Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2012/13:230 av Fridolin, Gustav (MP)

den 25 januari Interpellation 2012/13:230 Ökade löneskillnader mellan kvinnor och män av Gustav Fridolin MP till statsrådet Maria Arnholm FP Riksdagen beslutade våren 2006 om mål för jämställdhetspolitiken. Dessa mål säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt att alla

Inlämnad: 2013-01-25 Besvarare: Maria Arnholm (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade löneskillnader mellan kvinnor och män

Skriftlig fråga 2012/13:395 av Fridolin, Gustav (MP)

den 15 mars Fråga 2012/13:395 Förslaget om att återinföra möjligheten att läsa upp betyg på komvux av Gustav Fridolin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt uppgifter i SVT planerar Folkpartiet att lägga fram ett förslag om att återinföra möjligheten att läsa upp betyg på komvux. Detta är ett mycket

Inlämnad: 2013-03-15 Besvarare: Maria Arnholm (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:359 av Fridolin, Gustav (MP)

den 7 mars Fråga 2012/13:359 Yrkeshögskoleutbildningar av Gustav Fridolin MP till statsrådet Maria Arnholm FP Utbildningarna inom ramen för Yrkeshögskolan är ett mycket bra verktyg för att ge möjlighet för människor att söka de jobb som finns samt för företag att finna arbetskraft där sådan har saknats. Av den

Inlämnad: 2013-03-07 Besvarare: Maria Arnholm (FP)

Interpellation 2010/11:13 av Fridolin, Gustav (MP)

den 18 oktober Interpellation 2010/11:13 Ett växande regeringskansli av Gustav Fridolin MP till statsminister Fredrik Reinfeldt M Vi folkvalda har ett gemensamt ansvar att begränsa byråkratin, för att så mycket som möjligt av våra resurser ska gå till den nära verksamhet som skapar sammanhållning, trygghet och

Inlämnad: 2010-10-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ett växande regeringskansli

Skriftlig fråga 2010/11:305 av Fridolin, Gustav (MP)

den 14 februari Fråga 2010/11:305 Införande av euron av Gustav Fridolin MP till finansminister Anders Borg M Det står nu klart att de EU-länder som valt att behålla en penningpolitik och växelkurs anpassad efter sina förhållanden generellt har klarat finanskrisen bättre än länderna som infört euron som valuta.

Inlämnad: 2011-02-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2005/06:311 av Fridolin, Gustav (mp)

den 17 mars Interpellation 2005/06:311 av Gustav Fridolin mp till näringsminister Thomas Östros s Ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag Biträdande finansminister Gunnar Lund skrev den 27 december 2003 i Värmlands Folkblad bland annat att han ville att bolagsstämman i framtiden skulle godkänna

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag

Skriftlig fråga 2005/06:1341 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 mars Fråga 2005/06:1341 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Ulrica Messing s Rasistisk propaganda och Posten Posten har beslutat sig för att vidarebefordra oadresserad reklam från det högerextrema partiet Nationaldemokraterna. Nationaldemokraterna är ett grovt rasistiskt parti som har flera företrädare

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:509 av Fridolin, Gustav (mp)

den 22 december Fråga 2003/04:509 av Gustav Fridolin mp till utbildningsminister Thomas Östros om mediepedagogik Massmediet föddes med tryckkonsten och alltsedan dess har denna kommunikationsform, genom historien, givit otaliga exempel på sin överlägsenhet när det gäller att upplysa, informera, väcka opinion och stimulera

Inlämnad: 2003-12-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:52 av Fridolin, Gustav (mp)

den 3 oktober Fråga 2003/04:52 av Gustav Fridolin mp till utbildningsminister Thomas Östros om sex- och samlevnadsundervisning Miljöpartiet har länge krävt en total läromedelsöversyn för att komma tillrätta med de fördomar som sprids mot flera grupper, bland annat homo- och bisexuella samt transpersoner. Vi har inte

Inlämnad: 2003-10-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:854 av Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april Fråga 2002/03:854 av Gustav Fridolin mp till utbildningsminister Thomas Östros om våld i skolan Svenska Dagbladet redovisade den 27 april 2003 delar av resultatet från den internationella läsundersökningen Pirls, som bland annat lät 16 000 svenska elever svara på frågor om mobbning, stölder och slagsmål.

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:467 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 februari Fråga 2002/03:467 av Gustav Fridolin mp till socialminister Lars Engqvist om homofobi inom vården En ny undersökning från Uppsala av doktoranden Gerd Röndahl visar en utbredd homofobi inom vården. I en enkät har var tredje sjuksköterska och undersköterska svarat jakande på frågan Om möjligheten fanns,

Inlämnad: 2003-02-04 Besvarare: Lars Engqvist (S)