Dokument & lagar (125 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:940 av Widegren, Cecilia (m)

den 6 februari Fråga 2005/06:940 av Cecilia Widegren m till näringsminister Thomas Östros s Medicinsk forskning och förutsättningarna för djurförsök Svensk medicinsk forskning är i världsklass och många läkemedel har sett dagens ljus i svenska laboratorier. Om den svenska forskningen ska fortsätta att vara världsledande

Inlämnad: 2006-02-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:919 av Wälivaara, Erling (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:919 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Statliga bolags ansvar för regional utveckling I Norrbotten pågår en debatt kring statliga Vattenfalls personalminskning på ekonomifunktionen. En centralisering av funktionen innebär att 90 arbetstillfällen förflyttas till

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:912 av Lindström, Torsten (kd)

den 1 februari Fråga 2005/06:912 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Prissättningen hos SJ Staten svarar genom SJ AB fortfarande för den helt övervägande delen av persontrafiken med tåg. Det beror till stor del på att SJ AB har ett legalt monopol på de sträckor som bolaget har bedömt som lönsamma.

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:887 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 30 januari Fråga 2005/06:887 av Anna Grönlund Krantz fp till näringsminister Thomas Östros s Den svenska bärbranschen Den svenska bärbranschen är en näring som har utvecklats mycket positivt under de senaste 20 åren. De företag som finns inom bärbranschen ägnar sig såväl åt inköp av bär såsom åt förädling. Under

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:880 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 27 januari Fråga 2005/06:880 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Statliga företag och lobbying En del av uppmärksamheten kring förslag om skatt på flygtrafik bär typiska drag av en kampanj organiserad av en skicklig lobbyingfirma. Om det finns en sådan kampanj är det naturligt att intressenter

Inlämnad: 2006-01-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:877 av Nylander, Christer (fp)

den 26 januari Fråga 2005/06:877 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Klimat för entreprenörer Globaliseringen kommer att innebära ett stort förändringstryck på svensk ekonomi. För att möta detta krävs flera olika åtgärder för att öka flexibiliteten. En avgörande faktor blir hur vitalt småföretagandet

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:842 av Engström, Marie (v)

den 23 januari Fråga 2005/06:842 av Marie Engström v till näringsminister Thomas Östros s Statliga kreditgarantier För att skapa hållbar tillväxt och fler jobb är tillgången till kapital för små och medelstora företag av stor betydelse. En aktör som kan komma att spela en viktig roll är kreditgarantiföreningarna.

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:834 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 januari Fråga 2005/06:834 av Karin Pilsäter fp till näringsminister Thomas Östros s Casino Cosmopol Casino Cosmopol är ett dotterbolag till det statliga bolaget Svenska spel och driver enligt riksdagsbeslut fyra internationella kasinon. Dessa ska även erbjuda restaurangmiljö, mat och dryck och underhållning.

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:832 av Johansson, Jörgen (c)

den 20 januari Fråga 2005/06:832 av Jörgen Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Haverikommission för läkemedels- och medicintekniska industrin Svensk läkemedelsindustri är något av svenskt näringslivs flaggskepp. När den högteknologiska sektorn aviserar flytt från landet är situationen alarmerande. En

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:818 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 19 januari Fråga 2005/06:818 av Anna Grönlund Krantz fp till näringsminister Thomas Östros s Vattenfall Statliga Vattenfall har verksamhet på många orter runtomkring i landet. Ett arbete pågår för närvarande med att effektivisera ekonomifunktionen inom företaget. Beslut har tagits som går ut på att samla samtliga

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:814 av Kjellberg, Bertil (m)

den 19 januari Fråga 2005/06:814 av Bertil Kjellberg m till näringsminister Thomas Östros s Vattenfalls verksamhet I samband med bantningen av försvaret har staten genom en omfattande utlokalisering av statlig verksamhet kompenserat bortfallet av arbetstillfällen på de orter som drabbas av regementsnedläggningar.

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:781 av Backman, Hans (fp)

den 12 januari Fråga 2005/06:781 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros s Regelbördan Framgångsrika företag är en viktig förutsättning för vårt samhälles framtida välstånd. Utan ett livskraftigt näringsliv och ett gott företagsklimat är det omöjligt att skapa tillräckliga resurser till en fungerande

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:770 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:770 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros s Uppföljning av statliga bolags samhällsuppgifter Riksrevisionen är i en nyligen publicerad rapport kritisk mot statliga företags årsredovisningar. Enligt rapporten går det inte att utläsa hur bolagen sköter sina samhällsuppgifter.

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:759 av Järrel, Henrik S (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:759 av Henrik S Järrel m till näringsminister Thomas Östros s Små- och ensamföretagandets villkor Graden av vårt lands välstånd beror i mycket hög grad på hur väl det går för svenska företag stora, givetvis, men i allt högre grad också för små företag och, inte minst, ensamföretagare

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:731 av Hamilton, Björn (m)

den 29 december Fråga 2005/06:731 av Björn Hamilton m till näringsminister Thomas Östros s Kvinnliga företagare Under perioden 19982003 har det startats mellan 34 000 och 38 000 företag per år. För varje kvinna som startar ett företag så går det två män. År 2003 startades ungefär 25 000 företag av män, och bara

Inlämnad: 2005-12-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:694 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 20 december Fråga 2005/06:694 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Ulrica Messing s Statens skötsel av sitt skogsinnehav Det statligt ägda skogsinnehavet är ca 1,3 miljoner hektar skog fördelat på över 20 juridiska personer med arealer från 130 hektar till över 780 000 hektar. Detta skogsinnehav utgör

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:641 av Ludvigsson, Anne (s)

den 15 december Fråga 2005/06:641 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros s Bristande konkurrens i dagligvaruhandeln I en interpellation till näringsminister Thomas Östros under våren 2005 beskrev jag den bristande konkurrensen i dagligvaruhandeln, som genom så kallade blockbildningar och hög vertikal

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:574 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 december Fråga 2005/06:574 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Scaniajobben i Falun I samband med beslut i riksdagen 1982 om nytt flygplanssystem krävde dåvarande industriminister Nils G Åsling att näringslivet och i första hand Wallenbergsfären skulle bjuda till att dels flytta hem

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:567 av Johnsson, Jeppe (m)

den 8 december Fråga 2005/06:567 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Thomas Östros s Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter Fetter, både vegetabiliska och animaliska, är förnyelsebara råvaror och ingår i definitionen för så kallad biomassa. De kan därför användas för framställning av förnyelsebar

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:565 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 december Fråga 2005/06:565 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros s Konkurrensen inom sågverkssektorn i Norrbotten För ett par dagar sedan besökte jag ett privatägt sågverk i Teurajärvi i Norrbotten. I närheten av sågverket håller statliga Sveaskog på att avverka delar av sitt skogsbestånd.

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Thomas Östros (S)