Dokument & lagar (144 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1248 av Linander, Johan (c)

den 25 maj Fråga 2003/04:178 av Johan Linander c till utbildningsminister Thomas Östros om skyddsombud för elever Som arbetsplats lyder skolan under arbetsmiljölagen, men alla delar tillämpas inte ur elevernas perspektiv. De anställdas ombud får rösta vid skyddskommitténs sammanträde och sammankalla sådana sammanträden

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1234 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2003/04:1234 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om ny enhet för enskilda ärenden En ny enhet inom Myndigheten för skolutveckling ska starta hösten 2004. I en platsannons kan man läsa följande: Organisation Avdelningen för utbildningsinspektion består av ett avdelningskansli

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1093 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 april Fråga 2003/04:1093 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om invandrares utbildning för hantverksyrken Bristen på hantverkare gör sig alltmer påmind i Sverige och det tycks vara svårt att få ungdomar att påbörja olika hantverksutbildningar. Samtidigt så har Sverige under många år

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1054 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 7 april Fråga 2003/04:1054 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleinformation till personer med funktionshinder Vid en undersökning av 50 högskolors hemsidor är det bara 20 som har information om vad som gäller för studenter med funktionshinder. Många stora högskolor har ingen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:801 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 februari Fråga 2003/04:801 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om fusk på högskolor och gymnasier Det har blivit allt vanligare att svenska studenter fuskar sig till högskolepoäng och betyg genom att plagiera texter rakt av. Genom Internet finns det fri tillgång till texter av olika

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:700 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 februari Fråga 2003/04:700 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas beredskap mot självmord I samband med samtal och en filmvisning om suicid som visades här i riksdagen den 28 januari i Skandiasalen, framkom att det i snitt är två unga människor i veckan som begår självmord.

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:599 av Hansson, Agne (c)

den 23 januari Fråga 2003/04:599 av Agne Hansson c till utbildningsminister Thomas Östros om ändringar i skollagen Skollagens fjärde paragraf föreskriver att all utbildning i grundskolan ska vara avgiftsfri. Samtidigt sägs att det i verksamheten får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:160 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:160 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om medicinsk forskning Statens anslag till medicinsk forskning går till stor del till andra yrkesgrupper än läkare. Det visar en undersökning som gjorts för tidskriften Sjukhusläkaren. Den har granskat den medicinska forskningen

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:159 av Johansson, Kenneth (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:159 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om finansiering av cancerforskning Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamhet som på olika sätt kan bidra till

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:158 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:158 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleprovets tillgänglighet för synskadade Under de senaste fem åren har Högskoleverket bara översatt två prov till ljudkasetter och blindskrift. Detta innebär att de synskadade alldeles för sällan får möjlighet att

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:2 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 18 september Fråga 2003/04:2 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om rekryteringen till högskolan Antalet ungdomar som söker sig till högskolan fortsätter att öka. Det råder dock fortfarande stora regionala och sociala skillnader i rekryteringen. Regeringen har som mål att 50 av en årskull

Inlämnad: 2003-09-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:307 av Qarlsson, Annika (c)

den 24 april Interpellation 2002/03:307 av Annika Qarlsson c till utbildningsminister Thomas Östros om attityder och fördomar inom skolan Kvinnans roll i samhället och synen på kvinnans sexualitet har onekligen förändrats och stärkts under de senaste decennierna. Vi har både tagit plats på arbetsmarknaden och fått

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:134 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 januari Interpellation 2002/03:134 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om ohälsan bland elever I dag handlar debatten om skolan nästan uteslutande om elevernas bristande kunskaper. Jag anser att debatten även måste fokusera på elevernas hälsa eftersom den har en direkt avgörande betydelse

Inlämnad: 2003-01-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:115 av Larsen, Sofia (c)

den 20 december Interpellation 2002/03:115 av Sofia Larsen c till statsrådet Lena Hallengren om vuxenutbildning Kraven på en hög utbildningsnivå, hos både individer och befolkningen i sin helhet, är större i dag än någonsin tidigare. Både den nationella och internationella utvecklingen visar att arbetskraft med låg

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1193 av Johansson, Jörgen (c)

den 30 juni Fråga 2002/03:1193 av Jörgen Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om bättre finansiering av studietiden Betalningskraven på högskole- och universitetsutbildade har vid kronofogden ökat med 435 sedan år 2000. Kravet om 845 miljoner kronor berör i dag 75 000 personer. Ofta är orsaken till betalningsblygseln

Inlämnad: 2003-06-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1188 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 juni Fråga 2002/03:1188 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om obetalda studieskulder Obetalda studieskulder har blivit ett stort problem i landet. I dag är det ca 850 miljoner kronor i studieskulder som inte återbetalas till staten. Siffran har ökat på ett par år från 450 miljoner. Varje

Inlämnad: 2003-06-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:964 av Johansson, Jörgen (c)

den 19 maj Fråga 2002/03:964 av Jörgen Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om skolans attitydskapande uppgift Antalet 714-åringar som misstänks för misshandel har mer än tiodubblats mellan 1981 och 1997. Detta måste ses som en larmklocka och åtgärder sättas in så att eleverna dels lär sig skilja mellan

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:789 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 april Fråga 2002/03:789 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om ungdomar till lärarutbildningen Få gymnasister vill bli lärare. SCB har gjort en enkätundersökning som visar att intresset för yrket minskat med 50 de senaste fem åren. Det innebär att bara 4 av vårens studenter som planerar

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:648 av Ek, Lena (c)

den 10 mars Fråga 2002/03:648 av Lena Ek c till utbildningsminister Thomas Östros om hållbar utveckling i högskoleutbildningen Det råder i riksdagen politisk enighet om vikten av hållbar utveckling. För att långsiktigt nå detta mål behöver även högre utbildning ha ett långsiktigt hållbart perspektiv. Högskoleverket

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:577 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 februari Fråga 2002/03:577 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om matematikens ställning i den svenska skolan Matematik är ett av de viktiga kärnämnena i den svenska skolan. Därför är det oroväckande när tre svenska experter på matematikundervisning i ett debattinlägg enligt TT skriver:

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Thomas Östros (S)