Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1066 av Andersson, Yvonne (kd)

den 11 april Fråga 2007/08:1066 Fortsatt finansiering av satelliten Odin av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars Leijonborg fp År 2001 sändes den svenska satelliten Odin upp i rymden. Satelliten hade två uppdrag att studera atmosfären och att undersöka rymden. Odin har levererat mycket intressanta data om de

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:779 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 februari Fråga 2007/08:779 Examensarbete på annat lärosäte av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars Leijonborg fp Kristdemokraterna anser att det är bra att studenter möter olika miljöer under sin utbildning, antingen det gäller i Sverige, Europa eller i världen i övrigt. Detta är särskilt viktigt när

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1639 av Andersson, Yvonne (kd)

den 11 september Fråga 2006/07:1639 Doktoranders anställning av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Reglerna för doktoranders avskiljande från tjänst vid universitet och högskolor är oklara. Enligt högskolelagen 4 kap. 6 kan studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol

Inlämnad: 2007-09-11 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1395 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 juni Fråga 2006/07:1395 Oberoende instans för forskningsfusk av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Forskningsfusk är ett brott, inte bara mot vetenskap och finansiär utan också mot den individ som kan få liv och hälsa ödelagt, till exempel genom att utsättas för medicinska behandlingsmetoder

Inlämnad: 2007-06-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1226 av Andersson, Yvonne (kd)

den 24 maj Fråga 2006/07:1226 Skattelättnader för forskning och utveckling av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Regeringen planerar att lägga fram en forskningspolitisk proposition hösten 2008. I samband med frågesvar har ministern bland annat framhållit att regeringen avser att ta

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2005/06:310 av Andersson, Yvonne (kd)

den 16 mars Interpellation 2005/06:310 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros s Ostindiefararen Göteborgh Ostindiefararen Göteborgh började byggas 1994 efter en av Ostindiska kompaniets förlagor från 1700-talet. Den 2 oktober 2005 var skeppet redo att lämna Göteborgs hamn för avfärd mot Kina.

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ostindiefararen Göteborgh

Skriftlig fråga 2004/05:1994 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1994 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros om svenska flygindustrins framtid och inriktning Visionen inom Näringsdepartementet för svensk flyg- och rymdindustri som presenterades i januari 2005 är att den internationella konkurrenskraftiga flyg- och rymdindustrin ska vara

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:491 av Andersson, Yvonne (kd)

den 13 maj Interpellation 2003/04:491 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om yrkeshögskola och kvalificerat yrkeskunnande Behovet av kvalificerad yrkeskunskap är stort. Näringslivet efterfrågar utbildning som är anpassad till företagens behov. Företagarnas Riksorganisations Småföretagsbarometer

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:472 av Andersson, Yvonne (kd)

den 6 maj Interpellation 2003/04:472 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om olika avtal i skolans värld Det har skett stora förändringar inom skolans värld. Hög grad av samarbete mellan olika yrkeskategorier är en naturlig del i både personalens och elevernas vardag. Det är bra med olika infallsvinklar

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:274 av Andersson, Yvonne (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:274 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om resurser till läromedel För ett år sedan diskuterade utbildningsministern och jag i riksdagen lärobokens betydelse. Det visade sig att vi hade en samsyn i nyttan av goda läromedel för att eleverna ska kunna nå de

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:108 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:108 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om skola för bokstavsbarnen Under 1990-talet har antalet barn i särskolan ökat kraftigt. Från läsåret 1992/93 till och med 1999/2000 ökade antalet elever i särskolan med över 50 Skolverket har i sin rapport Hur

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:107 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:107 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om Särskolekommittén För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning med syftet att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Det är en mycket viktig utredning som ska skapa bättre

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:448 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:448 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om fakultetsmedel De senaste åren har fakultetsmedlen urholkats alltmer. Högskoleförordningen innebär att all högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig grund. Men den utbildningsersättning som ges räcker inte till

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: fakultetsmedel

Interpellation 2001/02:447 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:447 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om naprapatutbildningen Sedan 1994 har naprapaterna varit en legitimerad profession i samhället. Det finns ungefär 650 naprapater i landet. Dessa har tillsammans 300 000 patienter vilket innebär ungefär 1,5 miljoner

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: naprapatutbildningen

Interpellation 2001/02:446 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:446 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärobokens betydelse Lärobokens betydelse i skolan har tonats ned under de senaste årens besparingar. I debatten om skolans s.k. kris har denna tendens inte alls lyfts till klarläggande. Tillgången till läroböcker

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärobokens betydelse

Interpellation 2001/02:314 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 mars Interpellation 2001/02:314 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om kvaliteten på svensk forskning Nyligen presenterades en ny undersökning av SUHF om den högre utbildningen i landet. Av den framgår att de besparingar som genomförts under 1990-talet har urholkat anslagen till landets

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:299 av Andersson, Yvonne (kd)

den 8 mars Interpellation 2001/02:299 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utländska studenter Undervisningen vid universitet och högskolor ska vara avgiftsfri för svenska studenter. Detta är en självklarhet för oss kristdemokrater. Samtidigt är det nödvändigt att göra det möjligt för universitet

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utländska studenter

Interpellation 2001/02:208 av Andersson, Yvonne (kd)

den 28 januari Interpellation 2001/02:208 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utomhuspedagogik Utomhuspedagogik har visats vara av stor betydelse för vissa elever. Framgångsrik forskning och utveckling av denna pedagogik har främst gjorts vid Linköpings universitet. Där bedrivs också kurser

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:207 av Andersson, Yvonne (kd)

den 28 januari Interpellation 2001/02:207 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om trygghet för barnen Familjen är den viktigaste miljön för våra barn. Den karakteriseras av närhet, omsorg och värme där familjemedlemmarna är engagerade i varandra. Barn som tidigt får träna den grundläggande

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:150 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2001/02:150 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsfrågor inom EU EU har fastslagit det sjätte ramprogrammet för forskning. Vi välkomnar denna förstärkning av forskningen som komplement till nationellt finansierad forskning. Ramprogrammet innebär dock

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Paginering