Dokument & lagar (25 träffar)

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2003/04:1614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1614 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om omfördelning av högskoleplatser Högskolan har ett strukturellt problem. Antalet sökande ökar och kommer sannolikt att fortsätta öka eftersom årskullarna nu växer snabbt. Fram till år 2010 ökar antalet 20-åringar med

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1523 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1523 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters försörjningsmöjligheter under sommaren Den förra stora högskolepropositionen från regeringen hette Den öppna högskolan Där fanns förslag för göra högskolan tillgänglig för fler. Tyvärr släpar arbetet med

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1127 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1127 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleutbildning i medicinsk fotvård I regeringens höstproposition 1998 beslutades att uppdra åt Karolinska Institutet och Linköpings universitet att anordna en högskoleutbildning i medicinsk fotvård. Utbildningen skulle

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:665 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 8 mars Fråga 1999/2000:665 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om kunskap om tungmetaller under läkarutbildningen Många människor har genom åren drabbats av reaktioner som av allt att döma härrör sig från tungmetaller. Detta har bl.a. annat lett till att vi i riksdagen fattat beslut om

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 24 februari Fråga 1999/2000:614 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om farmaceutbrist Enligt uppgift är det stor risk att flera apotek tvingas stänga på grund av farmaceutbristen. Värst drabbad är för närvarande apoteksgrupp Västernorrland där 23 apotek tvingas stänga om inte omedelbart minst

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1089 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1089 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om barnens rätt till personlig assistans den 14 september Riksförsäkringsverket har i dagarna utkommit med nya Allmänna råd 1998:6 om assistansersättning. Där rekommenderar verket att för att barn och ungdomar skall få personlig assistans skall det krävas

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1064 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1064 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om patientsäkerheten när läkare dömts för brott den 31 augusti I juni i år dömdes en privatpraktiserande läkare av Kalmar tingsrätt till sex månaders fängelse för fyra fall av sexuellt utnyttjande och ett fall av sexuellt ofredande mot unga kvinnor. Domen

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:989 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:989 av Chatrine Pålsson kd till statsministern om kartläggning av orsak till abort den 5 augusti År 1993 beslutade riksdagen att en kartläggning skulle göras beträffande vilka faktorer som leder till att en kvinna gör abort. Sedan dess har jag på olika sätt sökt att få vetskap om vad som skett. Tyvärr

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:933 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:933 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om vård av Alzheimersjuka den 13 juli En grupp människor som kommit i skymundan är de många som i dag drabbas av demens. De drabbade känner hur de sakta förlorar fästet i tillvaron och mister kontakten med vänner och familj. Rädsla och frustration är vanliga

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:791 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:791 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om demenssjuka FN:s deklaration om mänskliga rättigheter firar i år 50-årsjubileum. Deklarationen innehåller 30 artiklar. Enligt artikel 25 har alla rätt till erforderlig vård och omsorg. Med utgångspunkt från denna deklaration har FN utarbetat standardregler

Inlämnad: 1998-05-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:786 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:786 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om självmord bland unga Nyligen fick vi rapporter om att alltfler unga begår självmord. Mellan åren 1993 och 1996 har antalet självmord i denna grupp fördubblats. Barnombudsmannen Louise Sylwander säger i en kommentar att vi ser det här som ett oroande varningsteckenUnder

Inlämnad: 1998-05-25 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:769 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:769 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om etableringsmöjligheter för sjukgymnaster Det finns i dag en stor efterfrågan på sjukgymnastik. En etableringskontroll råder genom att landstingen avgör om en privat sjukgymnast skall få samverkansavtal med sjukvårdshuvudmannen. Många landsting är restriktiva

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:753 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:753 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Thomas Östros om hushållstjänster Ett stort problem för många barnfamiljer är att tiden inte räcker till både för förvärvsarbete och arbetet i hemmet. Resultatet blir att alltfler småbarnsföräldrar känner sig stressade och otillräckliga vilket inverkar negativt

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:628 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:628 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om reumatikersjukhuset i Östersund I Sverige lider ca 12 av befolkningen av reumatiska sjukdomar. De flesta är kvinnor. En reumatisk sjukdom är huvudsakligen kronisk och för närvarande finns ingen bot. Det är därför viktigt att både satsa på forskning och

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:627 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:627 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om förebyggande av prostatacancer Sedan flera år finns screening- verksamhet för att förebygga cancer i livmodern och brösten hos kvinnor. Denna verksamhet har varit framgångsrik. Att hitta en cancertumör i ett tidigt skede är av avgörande betydelse för

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:569 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:569 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om åldersgränsen för assistans enligt LSS Vi kristdemokrater har många gånger på olika sätt krävt att den som haft rätt till personlig assistans enligt LSS skall få behålla denna rätt även efter fyllda 65 år. Vi anser att det är oetiskt att diskriminera äldre

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:438 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:438 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om den ideella föreningen Överviktigas Riksförbund Övervikt är ett problem för alltfler svenskar. Minst 250 000 personer har allvarliga problem hälsomässigt och socialt på grund av sin övervikt. Förutom de direkta problemen som fetman orsakar den enskilde

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:378 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:378 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om taxorna för hemtjänst m.m. I en undersökning från Statistiska centralbyrån SCB som helt nyligen presenterats visas det att en av tio pensionärer som är över 75 år avstår från den kommunala hemtjänsten. Under senare år har avgifterna inom äldreomsorgen ökat

Inlämnad: 1998-01-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:311 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:311 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om PKU-registret För att göra en genetisk analys behöver man bara en eller några få celler från en person, t.ex. i form av blodprov. Om man bygger upp ett register med alla svenskars blodprov så skulle detta sedan bl.a. kunna användas vid kriminaltekniska

Inlämnad: 1998-01-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Paginering