Dokument & lagar (26 träffar)

Interpellation 2005/06:372 av von Sydow, Henrik (m)

den 28 april Interpellation 2005/06:372 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros s De statliga bolagens opinionsbildning Systembolaget, Svenska Spel och Apoteket lägger varje år mångmiljonbelopp på politisk opinionsbildning för att försvara sina statliga monopol. Nu visar Svenska Dagbladet i en

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: De statliga bolagens opinionsbildning

Interpellation 2005/06:371 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 28 april Interpellation 2005/06:371 av Anne-Marie Pålsson m till näringsminister Thomas Östros s Postens förvärv av Strålfors AB Det statliga bolaget Posten AB har, för att stärka sin internationella konkurrenskraft, lagt ett bud på det börsnoterade bolaget Strålfors AB. Budet motsvarar ett åtagande från Postens

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Postens förvärv av Strålfors AB

Interpellation 2005/06:370 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 28 april Interpellation 2005/06:370 av Anne-Marie Pålsson m till näringsminister Thomas Östros s Statliga bolags förvärv och riksdagens inflytande Det statliga bolaget Posten AB har, för att stärka sin internationella konkurrenskraft, lagt ett bud på det börsnoterade bolaget Strålfors AB. Budet är omfattande

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga bolags förvärv och riksdagens inflytande

Interpellation 2005/06:369 av Westerberg, Per (m)

den 28 april Interpellation 2005/06:369 av Förste vice talman Per Westerberg m till näringsminister Thomas Östros s Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden Enligt uppgifter i DN den 27 april 2006: Regeringen vill nu tvinga statliga Vattenfall att sänka elpriserna Vattenfall skall bli billigast på el anser näringsminister

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden

Interpellation 2005/06:362 av Bill, Per (m)

den 24 april Interpellation 2005/06:362 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Bonus till statliga vd:ar Under 2004 fick Postens vd, Erik Olsson, en gratifikation på 400 000 kr som belöning av styrelsen. Detta för att Posten vänt åratal av förluster till vinst. Postens styrelse var enig i att ge sin

Inlämnad: 2006-04-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bonus till statliga vd:ar

Interpellation 2005/06:327 av Bill, Per (m)

den 28 mars Interpellation 2005/06:327 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Vattenfall och handel med diktaturer Det bästa sättet att sprida demokrati till länder som inte har det är frihandel. Motsatsen handelsembargon, tullar och bojkotter är trubbiga vapen som drabbar befolkningen hårt. Med handel

Inlämnad: 2006-03-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfall och handel med diktaturer

Interpellation 2005/06:309 av Bill, Per (m)

den 16 mars Interpellation 2005/06:309 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Förstatligande av privat företagsamhet Posten AB planerar ett övertagande av familjeföretaget Strålfors, vilket skulle förändra Postens verksamhet och socialisera privat företagande. Posten AB lär ha lagt ett bud på företaget

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förstatligande av privat företagsamhet

Interpellation 2005/06:44 av Hammarbergh, Krister (m)

den 14 oktober Interpellation 2005/06:44 av Krister Hammarbergh m till näringsminister Thomas Östros s Utförsäljning av statliga företag Regeringen har budgeterat för utförsäljningar av statlig egendom för 15 miljarder kronor år 2006. Lika mycket är budgeterat för åren 2007 och 2008. Huvuddelen av den egendom som

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2082 av Widegren, Cecilia (m)

den 30 augusti Fråga 2005/06:2082 av Cecilia Widegren m till näringsminister Thomas Östros s Uppsägning av personal på Electrolux i Mariestad Mariestad är beroende av de jobb som finns vid Electroluxfabriken. Häromdagen kom besked om att 150 personer, mer än var tionde anställd, varslas. Det är det andra större

Inlämnad: 2006-08-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1987 av Järrel, Henrik S (m)

den 9 augusti Fråga 2005/06:1987 av Henrik S Järrel m till näringsminister Thomas Östros s Regelförenkling Regeringen har under ett antal år velat visa sin goda vilja att söka förenkla de regelverk som styr företagandet, inte minst för små företag. Organ för detta ändamål har inrättats, omorganiserats, återuppstått

