Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari Interpellation 2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd av Lennart Pettersson c till statsrådet Mats Odell kd Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:116 av Åsling, Per (c)

den 30 november Interpellation 2006/07:116 Kapitalförsörjning för små och medelstora företag av Per Åsling c till näringsminister Maud Olofsson c En väl fungerande kapitalförsörjning är en av de avgörande faktorerna för god tillväxt och en gynnsam ekonomisk utveckling i hela landet. Tillgången på kapital är väsentlig

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kapitalförsörjning för små och medelstora företag

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Skriftlig fråga 2006/07:628 av Qarlsson, Annika (c)

den 9 februari Fråga 2006/07:628 Konsumentperspektiv för fungerande konkurrens av Annika Qarlsson c till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det är viktigt med en fungerande konkurrens inom livsmedelsbranschen. Det numera finskägda företaget Scan kontrollerar direkt eller indirekt ca 70 procent

Inlämnad: 2007-02-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:536 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 24 januari Fråga 2006/07:536 Kooperativt företagande av Maria Kornevik Jakobsson c till näringsminister Maud Olofsson c Siffror från Nuteks stora entreprenörskapsbarometer visar att en majoritet av dem som kan tänka sig att bli företagare helst vill driva företag tillsammans med någon eller några andra. Bland

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:514 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2006/07:514 Patentansökningar av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Maud Olofsson c Företagande och jobb är grunden för vår välfärd och glädjande nog så verkar nu företagande och jobb att öka. Det finns dock ännu hinder på vägen och ett sådant hinder är patentansökningsprocessen. Den

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:475 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 12 januari Fråga 2006/07:475 Funktionshindrades företagande av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Maud Olofsson c Människor med olika typer av funktionshinder har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samhall, sociala företag och lönebidrag underlättar inträdet och det finns nu stora förhoppningar på

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:384 av Zander, Solveig (c)

den 15 december Fråga 2006/07:384 Adresser en resurs för viktiga samhällsfunktioner av Solveig Zander c till statsrådet Mats Odell kd Adresser på landsbygden är viktiga data för olika blåljusverksamheter för att garantera säkerhet för boende och företag/verksamheter. Men de är även mycket viktiga för utvecklingen

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:225 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 november Fråga 2006/07:225 Transportbidraget av andre vice talman Birgitta Sellén c till statsrådet Åsa Torstensson c Transportbidraget bör ses över så att kommuner som ligger långt från kusten inte automatiskt räknas som kustnära för att de ligger i ett landskap där andra kommuner ligger kustnära. Ånge

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)