Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2005/06:228 av Nylander, Christer (fp)

den 30 januari Interpellation 2005/06:228 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Tillväxt och jobb i nordöstra Skåne Nordöstra Skåne har stora möjligheter att nå framgång. Som en del i den expansiva Öresundsregionen kan delregionen erbjuda attraktivt boende och goda levnadsförhållanden på

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillväxt och jobb i nordöstra Skåne

Skriftlig fråga 2005/06:2032 av Nylander, Christer (fp)

den 17 augusti Fråga 2005/06:2032 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Globaliseringens utmaningar Nolatos har nu varslat ytterligare 45 personer om uppsägning vid produktionen i Kristianstad. Enligt ett pressmeddelande från företaget motiveras varslet av den fortsatta omflyttningen av produktion

Inlämnad: 2006-08-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1492 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1492 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Regelförenklingar för företagare Nutek, Verket för näringslivsutveckling, har regeringens uppdrag att följa och analysera klimatet för företagande i Sverige. I sin senaste årsbok konstaterar Nutek att småföretagen i Sverige

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1491 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1491 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Program för bättre företagarklimat För att rusta Sverige för en framtid av hårdnande global konkurrens är klimatet för entreprenörer avgörande. Entreprenörsklimatet formas av beslut inom flera olika politikområden. Arbetsmarknadspolitiken,

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1188 av Nylander, Christer (fp)

den 13 mars Fråga 2005/06:1188 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Arbetslöshet bland ungdomar Världsekonomin utvecklas starkt. Sverige lyfts med i en god konjunktur. Men arbetslösheten bland ungdomar ökar. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 30 under de knappt fyra år som gått sedan valet 2002.

Inlämnad: 2006-03-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:877 av Nylander, Christer (fp)

den 26 januari Fråga 2005/06:877 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Klimat för entreprenörer Globaliseringen kommer att innebära ett stort förändringstryck på svensk ekonomi. För att möta detta krävs flera olika åtgärder för att öka flexibiliteten. En avgörande faktor blir hur vitalt småföretagandet

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)