Dokument & lagar (4 290 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:316 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2018/19:316 Behovet av god infrastrukturplanering av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Tomas Eneroth S Sveriges infrastruktur är på många håll eftersatt och utsätts ständigt för yttre påverkan både från miljö och från trafik. Detta ser vi inte minst nu när vårt land går mot tjällossning och vår. Men det mesta

Inlämnad: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:316 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:315 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:315 Standarden på vinterväghållningen av Lars Beckman M till Statsrådet Tomas Eneroth S På uppdrag av Trafikverket har VTI utrett hur sänkt standard på vinterväghållningen skulle påverka olyckor och samhällsekonomi. Resultaten visade entydigt att olyckskostnaden skulle öka betydligt mer än besparingen som

Inlämnad: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:315 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:304 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2018/19:304 Stängda flygplatser av Jessika Roswall M till Statsrådet Tomas Eneroth S Miljö- och klimatminister Isabella Lövin har i en intervju i Dagens ETC och i Ny Teknik flaggat för att hon vill stänga flygplatser i mellersta Sverige. Motiveringen är att vi ska minska våra utsläpp och att där det finns alternativ

Inlämnad: 2019-02-25 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:304 av Jessika Roswall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:303 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2018/19:303 Trafikstart Västlänken av Jimmy Ståhl SD till Statsrådet Tomas Eneroth S I Göteborg och i Göteborgsregionen fortlöper en intensiv diskussion om Västlänkens genomförande. Projektet är ett av landets största infrastrukturprojekt och berör samhället på ett omvälvande sätt. Information kring projektet drivs

Inlämnad: 2019-02-25 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:303 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:302 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2018/19:302 Kostnad för Västlänken av Jimmy Ståhl SD till Statsrådet Tomas Eneroth S I Göteborg och i Göteborgsregionen fortlöper en intensiv diskussion om Västlänkens genomförande. Projektet är ett av landets största infrastrukturprojekt och berör samhället på ett omvälvande sätt. Information kring projektet drivs

Inlämnad: 2019-02-25 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:302 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:301 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2018/19:301 Tidsplaner för Västlänken av Jimmy Ståhl SD till Statsrådet Tomas Eneroth S I Göteborg och i Göteborgsregionen fortlöper en intensiv diskussion om Västlänkens genomförande. Projektet är ett av landets största infrastrukturprojekt och berör samhället på ett omvälvande sätt. Information kring projektet

Inlämnad: 2019-02-25 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:301 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:296 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2018/19:296 Tågförseningar av Jessika Roswall M till Statsrådet Tomas Eneroth S I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna dyrt och heligt att tågen skulle gå i tid om de fick makten. Det har nu gått en bra bit över fyra år sedan det löftet, och tågen går fortfarande inte i tid. Faktum är att förseningarna kontinuerligt

Inlämnad: 2019-02-21 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:296 av Jessika Roswall (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:295 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2018/19:295 Höghastighetståg i januariöverenskommelsen av Jessika Roswall M till Statsrådet Tomas Eneroth S I januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess stödpartier Centerpartiet och Liberalerna går att läsa att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Sedan överenskommelsen slöts har infrastrukturministern

Inlämnad: 2019-02-21 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:295 av Jessika Roswall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:294 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2018/19:294 Avsaknaden av en miljöbilsdefinition av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I dagsläget saknar Sverige en miljöbilsdefinition. Detta utgör ett stort problem och riskerar att bromsa den pågående omställningen till mer klimateffektiva transporter. Definitionen ska styra statliga

Inlämnad: 2019-02-21 Svarsdatum: 2019-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:294 av Rickard Nordin (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:274 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2018/19:274 Slussväg mellan Trollhättan och Lilla Edet av Camilla Waltersson Grönvall M till Statsrådet Tomas Eneroth S En studie av förutsättningarna för Vänersjöfarten i framtiden har genomförts av Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket, Göteborgs stad och Trafikverket. Slutsatsen av studien

Inlämnad: 2019-02-19 Svarsdatum: 2019-02-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:274 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:248 av Viktor Wärnick (M)

Fråga 2018/19:248 E4 SöderhamnGävle av Viktor Wärnick M till Statsrådet Tomas Eneroth S E4 är en viktig väg för hela Sveriges försörjning av både gods och personer. Från Hudiksvall till Stockholm är vägen av minst fyrfältsstandard, men sträckan SöderhamnGävle är olyckligt strypt genom en så kallad två-plus-ett-väg. Detta

Inlämnad: 2019-02-15 Svarsdatum: 2019-02-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:248 av Viktor Wärnick (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2018/19:221 Underhåll av järnvägsnätet av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Tomas Eneroth S Trafikverkets utredningar av allvarliga tågolyckor som har skett sedan 2013 visar att 16 av dessa har skett på grund av bristande underhåll av järnvägsanläggningen. De uppstådda olyckorna har drabbat godstrafiken och

Inlämnad: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M)

Fråga 2018/19:195 Dödsolyckor vid järnvägen av Sofia Westergren M till Statsrådet Tomas Eneroth S Järnvägen är väldigt eftersatt på västkusten, och belastningen har nått sitt tak. Tyvärr har även dödsolyckorna gjort det, och i Stenungsund har flera människor mist sina liv vid obevakade övergångar. De flesta av dem har

Inlämnad: 2019-02-11 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:180 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2018/19:180 Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare av Thomas Morell SD till Statsrådet Tomas Eneroth S På senare tid har det flitigt debatterats huruvida den fordonskombination som kallas EU-dragare ska få köra på vinterväg eller ej. Fordonskombinationen, tvåaxlig dragbil och treaxlig påhängsvagn, är avsevärt

Inlämnad: 2019-02-07 Svarsdatum: 2019-02-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:180 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2018/19:159 Västerås flygplats av Åsa Coenraads M till Statsrådet Tomas Eneroth S I januariöverenskommelsens 73 punkter finns det ett avsnitt som berör flyget, flygets framtid samt flygskatt. En skatt som slår hårt mot Sveriges landsbygd. Hela Sverige måste leva, och för Mälardalen är det av yttersta strategiska

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:146 Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Transportsektorn är en av de sektorer som dras med stora utsläpp av koldioxid. Vi behöver hitta långsiktiga lösningar som gör att transportsektorn inte belastar klimatet på samma sätt som i dag. Redan

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:139 Dalslands förutsättningar för tillväxt av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Dalsland är ett fantastiskt landskap som ligger strategiskt bra till mellan Östfold, Karlstad och Göteborg. Trots det ser vi att befolkningen i de dalsländska kommunerna minskar, och vi ser att utbildningsnivån

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:138 Byggandet av Österleden av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. Det är positivt, men det förpliktar. Om Stockholm ska ha en väl fungerande infrastruktur är det viktigt att man satsar både på spårbunden och på bilbunden trafik. Det är

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2018/19:137 Fusk med mätarställningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Bedrägeri med mätarställningen, även känt som skruvad mätarställninghar under januari i år fått stor uppmärksamhet. TV4-nyheterna har gjort en granskning tillsammans med bland annat biluppgifter.se där man med

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M)

Fråga 2018/19:135 Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät Tem-T Stockholm-Oslo av Pål Jonson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stråket StockholmOslo är Nordens folkrikaste korridor och innefattar ett femtiotal kommuner och närmare 3,4 miljoner människor. Resandet mellan framför allt noderna Stockholm och

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M) (pdf, 92 kB)