Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2005/06:146 av Larsson, Maria (kd)

den 29 november Interpellation 2005/06:146 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Forum för småföretagarforskning Forum för småföretagsforskning FSF har sedan starten 1994 byggt upp ett kraftfullt och väl fungerande nätverk mellan forskning om småföretag och entreprenörskap, policy-makers och

Inlämnad: 2005-11-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Forum för småföretagarforskning

Skriftlig fråga 2005/06:122 av Larsson, Maria (kd)

den 13 oktober Fråga 2005/06:122 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Småföretag och offentlig upphandling Kristdemokraterna har länge påpekat vikten av att förbättra förutsättningarna för små företag att delta i upphandlingar som görs i offentlig sektor. I en ny rapport, Småföretag och offentlig

Inlämnad: 2005-10-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:77 av Larsson, Maria (kd)

den 5 oktober Fråga 2005/06:77 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros s Telia Soneras investeringar i Ryssland Jag har tidigare i en interpellation frågat näringsministern om Telia Soneras investeringar i Ryssland och de misstankar om ekonomiska oegentligheter som riktas mot bolagets samarbetspartners.

Inlämnad: 2005-10-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:446 av Larsson, Maria (kd)

den 8 mars Interpellation 2004/05:446 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om Telia Soneras investeringar i Ryssland Medierna har i dagarna granskat hur statligt ägda företag dragit ned sin verksamhet i Sverige, och i stället gjort omfattande investeringar i utländska bolag. Denna utveckling väcker

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:398 av Larsson, Maria (kd)

den 17 februari Interpellation 2004/05:398 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om IUC och UPA-uppdraget IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att i första hand stödja små företags utveckling. Det så kallade UPA-uppdraget, det vill säga uppsökande verksamhet,

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1096 av Larsson, Maria (kd)

den 1 mars Fråga 2004/05:1096 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om tillverkningsindustrins flytt från Sverige Omkring 50 000 jobb har, genom utflyttning av tillverkningsföretags verksamhet, försvunnit från Sverige de senaste fem åren. Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:405 av Larsson, Maria (kd)

den 16 januari Fråga 2002/03:405 av Maria Larsson kd till statsrådet Lena Hallengren om Skolverkets uppföljning av statsbidraget för personalförstärkningar Sedan läsåret 2001/02 fördelar Skolverket efter kommunernas ansökningar medel för personalförstärkningar inom fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola och

Inlämnad: 2003-01-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:454 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:454 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om språkstudier i skolan Svensk skola har hävdat sig bra i test såväl när det gäller svenska språket som engelskkunskaper. I undervisningen i svensk skola fästs stort avseende vid att kunna tala och bruka språket. Flertalet

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: språkstudier i skolan

Interpellation 2001/02:453 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:453 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om personal inom offentlig verksamhet Bristen på personal inom offentlig verksamhet tilltar och tenderar att bli allt större beroende på ökande pensionsavgångar. Utbildningsplatserna har utökats eller planerats utökas

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: personal inom offentlig verksamhet

Interpellation 2001/02:354 av Larsson, Maria (kd)

den 5 april Interpellation 2001/02:354 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om maxtaxans effekter Enligt uppgifter från olika håll har maxtaxan ökat behovet av förskollärare. Redan nu uppger hälften av landets kommuner, i undersökning gjord av Kommunförbundet, att det råder brist på förskollärare.

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1532 av Larsson, Maria (kd)

den 20 augusti Fråga 2001/02:1532 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieskola utan högskolebehörighet År 2001 lämnade 23 av eleverna gymnasieskolan utan att ha uppnått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att erhålla högskolebehörighet. Jag anser att alla elevers begåvning ska

Inlämnad: 2002-08-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1455 av Larsson, Maria (kd)

den 30 juli Fråga 2001/02:1455 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om specialpedagogik och handikappkunskap I dag går flertalet skolungdomar med ett funktionshinder i den vanliga skolan på hemorten. I Barnombudsmannens rapport till regeringen kan man utläsa att ökade lärarkunskaper om funktionshindrades

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2000/01:296 av Larsson, Maria (kd)

den 5 mars Interpellation 2000/01:296 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskolornas tomma platser Regeringen har satt målet att hälften av eleverna från varje årskull ska börja på högskolan före 25 års ålder. Av detta skäl har en kraftig utbyggnad av högskolan gjorts. Den största expansionen

Inlämnad: 2001-03-06 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: högskolornas tomma platser

Skriftlig fråga 2000/01:817 av Larsson, Maria (kd)

den 28 februari Fråga 2000/01:817 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om studielån vid folkhögskolestudier Våra folkhögskolor erbjuder många kurser av yrkesförberedande karaktär och med god kvalitet. De ekonomiska förutsättningarna om man är 1620 år och vill studera på folkhögskola innebär att

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:977 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Fråga 1999/2000:977 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbristen Antalet obehöriga lärare har ökat med 10 sedan förra året. Sammanlagt är 24 000 lärare obehöriga inom skolan, enligt statistik från Lärarförbundet. 35 av lärarna i grundskolan kommer att pensioneras den närmaste

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:803 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:803 av Maria Larsson kd till utbildningsministern om fribeloppet i studiemedelssystemet den 12 juli Studiemedelssystemet behöver reformeras. Det är otillfredsställande att inget ännu hänt, med tanke på att ett nytt och bättre studiemedelssystem faktiskt var ett socialdemokratiskt vallöfte, vilket skulle

Inlämnad: 1999-07-12 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:802 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:802 av Maria Larsson kd till utbildningsministern om CSN:s regler den 12 juli Konsekvens och enkelhet i regelverk är alltid eftersträvansvärda. Centrala Studiestödsnämnden godkänner att studiemedel erhålles då man läser på halvtid och jobbar halvtid. Likaså godkännes studiemedelstilldelning då man läser

Inlämnad: 1999-07-12 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)