Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1354 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 april Fråga 2005/06:1354 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Utförsäljning av statliga bolag Den senaste tiden har diskussionen kring utförsäljning av statliga företag gått hög i Norrbotten. Det är dock endast alliansens politik i ämnet som har diskuterats. Det alla missar är att Socialdemokraterna

Inlämnad: 2006-04-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:919 av Wälivaara, Erling (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:919 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Statliga bolags ansvar för regional utveckling I Norrbotten pågår en debatt kring statliga Vattenfalls personalminskning på ekonomifunktionen. En centralisering av funktionen innebär att 90 arbetstillfällen förflyttas till

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:565 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 december Fråga 2005/06:565 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Konkurrensen inom sågverkssektorn i Norrbotten För ett par dagar sedan besökte jag ett privatägt sågverk i Teurajärvi i Norrbotten. I närheten av sågverket håller statliga Sveaskog på att avverka delar av sitt skogsbestånd.

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1055 av Wälivaara, Erling (kd)

den 23 februari Fråga 2004/05:1055 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros om riskbedömning av zink Varmförzinkning är ett korrosionsskydd för stål. Alla kemikalierdit även metaller räknas, genomgår granskning på EU-nivå ur ett miljöperspektiv. Zink var den första metall att bedömas och arbetet har

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:576 av Wälivaara, Erling (kd)

den 20 januari Fråga 2003/04:576 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om Skolverkets kontroll av friskolor Skolverket har till uppgift att kontrollera att landets skolor bland annat följer läroplanen. En uppgift som regering och riksdag uppdragit åt Skolverket. Under senare tid har flera fall

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1081 av Wälivaara, Erling (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1081 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om mobbningskampanj På initiativ från Kristdemokraterna, under förra mandatperioden, beslutade dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson att starta den riksomfattande kampanjen Tillsammans mot mobbning. Kampanjen startade under

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:960 av Wälivaara, Erling (kd)

den 16 maj Fråga 2002/03:960 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om framtiden för science centers Science centers är ett sätt att stödja undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. Undersökningar visar att det finns kopplingar mellan starkt, väl fungerande science centers och

Inlämnad: 2003-05-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:272 av Wälivaara, Erling (kd)

den 20 februari Interpellation 2001/02:272 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om Ekeskolan Synskadade barn med ytterligare funktionshinder och i behov av sådant särskilt stöd, som deras hemkommuner inte bedömdes kunna tillgodose, skulle få möjlighet att under viss tid få utbildning, stöd

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:95 av Wälivaara, Erling (kd)

den 22 november Interpellation 2001/02:95 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasiesärskoleelevers ekonomiska situation Elever i gymnasiesärskolan omfattas inte av studiemedelssystemet. Det innebär att dessa elever inte kan få studiehjälp. De får inget extra tillägg eller inackorderingstillägg.

Inlämnad: 2001-11-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:896 av Wälivaara, Erling (kd)

den 15 mars Fråga 2001/02:896 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om mobbningsrisker på fritidshem Skolverket redovisar i boken Finns fritids ett stort antal intervjuer gjorda med barn. Det framgår att barnen måste leta rätt på de vuxna om något inträffar. Många vittnar också om bråk, skrik

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:895 av Wälivaara, Erling (kd)

den 15 mars Fråga 2001/02:895 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om fristående förskolor Den svenska förskolan visar ur ett internationellt perspektiv en unik bredd vad det gäller olika inriktningar och pedagogiker. En viktig orsak till detta är de fristående förskolorna. Det är ofta föräldrakooperativ

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:863 av Wälivaara, Erling (kd)

den 8 mars Fråga 2001/02:863 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om studiemedel Det är en ny termin men samma visa för landets studerande. 19 000 studenter hade i förra veckan ännu inte fått sina studiemedel utan är hänvisade till privata lån. Vilken annan löne- eller bidragstagare skulle

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:906 av Wälivaara, Erling (kd)

den 16 mars Fråga 2000/01:906 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om religionsundervisningen i Luleå I dagarna har Luleå tekniska universitet fattat beslut om att lägga ned religionsundervisningen. Detta är ett mycket märkligt, inte minst med tanke på det värdegrundsår vi just lämnat bakom

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:779 av Wälivaara, Erling (kd)

den 22 februari Fråga 2000/01:779 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om det nya studiestödssystemet Den 1 juli i år träder ett nytt studiestödssystem i kraft. Det innebär förbättringar i fråga om höjd bidragsdel och höjt fribelopp, men också klara försämringar för den enskilde studenten i

Inlämnad: 2001-02-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1303 av Wälivaara, Erling (kd)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1303 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om studerandes försörjning Enligt en ny rapport från Kommunförbundet tvingades landets kommuner under förra året att betala ut mellan 750 och 900 miljoner kronor i form av socialbidrag till studerande. Många studenter

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)