Inlämnad: 2006-08-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1935 av Järrel, Henrik S (m)

den 20 juli Fråga 2005/06:1935 av Henrik S Järrel m till näringsminister Thomas Östros s Regelförenkling Regeringen har under ett antal år velat visa sin goda vilja att söka förenkla de regelverk som styr företagandet, inte minst för små företag. Organ för detta ändamål har inrättats, omorganiserats, återuppstått

Inlämnad: 2006-07-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1934 av Bill, Per (m)

den 20 juli Fråga 2005/06:1934 av Per Bill m till näringsminister Thomas Östros s Bonusar i statliga bolag Enligt regeringens riktlinjer för de statliga bolagen är det förbjudet att dela ut bonus till vd och styrelse. Efter att Posten 2004 delat ut en gratifikation på 200 000 kr till sin vd Erik Olsson förbjöds även

Inlämnad: 2006-07-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1911 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 7 juli Fråga 2005/06:1911 av Ewa Thalén Finné m till näringsminister Thomas Östros s Mänskliga rättigheter och de statliga bolagen Amnesty Business Group har undersökt hur de statliga bolagen hanterar risken för människorättskränkningar. Resultatet är entydigt det visar sig att privata företag hanterar denna

Inlämnad: 2006-07-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1457 av Kjellberg, Bertil (m)

den 21 april Fråga 2005/06:1457 av Bertil Kjellberg m till näringsminister Thomas Östros s Offentlig upphandling Näringsminister Östros har i pressmeddelande den 6 april givit Nutek och Vinnova i uppdrag att utreda hur offentlig upphandling ska kunna bidra till ökad innovation och förnyelse. Offentlig upphandling

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1156 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 mars Fråga 2005/06:1156 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Thomas Östros s Pensioner i statliga bolag Statliga Vattenfalls vd kommer att kosta bolaget runt 155 miljoner kronor i lön, avgifter, bonusar och pension efter att ha jobbat i bolaget i elva år. Då man hört Socialdemokraternas partisekreterare

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:940 av Widegren, Cecilia (m)

den 6 februari Fråga 2005/06:940 av Cecilia Widegren m till näringsminister Thomas Östros s Medicinsk forskning och förutsättningarna för djurförsök Svensk medicinsk forskning är i världsklass och många läkemedel har sett dagens ljus i svenska laboratorier. Om den svenska forskningen ska fortsätta att vara världsledande

Inlämnad: 2006-02-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:814 av Kjellberg, Bertil (m)

den 19 januari Fråga 2005/06:814 av Bertil Kjellberg m till näringsminister Thomas Östros s Vattenfalls verksamhet I samband med bantningen av försvaret har staten genom en omfattande utlokalisering av statlig verksamhet kompenserat bortfallet av arbetstillfällen på de orter som drabbas av regementsnedläggningar.

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:770 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:770 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros s Uppföljning av statliga bolags samhällsuppgifter Riksrevisionen är i en nyligen publicerad rapport kritisk mot statliga företags årsredovisningar. Enligt rapporten går det inte att utläsa hur bolagen sköter sina samhällsuppgifter.

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:759 av Järrel, Henrik S (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:759 av Henrik S Järrel m till näringsminister Thomas Östros s Små- och ensamföretagandets villkor Graden av vårt lands välstånd beror i mycket hög grad på hur väl det går för svenska företag stora, givetvis, men i allt högre grad också för små företag och, inte minst, ensamföretagare

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:731 av Hamilton, Björn (m)

den 29 december Fråga 2005/06:731 av Björn Hamilton m till näringsminister Thomas Östros s Kvinnliga företagare Under perioden 19982003 har det startats mellan 34 000 och 38 000 företag per år. För varje kvinna som startar ett företag så går det två män. År 2003 startades ungefär 25 000 företag av män, och bara

Inlämnad: 2005-12-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering