Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2006/07:504 av Henriksson, Emma (kd)

den 30 april Interpellation 2006/07:504 Den studiesociala utredningen av Emma Henriksson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I Dagens Eko den 25 april 2007 rapporterades att den psykiska ohälsan bland studenter ökat markant. Tyvärr är det långt ifrån första gången vi nås av liknande rapporter. Det konkreta

Inlämnad: 2007-04-30 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1639 av Andersson, Yvonne (kd)

den 11 september Fråga 2006/07:1639 Doktoranders anställning av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Reglerna för doktoranders avskiljande från tjänst vid universitet och högskolor är oklara. Enligt högskolelagen 4 kap. 6 kan studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol

Inlämnad: 2007-09-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1395 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 juni Fråga 2006/07:1395 Oberoende instans för forskningsfusk av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Forskningsfusk är ett brott, inte bara mot vetenskap och finansiär utan också mot den individ som kan få liv och hälsa ödelagt, till exempel genom att utsättas för medicinska behandlingsmetoder

Inlämnad: 2007-06-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1226 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 maj Fråga 2006/07:1226 Skattelättnader för forskning och utveckling av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Regeringen planerar att lägga fram en forskningspolitisk proposition hösten 2008. I samband med frågesvar har ministern bland annat framhållit att regeringen avser att ta

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:946 av Johnsson, Eva (kd)

den 29 mars Fråga 2006/07:946 Varudeklaration av lärarledd tid i högskolan av Eva Johnsson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Högskolelagen 1 kap. 9 anger att den grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:459 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 januari Fråga 2006/07:459 Professionsuniversitet i Borås av Else-Marie Lindgren kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Högskolan i Borås har ansökt om att få bli landets första professionsuniversitet med rätt att utfärda doktorsexamen. Ansökan är den första i sitt slag i landet. Ansökan innefattar

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:332 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 8 december Fråga 2006/07:332 Film- och medieutbildning vid Högskolan Väst av Ingemar Vänerlöv kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I Högskolan Västs närområde växer medieindustrin kraftigt, framför allt beroende på att Film i Väst FiV i Trollhättan har utvecklats till en av de största filmproducenterna

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:312 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 7 december Fråga 2006/07:312 Spelmissbruk av Else-Marie Lindgren kd till finansminister Anders Borg m För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i vardagen. Men spelet har även en baksida. Den består av ökade insatser, skulder och lögner för familjen och vännerna, det vill säga spelberoende.

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:294 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 7 december Fråga 2006/07:294 Avpolitisering av högskolestyrelserna av Gunilla Tjernberg kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp I januari 2005 presenterade Kristdemokraterna en granskning av hur den socialdemokratiska regeringen skött sitt uppdrag att tillsätta ledamöter i högskolestyrelserna. Resultatet

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:226 av Runegrund, Rosita (kd)

den 24 november Fråga 2006/07:226 Friskvård även för småföretagare av Rosita Runegrund kd till finansminister Anders Borg m Många företag höjer i dag effektiviteten i sin verksamhet genom att satsa på sina medarbetares hälsa. Ofta sker detta genom att ekonomiskt stimulera medarbetarna till att ägna sig åt hälsofrämjande

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)