Dokument & lagar (35 träffar)

Interpellation 2019/20:247 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:247 Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2 av David Josefsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid årsskiftet 2019/20 stängs kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 ned, och ett år senare stängs Ringhals 1 efter beslut från Ringhals huvudägare, det statliga Vattenfall, utifrån vad bolaget beskriver som

Inlämnad: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:247 av David Josefsson (M) (pdf, 100 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2

Interpellation 2019/20:202 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2019/20:202 Bredbandsutbyggnaden av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vi lever i en tid med stora samhällsförändringar. Ny teknik utvecklas hela tiden och ger fantastiska möjligheter, men skapar också nya utmaningar. Vissa förändringar är kanske inte så tydliga, men mycket av den nya tekniken

Inlämnad: 2019-12-09 Svarsdatum: 2020-01-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:202 av Lotta Olsson (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bredbandsutbyggnaden

Interpellation 2019/20:79 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2019/20:79 Elsäkerhet av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vårt moderna samhälle är enormt beroende av elenergi, att energi finns när vi behöver den och där vi behöver den. Tillgången till energi är så viktig i vårt samhälle att vi varken får mat eller värme eller kan kommunicera utan den.

Inlämnad: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-11-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:79 av Lotta Olsson (M) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elsäkerhet

Interpellation 2019/20:59 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2019/20:59 Elbristen i Skåne av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Under det senaste året har elbristen i Skåne blivit akut. Flera företag har larmat om att de inte kan expandera för att de inte kan garanteras tillgång till el. Pågen, Lindab, Polykemi och Ecolean är några exempel på företag

Inlämnad: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-11-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:59 av Boriana Åberg (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elbristen i Skåne

Interpellation 2019/20:1 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2019/20:1 Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt en undersökning från Elsäkerhetsverket har arbetsplatsrelaterade olyckor för elektriker ökat under lång tid. Förra året anmäldes 226 olyckor och ett dödsfall, och nyligen avled en linjemontör

Inlämnad: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-10-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:1 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

Interpellation 2015/16:792 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:792 Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministern uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund till Umeå.

Inlämnad: 2016-09-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:792 av Saila Quicklund (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland

Interpellation 2015/16:771 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:771 Sjunkande brottsuppklaring av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens brottsuppklaring sjunker dramatiskt. Nya siffror visar att brottsuppklaringen nu är den sämsta på 16 år. Förra året, 2015, klarades 14 procent av brotten upp, vilket ska jämföras med 18 procent fem år tidigare.

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:771 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjunkande brottsuppklaring

Interpellation 2015/16:751 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2015/16:751 Personalpolitiken inom polisen av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har media rapporterat om hur nyutexaminerade poliser inte får en tjänst i närheten av sin bostadsort. I stället har de tvingats att flytta eller byta yrke. Med hänvisning till att det är polisbrist

Inlämnad: 2016-08-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:751 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Personalpolitiken inom polisen

Interpellation 2015/16:706 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2015/16:706 Polisens prioritering av pågående brott av Anti Avsan M till Statsrådet Anders Ygeman S I ett tryggt samhälle som håller ihop är en av grunderna ett rättsväsende som agerar mot brottslighet och kränkningar av människors integritet och egendom. I ett rättssamhälle kan brottslighet aldrig tolereras.

Inlämnad: 2016-06-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:706 av Anti Avsan (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens prioritering av pågående brott

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2015/16:678 Blåljuspersonalens säkerhet av Tomas Tobé M till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hot och våld mot blåljuspersonal. Poliser och medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för attacker och angrepp

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Blåljuspersonalens säkerhet

Interpellation 2015/16:605 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:605 Medborgargarden av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anders Ygeman S På många orter i landet har det den senaste tiden kommit oroande rapporter om att den allmänna ordningen störs av våld och övergrepp mot ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet. Många gånger handlar övergreppen om

Inlämnad: 2016-04-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:605 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medborgargarden

Interpellation 2015/16:601 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:601 Kraftig ökning av klotter av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet gjordes 30 087 anmälningar om klotter under första kvartalet 2016. Det är mer än dubbelt så många som under samma period 2014, även för 2015 är siffran väldigt hög. Under

Inlämnad: 2016-04-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:601 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kraftig ökning av klotter

Interpellation 2015/16:568 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:568 Fördröjt svenskt medlemskap i Stratcom av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman meddelar i en artikel i Dagens Nyheter den 18 april att Sverige inom kort ska gå med i Natos center för strategisk kommunikation,

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:568 av Hans Wallmark (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fördröjt svenskt medlemskap i Stratcom

Interpellation 2015/16:566 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:566 Nykterhetskontroller av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen orsakade en rattfull förare en olycka i Örkelljunga som kostade en brandman livet. Enligt statistik från Transportstyrelsen har 274 personer omkommit i vägtrafiken under de senaste tolv månaderna. Enbart i mars

Inlämnad: 2016-04-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:566 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nykterhetskontroller

Interpellation 2015/16:542 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:542 Vapendirektivet av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt uppgifter i Enköpings-Posten och flera andra medier driver regeringen en mer restriktiv linje i EU-parlamentet när det gäller vapendirektivet än vad den har kommunicerat i riksdagen. Det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:542 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vapendirektivet

Interpellation 2015/16:517 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:517 Oljepåslaget på Tjörn av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 15 september 2011 drabbades Tjörn av ett allvarligt oljepåslag efter en kollision mellan ett maltesiskt fraktfartyg och ett belgiskt fiskefartyg utanför Jyllands nordvästkust. Sedan påslaget har totalt

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:517 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Oljepåslaget på Tjörn

Interpellation 2015/16:513 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:513 Drönare som hotar den allmänna säkerheten av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vi lever i en orolig värld som inte verkar bli tryggare. I närtid har flera terrordåd ägt rum i Europa. Vi får heller inte glömma det som ägde rum i julhandeln på Drottninggatan i Stockholm för bara några

Inlämnad: 2016-03-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:513 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Drönare som hotar den allmänna säkerheten

Interpellation 2015/16:483 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:483 De föreslagna ändringarna i vapendirektivet av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Europeiska kommissionen lade under hösten 2015 fram förslag till förändringar i vapendirektivet. Förslagen syftar till att minska tillgången till vapen som kan användas av terrorister och andra grovt

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:483 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: De föreslagna ändringarna i vapendirektivet

Interpellation 2015/16:475 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2015/16:475 Polisens ansträngda situation av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Anders Ygeman S Den ökade migrationen och den förhöjda terrornivån har påverkat Polismyndighetens arbete, särskilt under hösten 2015. Så gott som dagligen har vi kunnat läsa om ökad polisiär närvaro vid asylboenden, på Stockholms

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:475 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens ansträngda situation

Interpellation 2015/16:434 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:434 En otrygg huvudstad av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt polisen finns det 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet. I Stockholms län pekades Hallunda/Norsborg, Husby, Ronna/Geneta/Lina och Rinkeby/Tensta ut som särskilt utsatta områden.

Inlämnad: 2016-02-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:434 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En otrygg huvudstad
Paginering