Dokument & lagar (41 träffar)

Interpellation 2002/03:367 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:367 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen Staten och Svenska kommunförbundet träffade 1993 en överenskommelse om statens ersättning till kommunerna för kommunernas medverkan i lärarutbildningen.

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen

Interpellation 2002/03:356 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:356 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om läraryrkets attraktivitet Ordet pedagog kan betyda att leda till källanDet är en vacker och sann beskrivning av lärarens uppgift: att leda till källor av kunskap, erfarenhet och visdom. Få yrken har sådan betydelse

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: läraryrkets attraktivitet

Interpellation 2002/03:304 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 april Interpellation 2002/03:304 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsvetenskapens framtid Kunskap om lärande är ett vetenskapligt område som på senare år rönt alltmer uppmärksamhet. För alltfler har det blivit uppenbart att det för samhället är nödvändigt med gedigna

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:303 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 april Interpellation 2002/03:303 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om besparingar i högskolan En av de faktorer som avgör ett lands framtid och välgång är kunskapsnivån. Hög utbildningsnivå och framstående forskning är nycklar för att möjliggöra ett välfärdsland. Därför är det oerhört

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:274 av Andersson, Yvonne (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:274 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om resurser till läromedel För ett år sedan diskuterade utbildningsministern och jag i riksdagen lärobokens betydelse. Det visade sig att vi hade en samsyn i nyttan av goda läromedel för att eleverna ska kunna nå de

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:249 av Landgren, Per (kd)

den 24 mars Interpellation 2002/03:249 av Per Landgren kd till utbildningsminister Thomas Östros om Chalmers centrum för mikroelektronik År 1992 tog riksdagen beslut om att genom dåvarande byggnadsstyrelsen uppföra ett nytt laboratorium för mikroteknologi på Chalmersområdet. Samtidigt med beslutet utlovades ett driftsbidrag

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:233 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 13 mars Interpellation 2002/03:233 av Else-Marie Lindgren kd till utbildningsminister Thomas Östros om skolskjuts I Sverige råder skolplikt för eleverna under grundskoletiden. Det innebär både att eleverna är skyldiga att komma till skolan för utbildning och att eleverna har rätt till undervisning. Som en följd

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:231 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 mars Interpellation 2002/03:231 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om arbetsbelastningen för högskolans lärare Högskoleverket presenterar i en undersökning situationen för lärare och studenter vid landets lärosäten. Resultatet visar på de problem som i dag präglar de flesta lärosäten.

Inlämnad: 2003-03-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:227 av Lindström, Torsten (kd)

den 10 mars Interpellation 2002/03:227 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om perioden efter doktorsexamen Forskarutbildningen lägger en kvalificerad grund för en lärar- och forskarkarriär inom universitet och högskolor. Forskarutbildningen lägger också grunden för kvalificerade arbetsuppgifter

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: perioden efter doktorsexamen

Interpellation 2002/03:206 av Lindström, Torsten (kd)

den 25 februari Interpellation 2002/03:206 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters rättssäkerhet Studenter är på flera sätt en utsatt grupp. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven och examinationen under studierna, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters rättssäkerhet

Interpellation 2002/03:125 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Interpellation 2002/03:125 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om de nationella forskarskolorna Under 2001 inleddes etableringen av 16 nya forskarskolor inom olika områden, i enlighet med regeringens förslag i propositionen 2000/01:3 Forskning och förnyelse Syftet med forskarskolorna

Inlämnad: 2003-01-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:108 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:108 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om skola för bokstavsbarnen Under 1990-talet har antalet barn i särskolan ökat kraftigt. Från läsåret 1992/93 till och med 1999/2000 ökade antalet elever i särskolan med över 50 Skolverket har i sin rapport Hur

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:107 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:107 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om Särskolekommittén För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning med syftet att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Det är en mycket viktig utredning som ska skapa bättre

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:73 av Lindström, Torsten (kd)

den 29 november Interpellation 2002/03:73 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om småföretagens behov av arbetskraft Människors lärande är mångfasetterat. Det finns många olika former av kunskap liksom olika uttrycksformer för dessa kunskaper. Dagens samhälle är redan och blir framöver i allt

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: småföretagens behov av arbetskraft

Skriftlig fråga 2002/03:1312 av Lindström, Torsten (kd)

den 18 augusti Fråga 2002/03:1312 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om elevers rädsla inför skolstart Nu börjar en ny årskull elever i skolan. Skolan är näst hemmet det viktigaste för barn och unga och många elever återvänder med glädje till skolan efter sommarlovet. Många andra ligger

Inlämnad: 2003-08-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1088 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1088 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om historieämnets framtid Högskoleverket har låtit syna historieämnet vid 20 lärosäten. Undersökningen visar att många nybörjarstudenter i historia har så stora kunskapsluckor att lärarna måste lägga om undervisningen för att

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1081 av Wälivaara, Erling (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1081 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om mobbningskampanj På initiativ från Kristdemokraterna, under förra mandatperioden, beslutade dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson att starta den riksomfattande kampanjen Tillsammans mot mobbning. Kampanjen startade under

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1041 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 juni Fråga 2002/03:1041 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om CSN:s påminnelseavgift Riksdagens revisorer konstaterar i en granskning att en betydande del av finansieringen av Centrala Studiestödsnämnden CSN kommer från påminnelseavgifter från låntagarna. Revisorerna påpekar det orimliga

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1034 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 maj Fråga 2002/03:1034 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om idrottsämnets genusaspekter Enligt en utvärdering från Skolverket är undervisningen i idrott i huvudsak anpassad till pojkars intressen. Pojkar får också högre betyg än flickor i ämnet. Skillnaderna mellan pojkar och flickor

Inlämnad: 2003-05-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1006 av Lindström, Torsten (kd)

den 26 maj Fråga 2002/03:1006 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om skolforskning Härförleden ställde jag en interpellation om utbildningsvetenskap till ministern. Svaret kom i termer av strategisk betydelsesynnerligen angelägeten kraftig förstärkning av resurserna till utbildningsvetenskaplig

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering