Dokument & lagar (64 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1546 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1546 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om avskaffande av timplan Ökad professionell frihet för lärare och rektorer ger bättre måluppfyllelse i skolan. Det visar tydligt utvärderingarna från timplaneförsöket. När skolans professionella får ägna sig åt skolans kärnuppgift

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1545 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1545 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om behörighet till gymnasiet Måndagen den 16 augusti 2004 lämnade Skolverket sin preliminära statistik för resultaten i skolan läsåret 2003/04. Fakta visar att 10,6 av eleverna står utan godkänt i matematik, svenska och engelska.

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1403 av Tolgfors, Sten (m)

den 2 juli Fråga 2003/04:1403 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om rättssäkert och förutsägbart för eleverna Ersättningen för utbildningar på fristående gymnasieskolor har länge varit svår att förutsäga. Nu när den riktlinje som fanns då regeringen fastställde en riksprislista med lägsta ersättningsnivå

Inlämnad: 2004-07-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1235 av Tolgfors, Sten (m)

den 21 maj Fråga 2003/04:1235 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om Skolverkets kvalitetsgranskning Moderaterna driver sedan många år att kvalitetsgranskningen av skolan måste intensifieras. Alla landets skolor ska inspekteras minst vart tredje år av ett nationellt kvalitetsgranskningsinstitut.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1207 av Tolgfors, Sten (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1207 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om konfessionella friskolor Undervisningen i Sverige ska vara icke-konfessionell. Däremot får en skola gärna ha en konfessionell profil. Men undervisningen ska vara allsidig och saklig och värdegrunden respekteras. Som den kommunala

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1204 av Tolgfors, Sten (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1204 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om skolsystemets rättssäkerhet Friskolor ska vare sig särbehandlas negativt eller positivt. Kvalitetskraven ska vara lika, oavsett vem som äger eller driver dem. Skolverkets kom vid en granskning av konfessionella friskolor nyligen

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1095 av Tolgfors, Sten (m)

den 21 april Fråga 2003/04:1095 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om kompetens i lärarkåren Trots att skollagen föreskriver att gymnasierna ska sträva efter att rekrytera forskarutbildade lärare och propositionen 1990/91:85 utgick från att skolväsendet ska sysselsätta minst lika många forskarutbildade

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:825 av Tolgfors, Sten (m)

den 27 februari Fråga 2003/04:825 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om Wärnerssonpengarna Skolverkets rapport om Wärnerssonpengarna och dess konsekvenser för kommunerna visar att de så kallade Wärnerssonpengarna har tvingat kommuner till ett kortsiktigt tricksande för att uppfylla statens bidragvillkor,

Inlämnad: 2004-02-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:820 av Tolgfors, Sten (m)

den 26 februari Fråga 2003/04:820 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om rättssäkra ersättningsregler för gymnasiefriskolor Det råder betydande rättssäkerhetsbrister för landets gymnasiefriskolor. De fristående gymnasieskolorna är i mycket hög grad beroende av kommunernas tolkning av bidragsbestämmelserna.

Inlämnad: 2004-02-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:819 av Tolgfors, Sten (m)

den 26 februari Fråga 2003/04:819 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om bidragen till gymnasiefriskolorna Skolverket har i dagarna avlagt rapport till regeringen om hur de nya ersättningsreglerna till fristående gymnasieskolor fungerar. De problem vi återkommande varnat för har nu bekräftats.

Inlämnad: 2004-02-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:632 av Tolgfors, Sten (m)

den 27 januari Fråga 2003/04:632 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om ledarskap i skolan En viktig faktor för en välfungerande skola är ett gott ledarskap. Alla skolans medarbetare har någon form av ledarskapsuppgift. Rektor mot lärare och elever. Lärare och alla skolans vuxna gentemot eleverna.

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:631 av Tolgfors, Sten (m)

den 27 januari Fråga 2003/04:631 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om rektorers utbildning En tydlig, närvarande skoledare är viktig för allt ifrån lärarnas och elevernas trivsel till skolans pedagogiska utveckling. Rektorsrollen är dock svår och föränderlig. Där ingår en pedagogisk ledarroll,

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:609 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:609 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om särbehandling av konfessionella friskolor Skolverket har nyligen genomfört ett regeringsuppdrag om inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning eller liknande. Inom ramen för detta regeringsuppdrag har Skolverket

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:608 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:608 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om samråd med föräldrar I samband med ett nyligen genomfört regeringsuppdrag uppkom frågan om vem som får avgöra huruvida ett barn ska intervjuas i samband med Skolverkets rutininspektioner på skolor. Ett antal föräldrar hävdade

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:607 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:607 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om personals församlingstillhörighet I samband med ett nyligen genomfört regeringsuppdrag om inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning intervjuades elever och personal på ett antal skolor av Skolverket. Bland

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:606 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:606 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om kvalitet och jämförbarhet i Skolverkets inspektioner I samband med ett nyligen genomfört regeringsuppdrag om inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning eller liknande användes nya metoder för inspektion.

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:605 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:605 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om att rusta lärarna Utbudet av kurser i läs- och skrivinlärning varierar stort mellan de drygt 20 lärarutbildningar som finns i Sverige. På en högskola ges mer än 60 poäng i läs- och skrivutveckling, medan andra bara erbjuder

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:604 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:604 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om statens ansvar för lärarna Inför kommunaliseringen av skolan framfördes farhågor om att karriärs- och utvecklingsmöjligheter för lärarna skulle begränsas. Staten sköt över ansvaret på kommunerna utan att kompensera fullt ut.

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:603 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:603 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om antagningen till lärarutbildningen Lärarbrist har blivit ett återkommande tema vid varje läsårsstart. Skolverket har kommit fram till att det under perioden 20012010 behöver rekryteras 95 400 lärare och pedagogiskt utbildade

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:602 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:602 av Sten Tolgfors m till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning på vetenskaplig grund Högskolelagens andra paragraf lyder: Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund.Just när det gäller utbildning inom utbildningsområdet vore det väl självklart att denna grundtes

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering