Dokument & lagar (163 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:266 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1997/98:266 av Sven Bergström c till statsrådet Thomas Östros om försäljningsskatt på motorcyklar Försäljningsskatt accis togs bort 1996 på personbilar och i stället höjdes fordonsskatten något. Någon motsvarande förändring har ej gjorts för motorcyklar. En förutsättning för en motsvarande avgifts/skatteväxling

Inlämnad: 1997-12-15 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:223 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:223 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om beskattning av ideella föreningar Ett antal ideella föreningar, i huvudsak idrottsföreningar i Växjötrakten, riskerar i år att upptaxeras. Detta hänger samman med att skattemyndigheterna gjort bedömningen att dessa ideella föreningar inte anses

Inlämnad: 1997-12-04 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:193 av Skeppstedt, Ingrid (c)

Fråga 1997/98:193 av Ingrid Skeppstedt c till statsrådet Thomas Östros om lagen om företagsrekonstruktion Genom lagen om företagsrekonstruktion blev det möjligt för företag som kommit på obestånd att rekonstrueras för att undvika konkurs. En möjlighet som uppskattas. Nu har emellertid kronofogdemyndigheten skärpt sina

Inlämnad: 1997-11-27 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)