Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2004/05:446 av Larsson, Maria (kd)

den 8 mars Interpellation 2004/05:446 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om Telia Soneras investeringar i Ryssland Medierna har i dagarna granskat hur statligt ägda företag dragit ned sin verksamhet i Sverige, och i stället gjort omfattande investeringar i utländska bolag. Denna utveckling väcker

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:398 av Larsson, Maria (kd)

den 17 februari Interpellation 2004/05:398 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om IUC och UPA-uppdraget IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att i första hand stödja små företags utveckling. Det så kallade UPA-uppdraget, det vill säga uppsökande verksamhet,

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:12 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 september Interpellation 2004/05:12 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarresurser I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en högkvalitativ

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1994 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1994 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros om svenska flygindustrins framtid och inriktning Visionen inom Näringsdepartementet för svensk flyg- och rymdindustri som presenterades i januari 2005 är att den internationella konkurrenskraftiga flyg- och rymdindustrin ska vara

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1849 av Skånberg, Tuve (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1849 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Thomas Östros om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 finns det fortfarande problem som inte hör hemma på en väl fungerande marknad. Det senaste exemplet är när Posten har underlåtit att överlämna returnerade varuförsändelser

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1398 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 april Fråga 2004/05:1398 av Torsten Lindström kd till näringsminister Thomas Östros om statliga företags alkoholreklam Under senare år har svensk alkoholpolitik i stort kapsejsat under det att regeringen abdikerat för de alkoholliberala krafterna. I dag skördar alkoholen många offer samtidigt som staten tjänar

Inlämnad: 2005-04-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1096 av Larsson, Maria (kd)

den 1 mars Fråga 2004/05:1096 av Maria Larsson kd till näringsminister Thomas Östros om tillverkningsindustrins flytt från Sverige Omkring 50 000 jobb har, genom utflyttning av tillverkningsföretags verksamhet, försvunnit från Sverige de senaste fem åren. Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1055 av Wälivaara, Erling (kd)

den 23 februari Fråga 2004/05:1055 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Thomas Östros om riskbedömning av zink Varmförzinkning är ett korrosionsskydd för stål. Alla kemikalierdit även metaller räknas, genomgår granskning på EU-nivå ur ett miljöperspektiv. Zink var den första metall att bedömas och arbetet har

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Thomas Östros (S)