Dokument & lagar (163 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1587 av Erlandsson, Eskil (c)

den 3 september Fråga 2001/02:1587 av Eskil Erlandsson c till utbildningsminister Thomas Östros om inackorderingsbidrag Elever från Ljungby kommun har nekats inackorderingsbidrag för studier på Ingelstad Naturbruksgymnasium. Motiveringen från Centrala studiestödsnämnden CSN är att det finns ett naturbruksgymnasium

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1195 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1195 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om rabattsystem för studenter SAS och SJ har uttalat att de vill försämra studenternas rabattsystem för resor. Som student måste man vara inskriven i en studentkår. Medlemskapet i studentkåren berättigar sedan till bl.a. rabatt

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:287 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 november Fråga 2001/02:287 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleverksamhetens lokaler Riksdagen har via olika beslut lagt fast en inriktning för att utveckla de små och medelstora högskolorna så att de ska bli tillgängliga för fler studenter. Örnsköldsvik har under en relativt

Inlämnad: 2001-11-27 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:76 av Andersson, Marianne (c)

den 18 oktober Fråga 2001/02:76 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om forskning om elöverkänslighet De som drabbas av elöverkänslighet har en mycket svår tillvaro och saknar ofta möjlighet att arbeta och delta i samhällslivet. Dessutom erkänns inte orsaken till deras besvär, oftast under förevändning

Inlämnad: 2001-10-18 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1490 av Jonsson, Sofia (c)

den 4 juli Fråga 2000/01:1490 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om hyra vid högskolor En 120-poängsutbildning startar till hösten som ett led i omställningsarbetet. Utbildningen är inom systemvetenskap IT och har fått 440 sökande till 40 platser. Platserna utökades till 45 eftersom intresset

Inlämnad: 2001-07-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:337 av Jonsson, Sofia (c)

den 1 december Fråga 2000/01:337 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om att stärka servicen till studenterna Centrala studiestödsnämnden CSN har under lång tid fått kritik. Många studenter har knappt nått fram till serviceenheten, och om de gjort det har det hänt att deras utredning tagit flera

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:197 av Gerdin, Viviann (c)

den 24 januari Interpellation 1999/2000:197 av Viviann Gerdin c till utbildningsminister Thomas Östros om reglerna för studiemedel Enligt nuvarande bestämmelser kan naprapater inte erhålla studiemedel utan de får själva bekosta sin utbildning. Enligt uppgifter den enda legitimerade yrkesgrupp som av någon anledning

Inlämnad: 2000-01-24 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:132 av Jonsson, Sofia (c)

den 6 december Interpellation 1999/2000:132 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om studenternas studiesociala situation Alla människor ska ges lika rätt och möjligheter till högre utbildning. Den enskilde ska inte behöva avstå från högre studier av ekonomiska eller sociala skäl. Goda sociala och

Inlämnad: 1999-12-06 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:601 av Wallin, Gunnel (c)

den 22 februari Fråga 1999/2000:601 av Gunnel Wallin c till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning av piloter Det civila flyget har ökat sin verksamhet både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Luftfartsverkets prognoser om ökad flygverksamhet fram till år 2005 innebär att ett redan stort behov av kvalificerade

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:530 av Johansson, Kenneth (c)

den 9 februari Fråga 1999/2000:530 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om forskarkarriär och familjebildning Många doktorander finansierar i dag sin forskning med hjälp av skattefria stipendier. Vid barnafödande är reglerna sådana att dessa forskare endast har rätt till garantinivån i föräldrapenningen,

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:307 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 november Fråga 1999/2000:307 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om kompetenta högskolelärare Den stora expansionen av antalet utbildningsplatser har inneburit ett kvantitativt språng på väg mot kunskapssamhället. Det är nu viktigt att ta tag i de delar som också ökar kvaliteten på våra

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:574 av Ek, Lena (c)

Fråga 1998/99:574 av Lena Ek c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om flyktingar från Kosovo den 23 april Det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar vid mottagandet av flyktingar från Kosovo. Med största sannolikhet är behovet av sjukvård, inte minst psykiatrisk sådan, stort hos de flyktingar som kommer. Jag vill därför

Inlämnad: 1999-04-23 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:558 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:558 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om minskning av biståndsverksamheten 1999 den 21 april Enligt uppgifter innebär begränsningsbeloppen för de olika utgiftsområdena att Sida under 1999 tvingas minska sin planerade verksamhet med ca l,4 miljarder. Dessutom även en kraftig minskning

Inlämnad: 1999-04-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:77 av Jonsson, Sofia (c)

Fråga 1998/99:77 av Sofia Jonsson c till utbildningsministern om studiemedelssystemet den 18 november Sverige behöver investera i kunskap. Den stora expansionen av antalet utbildningsplatser har inneburit ett kvantitativt språng på väg mot kunskapssamhället. Kvaliteten kan dock riskeras om inte flera insatser görs.

Inlämnad: 1998-11-18 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1091 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1091 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om bistånd till norra Irak den 18 september Fred och mänskliga rättigheter är oupplösligt förenade med demokratisk samhällsutveckling. Därför är just demokratisk samhällsutveckling ett av målen för svensk biståndspolitik. Att stödja kunskaper

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1090 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1090 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om FN-biståndet i norra Irak den 18 september Situationen i norra Irak är osäker. Människor är rädda för framtiden och vill gärna ha utländsk närvaro i landet. Man känner att kurdfrågan inte är politiskt prioriterad internationellt. Efter 1996

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:690 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:690 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om marginalskatter på låga inkomster På inkomster från 8 700 kr till 9 700 kr är marginalskatten inkluderande egenavgiften mer än 100 Inkomsttagaren får alltså betala mer än vederbörande tjänar på varje extra hundralapp i detta inkomstskikt. I detta

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:620 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:620 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om barnkonventionen och invandrarbarn Återigen upprörs svenska folket över hur myndigheterna tillämpar bestämmelserna i flyktingärenden. De två föräldralösa syskonen i Kinna skall skickas tillbaka till Uganda trots att de bara har en sjuklig farbror

Inlämnad: 1998-04-01 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:591 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:591 av Marianne Andersson c till statsrådet Thomas Östros om skattekontot Det nya skattekontot som införts är avsett som en förenkling särskilt för de minsta företagen. Totalt sett kommer det att bli enklare men det finns en del detaljer som motverkar detta. Dels gäller det enskilda näringsidkare med årlig

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:415 av Andersson, Elving (c)

Fråga 1997/98:415 av Elving Andersson c till statsrådet Thomas Östros om ersättningsregler för skattenämnder Ersättningsreglerna för ledamöter i skattenämnderna har ändrats. Nu visar det sig att ändringarna lett till, som jag tycker, oacceptabla konsekvenser. För ledamöter med några mils resa till och från sammanträden

Inlämnad: 1998-02-06 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)