Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2003/04:550 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:550 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om patienträttigheter vad gäller läkemedel Läkemedelsföretagens påverkan på läkarkåren har diskuterats i medierna den senaste tiden. Det är en diskussion som återkommer med olika förtecken och handlar om i vilken utsträckning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:532 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:532 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om rättvist stödsystem för glutenintoleranta Utredningarna om ersättning till personer med glutenintolerans har avlöst varandra sedan 1990 och ännu har inget beslut fattats. Det här är en stor folksjukdom som påverkar

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1603 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 5 september Fråga 2001/02:1603 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om Rett Center Rett Center är ett nationellt center, det enda i Europa, och fungerar som specialistklinik, kompetenscenter och forsknings- och utvecklingsenhet för personer, flickor, med ofta ett svårt flerhandikappbehov.

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1576 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1576 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om boende enligt LSS Funktionshindrade kommer ofta i kläm i landets kommuner. Deras behov får ofta stryka på foten på grund av kommunens ekonomi eller svårighet att rekrytera personal. Det handlar om människor vars dagliga

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:19 av Stalin, Kerstin-Maria ( mp)

den 24 september Interpellation 1999/2000:19 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om barns och ungdomars psykiska hälsa I februari 1998 överlämnades till dåvarande socialministern slutbetänkandet av Barnpsykiatrikommittén. Det har ett mycket talande namn: Det gäller livet Hur kan man döpa utredningen

Inlämnad: 1999-09-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:399 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

Fråga 1998/99:399 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialministern om förbättringar av den psykiatriska vården för ungdomar den 25 februari År 1989 tillsattes en psykiatriutredning med målet att möta de psykiskt långtidssjukas behov i samhället. Utredningen mynnade ut i psykiatrireformen som startade 1995. Kompetens

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:177 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

Fråga 1998/99:177 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialministern om arbetet mot narkotika den 10 december I många småkommuner över landet ökar tillslagen av narkotika bland ungdomar, likaså ökar konsumtionen av svartsprit och hembränt. Samtidigt minskar, av personalbrist, polisens störningsarbete för att göra langning

Inlämnad: 1998-12-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)