämnet som har diskuterats. Det alla missar är att Socialdemokraterna

Inlämnad: 2006-04-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1169 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1169 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s monopol på Mälarbanan Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1168 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1168 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s priser och studenters resande Pendeltågen på Mälarbanan är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna. Alltfler tåg har svårt att hålla tiden

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1167 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1167 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Miljöeffekter av SJ:s prissättning Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1166 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1166 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s priser och barnfamiljerna Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1165 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1165 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen SJ AB ansvarar för tågtrafiken i Mälardalen. Staten har gett bolaget monopol på sträckan men SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig i fråga om servicenivåer

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1164 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1164 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ökad samverkan för lägre priser på Mälarbanan SJ AB har av staten tilldelats ensamrätt för tågtrafiken i Mälardalen. Samtidigt som SJ går med vinst rapporteras stora kvalitetsproblem på Mälarabanan. Pendeltågen mellan Västerås

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1163 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1163 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s prisers effekter på arbetsmarknaden Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna. Alltfler tåg har

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:919 av Wälivaara, Erling (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:919 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Statliga bolags ansvar för regional utveckling I Norrbotten pågår en debatt kring statliga Vattenfalls personalminskning på ekonomifunktionen. En centralisering av funktionen innebär att 90 arbetstillfällen förflyttas till

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:912 av Lindström, Torsten (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:912 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Prissättningen hos SJ Staten svarar genom SJ AB fortfarande för den helt övervägande delen av persontrafiken med tåg. Det beror till stor del på att SJ AB har ett legalt monopol på de sträckor som bolaget har bedömt som lönsamma.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:565 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 december Fråga 2005/06:565 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Konkurrensen inom sågverkssektorn i Norrbotten För ett par dagar sedan besökte jag ett privatägt sågverk i Teurajärvi i Norrbotten. I närheten av sågverket håller statliga Sveaskog på att avverka delar av sitt skogsbestånd.

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:443 av Runegrund, Rosita (kd)

den 23 november Fråga 2005/06:443 av Rosita Runegrund kd till näringsminister Thomas Östros s Barnarbete i Brasilien Enligt föreningen Swedwatch är tvångs- och barnarbete fortfarande vanligt i Brasilien. År 2002 ställde jag en fråga till dåvarande näringsministern om vad regeringen gör för att svenska företag ska

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:122 av Larsson, Maria (kd)

den 13 oktober Fråga 2005/06:122 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Småföretag och offentlig upphandling Kristdemokraterna har länge påpekat vikten av att förbättra förutsättningarna för små företag att delta i upphandlingar som görs i offentlig sektor. I en ny rapport, Småföretag och offentlig

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:77 av Larsson, Maria (kd)

den 5 oktober Fråga 2005/06:77 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Telia Soneras investeringar i Ryssland Jag har tidigare i en interpellation frågat näringsministern om Telia Soneras investeringar i Ryssland och de misstankar om ekonomiska oegentligheter som riktas mot bolagets samarbetspartners.

Inlämnad: 2005-10-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:49 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 26 september Fråga 2005/06:49 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Krisen i Hofors Gävleborgs län har sedan valet 2002 kommit att toppa de flesta listor över arbetslöshet och ohälsa. 54 000 gävleborgare i arbetsför ålder har inget jobb. Länets politiker försöker på olika sätt komma med förslag

Inlämnad: 2005-09-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:6 av Lindén, Lars (kd)

den 15 september Fråga 2005/06:6 av Lars Lindén kd till näringsminister Thomas Östros s Rättvis konkurrens Konkurrens mellan privat driven och skattefinansierad verksamhet måste ske på lika villkor. Regeringen har utrett frågan i Myndighet och marknad och lämnat slutrapport den 1 oktober 2004. I utredningen tas

Inlämnad: 2005-09-15 Besvarare: Thomas Östros (S)