Dokument & lagar (144 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:365 av Larsen, Sofia (c)

den 27 december Fråga 2002/03:365 av Sofia Larsen c till utbildningsminister Thomas Östros om handledare inom VFU En viktig del i den nya lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen VFUDenna del innebär att studenterna i lärarutbildningen inte, som tidigare, enbart är ute på skolor för att praktisera

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:137 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 14 november Fråga 2002/03:137 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om brist på hantverkare Det råder i vissa delar av Sverige stor brist på yrkesutbildade personer. Stiftelsen Skånes hantverk och yrkescenter menar att bristen börjar bli katastrofal. Flera klassiska hantverksyrken som snickare,

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:464 av Andersson, Marianne (c)

den 26 april Interpellation 2001/02:464 av Marianne Andersson c till utbildningsminister Thomas Östros om the Baltic University Programme The Baltic University Programme BUP är ett samarbete mellan olika universitet i Östersjöregionen. Programmet, som initierades av Uppsala universitet år 1991, spelar en mycket viktig

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: the Baltic University Programme

Interpellation 2001/02:463 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 april Interpellation 2001/02:463 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om folkbildningens roll i det livslånga lärandet I år är studiecirkeln 100 år. Den moderna folkbildningen och studiecirklarna uppstod ur 1800-talets omvälvande förändringar då samhället förvandlades från agrar- till

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:273 av Jonsson, Sofia (c)

den 21 februari Interpellation 2001/02:273 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om kunskapsmålen i grundskolan I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 har vi satt upp mål och riktlinjer för grundskolan. Det är mål att sträva mot som anger inriktningen på skolans arbete samt önskad

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1587 av Erlandsson, Eskil (c)

den 3 september Fråga 2001/02:1587 av Eskil Erlandsson c till utbildningsminister Thomas Östros om inackorderingsbidrag Elever från Ljungby kommun har nekats inackorderingsbidrag för studier på Ingelstad Naturbruksgymnasium. Motiveringen från Centrala studiestödsnämnden CSN är att det finns ett naturbruksgymnasium

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1195 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1195 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om rabattsystem för studenter SAS och SJ har uttalat att de vill försämra studenternas rabattsystem för resor. Som student måste man vara inskriven i en studentkår. Medlemskapet i studentkåren berättigar sedan till bl.a. rabatt

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:287 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 november Fråga 2001/02:287 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleverksamhetens lokaler Riksdagen har via olika beslut lagt fast en inriktning för att utveckla de små och medelstora högskolorna så att de ska bli tillgängliga för fler studenter. Örnsköldsvik har under en relativt

Inlämnad: 2001-11-27 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:76 av Andersson, Marianne (c)

den 18 oktober Fråga 2001/02:76 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om forskning om elöverkänslighet De som drabbas av elöverkänslighet har en mycket svår tillvaro och saknar ofta möjlighet att arbeta och delta i samhällslivet. Dessutom erkänns inte orsaken till deras besvär, oftast under förevändning

Inlämnad: 2001-10-18 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1490 av Jonsson, Sofia (c)

den 4 juli Fråga 2000/01:1490 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om hyra vid högskolor En 120-poängsutbildning startar till hösten som ett led i omställningsarbetet. Utbildningen är inom systemvetenskap IT och har fått 440 sökande till 40 platser. Platserna utökades till 45 eftersom intresset

Inlämnad: 2001-07-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:337 av Jonsson, Sofia (c)

den 1 december Fråga 2000/01:337 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om att stärka servicen till studenterna Centrala studiestödsnämnden CSN har under lång tid fått kritik. Många studenter har knappt nått fram till serviceenheten, och om de gjort det har det hänt att deras utredning tagit flera

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:197 av Gerdin, Viviann (c)

den 24 januari Interpellation 1999/2000:197 av Viviann Gerdin c till utbildningsminister Thomas Östros om reglerna för studiemedel Enligt nuvarande bestämmelser kan naprapater inte erhålla studiemedel utan de får själva bekosta sin utbildning. Enligt uppgifter den enda legitimerade yrkesgrupp som av någon anledning

Inlämnad: 2000-01-24 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:132 av Jonsson, Sofia (c)

den 6 december Interpellation 1999/2000:132 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om studenternas studiesociala situation Alla människor ska ges lika rätt och möjligheter till högre utbildning. Den enskilde ska inte behöva avstå från högre studier av ekonomiska eller sociala skäl. Goda sociala och

Inlämnad: 1999-12-06 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:601 av Wallin, Gunnel (c)

den 22 februari Fråga 1999/2000:601 av Gunnel Wallin c till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning av piloter Det civila flyget har ökat sin verksamhet både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Luftfartsverkets prognoser om ökad flygverksamhet fram till år 2005 innebär att ett redan stort behov av kvalificerade

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:530 av Johansson, Kenneth (c)

den 9 februari Fråga 1999/2000:530 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om forskarkarriär och familjebildning Många doktorander finansierar i dag sin forskning med hjälp av skattefria stipendier. Vid barnafödande är reglerna sådana att dessa forskare endast har rätt till garantinivån i föräldrapenningen,

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:307 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 november Fråga 1999/2000:307 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om kompetenta högskolelärare Den stora expansionen av antalet utbildningsplatser har inneburit ett kvantitativt språng på väg mot kunskapssamhället. Det är nu viktigt att ta tag i de delar som också ökar kvaliteten på våra

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:77 av Jonsson, Sofia (c)

Fråga 1998/99:77 av Sofia Jonsson c till utbildningsministern om studiemedelssystemet den 18 november Sverige behöver investera i kunskap. Den stora expansionen av antalet utbildningsplatser har inneburit ett kvantitativt språng på väg mot kunskapssamhället. Kvaliteten kan dock riskeras om inte flera insatser görs.

Inlämnad: 1998-11-18 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:698 av Wilén, Marie (c)

Fråga 1997/98:698 av Marie Wilén c till utbildningsministern om civilingenjörsutbildning vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola har skrivit till regeringen och framfört sina ambitioner om att kunna erbjuda fullständig civilingenjörsutbildning inom några områden. Studenterna som följer civilingenjörsutbildningen

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:690 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:690 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om marginalskatter på låga inkomster På inkomster från 8 700 kr till 9 700 kr är marginalskatten inkluderande egenavgiften mer än 100 Inkomsttagaren får alltså betala mer än vederbörande tjänar på varje extra hundralapp i detta inkomstskikt. I detta

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:591 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:591 av Marianne Andersson c till statsrådet Thomas Östros om skattekontot Det nya skattekontot som införts är avsett som en förenkling särskilt för de minsta företagen. Totalt sett kommer det att bli enklare men det finns en del detaljer som motverkar detta. Dels gäller det enskilda näringsidkare med årlig

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)