Dokument & lagar (385 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1168 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1168 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s priser och studenters resande Pendeltågen på Mälarbanan är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna. Alltfler tåg har svårt att hålla tiden

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1167 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1167 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Miljöeffekter av SJ:s prissättning Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1166 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1166 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s priser och barnfamiljerna Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1165 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1165 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen SJ AB ansvarar för tågtrafiken i Mälardalen. Staten har gett bolaget monopol på sträckan men SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig i fråga om servicenivåer

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1164 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1164 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ökad samverkan för lägre priser på Mälarbanan SJ AB har av staten tilldelats ensamrätt för tågtrafiken i Mälardalen. Samtidigt som SJ går med vinst rapporteras stora kvalitetsproblem på Mälarabanan. Pendeltågen mellan Västerås

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1163 av Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars Fråga 2005/06:1163 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s SJ:s prisers effekter på arbetsmarknaden Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna. Alltfler tåg har

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:919 av Wälivaara, Erling (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:919 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Statliga bolags ansvar för regional utveckling I Norrbotten pågår en debatt kring statliga Vattenfalls personalminskning på ekonomifunktionen. En centralisering av funktionen innebär att 90 arbetstillfällen förflyttas till

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:912 av Lindström, Torsten (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:912 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Prissättningen hos SJ Staten svarar genom SJ AB fortfarande för den helt övervägande delen av persontrafiken med tåg. Det beror till stor del på att SJ AB har ett legalt monopol på de sträckor som bolaget har bedömt som lönsamma.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:565 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 december Fråga 2005/06:565 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Konkurrensen inom sågverkssektorn i Norrbotten För ett par dagar sedan besökte jag ett privatägt sågverk i Teurajärvi i Norrbotten. I närheten av sågverket håller statliga Sveaskog på att avverka delar av sitt skogsbestånd.

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:443 av Runegrund, Rosita (kd)

den 23 november Fråga 2005/06:443 av Rosita Runegrund kd till näringsminister Thomas Östros s Barnarbete i Brasilien Enligt föreningen Swedwatch är tvångs- och barnarbete fortfarande vanligt i Brasilien. År 2002 ställde jag en fråga till dåvarande näringsministern om vad regeringen gör för att svenska företag ska

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:122 av Larsson, Maria (kd)

den 13 oktober Fråga 2005/06:122 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Småföretag och offentlig upphandling Kristdemokraterna har länge påpekat vikten av att förbättra förutsättningarna för små företag att delta i upphandlingar som görs i offentlig sektor. I en ny rapport, Småföretag och offentlig

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:77 av Larsson, Maria (kd)

den 5 oktober Fråga 2005/06:77 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Telia Soneras investeringar i Ryssland Jag har tidigare i en interpellation frågat näringsministern om Telia Soneras investeringar i Ryssland och de misstankar om ekonomiska oegentligheter som riktas mot bolagets samarbetspartners.

Inlämnad: 2005-10-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:49 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 26 september Fråga 2005/06:49 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Krisen i Hofors Gävleborgs län har sedan valet 2002 kommit att toppa de flesta listor över arbetslöshet och ohälsa. 54 000 gävleborgare i arbetsför ålder har inget jobb. Länets politiker försöker på olika sätt komma med förslag

Inlämnad: 2005-09-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:6 av Lindén, Lars (kd)

den 15 september Fråga 2005/06:6 av Lars Lindén kd till näringsminister Thomas Östros s Rättvis konkurrens Konkurrens mellan privat driven och skattefinansierad verksamhet måste ske på lika villkor. Regeringen har utrett frågan i Myndighet och marknad och lämnat slutrapport den 1 oktober 2004. I utredningen tas

Inlämnad: 2005-09-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:446 av Larsson, Maria (kd)

den 8 mars Interpellation 2004/05:446 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om Telia Soneras investeringar i Ryssland Medierna har i dagarna granskat hur statligt ägda företag dragit ned sin verksamhet i Sverige, och i stället gjort omfattande investeringar i utländska bolag. Denna utveckling väcker

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:398 av Larsson, Maria (kd)

den 17 februari Interpellation 2004/05:398 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om IUC och UPA-uppdraget IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att i första hand stödja små företags utveckling. Det så kallade UPA-uppdraget, det vill säga uppsökande verksamhet,

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:12 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 september Interpellation 2004/05:12 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarresurser I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en högkvalitativ

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1994 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1994 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros om svenska flygindustrins framtid och inriktning Visionen inom Näringsdepartementet för svensk flyg- och rymdindustri som presenterades i januari 2005 är att den internationella konkurrenskraftiga flyg- och rymdindustrin ska vara

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1849 av Skånberg, Tuve (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1849 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Thomas Östros om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 finns det fortfarande problem som inte hör hemma på en väl fungerande marknad. Det senaste exemplet är när Posten har underlåtit att överlämna returnerade varuförsändelser

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1398 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 april Fråga 2004/05:1398 av Torsten Lindström kd till näringsminister Thomas Östros om statliga företags alkoholreklam Under senare år har svensk alkoholpolitik i stort kapsejsat under det att regeringen abdikerat för de alkoholliberala krafterna. I dag skördar alkoholen många offer samtidigt som staten tjänar

Inlämnad: 2005-04-12 Besvarare: Thomas Östros (S)