Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2005/06:444 av Pilsäter, Karin (fp)

den 22 maj Interpellation 2005/06:444 av Karin Pilsäter fp till näringsminister Thomas Östros s Jämställdhet i näringslivet utan kvotering För en liberal feminist är det strukturer i samhället som lägger grunden för det ojämställda Sverige. Vi måste se sambandet mellan kvinnors ensidiga arbetsmarknad, löneskillnaderna,

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhet i näringslivet utan kvotering

Skriftlig fråga 2005/06:1703 av Pilsäter, Karin (fp)

den 24 maj Fråga 2005/06:1703 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Hans Karlsson s Nyanställningar i mindre företag Enligt den officiella arbetslöshetsstatistiken AKU som presenteras av SCB i dag har andelen sysselsatta i befolkningen minskat med 0,2 Detta samtidigt som den öppna arbetslösheten visserligen minskat

Inlämnad: 2006-05-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1641 av Pilsäter, Karin (fp)

den 17 maj Fråga 2005/06:1641 av Karin Pilsäter fp till näringsminister Thomas Östros s Krångel för småföretagare Närhelst man talar med en småföretagare framkommer att den stora mängden regler, blanketter, datum etcetera antingen utgör en stor kostnad genom att det är påtagligt stressframkallande, utvecklingshämmande

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:834 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 januari Fråga 2005/06:834 av Karin Pilsäter fp till näringsminister Thomas Östros s Casino Cosmopol Casino Cosmopol är ett dotterbolag till det statliga bolaget Svenska spel och driver enligt riksdagsbeslut fyra internationella kasinon. Dessa ska även erbjuda restaurangmiljö, mat och dryck och underhållning.

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)