Dokument & lagar (46 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:573 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2019/20:573 Hanteringstid i ärenden om vapenlicenser av Anders Åkesson C till Statsrådet Mikael Damberg S Jag har tidigare frågat statsrådet Mikael Damberg om de långa handläggningstiderna för dem som i dag söker licens för jaktvapen. I Polisregion syd tar en handläggning i genomsnitt 9 veckor, medan målsättningen

Inlämnad: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:573 av Anders Åkesson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:348 av Lars Thomsson (C)

Fråga 2019/20:348 Elförsörjningen på Gotland av Lars Thomsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Gotland har sedan 2009 haft bristande kapacitet i elnätet, speciellt rörande överföringen mellan ön och fastlandet. Detta fenomen uppträder nu också på andra håll i landet och förorsakar en het politisk debatt mest uppmärksammat

Inlämnad: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:348 av Lars Thomsson (C) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:347 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2019/20:347 Handläggningstid för vapenlicens av Anders Åkesson C till Statsrådet Mikael Damberg S Jägare som ansöker om vapenlicens hos Polismyndigheten rapporterar om växande handläggningstider. Långa handläggningstider för vapenlicens har historiskt förekommit i delar av landet, men i och med Polismyndighetens

Inlämnad: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:347 av Anders Åkesson (C) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:240 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2019/20:240 Kapacitetsbrist av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring kapacitetsbrist i svenska städer. Debatten har tidvis varit förvirrad, och begreppen elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist har använts synonymt, vilket är både felaktigt

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:240 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:239 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2019/20:239 Kapacitetsbrist av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring kapacitetsbrist i svenska städer. Debatten har tidvis varit förvirrad och begreppen elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist har använts synonymt, vilket är både felaktigt och olyckligt.

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:239 av Rickard Nordin (C) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:5 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2019/20:5 Havsplanering av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplanering för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet är nu ute. Det har fått stark kritik från både energibranschen och Energimyndigheten för att inte ta tillräcklig hänsyn till energisystemets

Inlämnad: 2019-09-11 Svarsdatum: 2019-09-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:5 av Rickard Nordin (C) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2015/16:767 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:767 Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle av Daniel Bäckström C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S CCI är ett av Säffles största företag och utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade ångkonditionerings- och högtrycksvattenventiler samt hydrauliska

Inlämnad: 2016-08-26 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2015/16:767 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle

Interpellation 2015/16:752 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:752 Konsekvenserna av ökade kostnader för företagen av Helena Lindahl C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Häromdagen kom det ödesdigra beskedet att statliga Vattenfall planerar att säga upp 40 personer i Jokkmokk anställda som främst jobbar inom den administrativa enheten. I

Inlämnad: 2016-08-05 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2015/16:752 av Helena Lindahl (C) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenserna av ökade kostnader för företagen

Interpellation 2015/16:670 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2015/16:670 Osund konkurrens från offentlig verksamhet av Fredrik Christensson C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S För några veckor sedan ställde jag en skriftlig fråga till näringsministern med anledning av den osunda konkurrens som i dag sker från offentliga verksamheter. Bland annat

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2015/16:670 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:640 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2015/16:640 Skyddsjakt på skarv av Anders Åkesson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Det svenska beståndet av skarv uppgår till många tiotusentals häckande par. Ökningstakten och utbredningen i Sverige är mycket omfattande. Den stora ökningen av fågeln skarv har lett till omfattande klagomål

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:640 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skyddsjakt på skarv

Interpellation 2015/16:565 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:565 Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i mycket hög grad ett importberoende land. Försörjningsgraden av livsmedel minskar och riskerar att bli en stor säkerhetsrisk vid många olika slags

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:565 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer

Interpellation 2015/16:561 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:561 Myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jordbruket bidrar till en starkt levande landsbygd med öppna landskap och hållbara livsmedel. Naturen och jordbruket har alltid varit styrda av vädrets krafter därför anpassar sig jordbrukare

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:561 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk

Interpellation 2015/16:527 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:527 Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser och naturkatastrofer av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i mycket hög grad ett importberoende land. Försörjningsgraden av livsmedel minskar, och detta riskerar att bli en stor säkerhetsrisk vid många olika

Inlämnad: 2016-04-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:527 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:526 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:526 Den svenska mjölknäringen av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Gris-nötkötts- och fjäderfäproduktionen har minskat kraftigt i Sverige och mjölkproduktionen är nu i en stor och djupt allvarlig kris, vilket dränerar mjölkgårdarna på kapital och leder till konkurser och nedläggningar.

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:526 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2015/16:525 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:525 Det svenska jordbruket av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I miljöbalken och i liknande myndighetssammanhang är beteckningen för jordbrukets verksamhet att den är miljöfarligVisst påverkar människan naturresurser och miljö i hög grad på vårt jordklot, och visst är miljöpåverkan

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:525 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det svenska jordbruket

Interpellation 2015/16:524 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:524 Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jordbruk och livsmedelsproduktion är en ursprunglig basnäring som i världen och Sverige också kommer att vara en framtidsnäring och vars produktion behöver stadigt öka i takt med befolkningstillväxt

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:524 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 116 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin

Interpellation 2015/16:519 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:519 Åtgärder för minskad sårbarhet inom livsmedelsförsörjning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i mycket hög grad ett importberoende land. Försörjningsgraden av livsmedel minskar och riskerar att bli en stor säkerhetsrisk vid många olika slags kriser, både militära

Inlämnad: 2016-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:519 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:518 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:518 Åtgärder mot mjölkkrisen av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den mycket allvarliga krisen för Sveriges mjölkbönder är nu inne på femte kvartalet, och avräkningspriset fortsätter att minska. Prognosen ser allt annat än positiv ut, och många mjölkproducenter är nu under hård

Inlämnad: 2016-03-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:518 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:443 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2015/16:443 Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Riksdagen har beslutat att det ska finnas licensjakt på varg i Sverige. Licensjakten ska vara en del i den regionaliserade rovdjursförvaltningen som både ska säkerställa arters

Inlämnad: 2016-02-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:443 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:352 Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet av Helena Lindahl C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I drygt 15 års tid har organisationen Winnet Sverige Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor arbetat med att bland annat öka kvinnors deltagande inom företagande och att öka jämställdheten

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet
Paginering