Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:628 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 2 februari Fråga 2000/01:628 av Yvonne Ruwaida mp till utbildningsminister Thomas Östros om matgaranti för vegetarianer och veganer Alltfler unga går över till vegetarisk kost av etiska skäl och som protest mot dagens industrialiserade köttproduktion. På många håll serverar skolor ett vegetariskt alternativ. Men

Inlämnad: 2001-02-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:33 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 oktober Fråga 2000/01:33 av Yvonne Ruwaida mp till socialminister Lars Engqvist om män till kvinnor som gör abort Socialstyrelsen finslipar nu sina förslag till nya förordningar. Ett av förslagen är att utöka uppgifterna i abortregistret med personnummer. I dag registreras bara kvinnans ålder, i vilken graviditetsvecka

Inlämnad: 2000-10-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:146 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 1 november Fråga 1999/2000:146 av Yvonne Ruwaida mp till socialminister Lars Engqvist om efterlevande av tobakslagen För drygt ett år sedan infördes den nya tobakslagen som förbjuder ungdomar under 18 år att köpa tobak. En rapport från Socialstyrelsen visar att kontrollen av hur lagen efterlevs är dålig. En femtedel

Inlämnad: 1999-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:728 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:728 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nazistiskt och rasistiskt våld den 9 juni De tragiska polismorden har visat att situationen vad gäller nazistiska och rasisitiska organisationer är både allvarlig och farlig. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:624 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:624 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om invandrarelever den 11 maj Nästan hälften av invandrareleverna hoppar av sina gymnasiestudier. 43 av de elever som antingen är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda i annat land fullföljer inte gymnasieskolan inom fyra år från

Inlämnad: 1999-05-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:578 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:578 av Yvonne Ruwaida mp till socialministern om förändringar i smittskyddslagen den 27 april Smittskyddskommittén har föreslagit en förändring av smittskyddslagen och övriga författningar som hör till smittskyddet. Smittskyddskommittén anser att den nuvarande lagstiftningen är skapad med en syn som inte

Inlämnad: 1999-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:554 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:554 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om vårdarbete för invandrare den 20 april I dag finns ett stort personalbehov inom vården. Samtidigt finns det outnyttjade resurser i Sverige bland invandrarna. Det finns enligt Integrationsverkets generaldirektör Lars Stjernkvist 8 500 utomnordiska

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:949 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:949 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om Invandrarverkets medborgarskapsregler den 20 juli Silvia Svensson, 23 år, född i Sverige får inget svenskt medborgarskap. En skuld på 11 000 kr sätter stopp för hennes ansökan och gör att Invandrarverket ifrågasätter hennes levnadssätt. Skulderna

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:839 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:839 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om somalier i Sverige och medborgarskap Den somaliska gruppen är, tyvärr, en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Alltfler somalier förvägras svenskt medborgarskap med motiveringen att deras identitet inte är känd. Samtidigt är Sverige beredd på

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)