Dokument & lagar (163 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:514 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2006/07:514 Patentansökningar av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Maud Olofsson c Företagande och jobb är grunden för vår välfärd och glädjande nog så verkar nu företagande och jobb att öka. Det finns dock ännu hinder på vägen och ett sådant hinder är patentansökningsprocessen. Den

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:475 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 12 januari Fråga 2006/07:475 Funktionshindrades företagande av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Maud Olofsson c Människor med olika typer av funktionshinder har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samhall, sociala företag och lönebidrag underlättar inträdet och det finns nu stora förhoppningar på

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:384 av Zander, Solveig (c)

den 15 december Fråga 2006/07:384 Adresser en resurs för viktiga samhällsfunktioner av Solveig Zander c till statsrådet Mats Odell kd Adresser på landsbygden är viktiga data för olika blåljusverksamheter för att garantera säkerhet för boende och företag/verksamheter. Men de är även mycket viktiga för utvecklingen

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:225 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 november Fråga 2006/07:225 Transportbidraget av andre vice talman Birgitta Sellén c till statsrådet Åsa Torstensson c Transportbidraget bör ses över så att kommuner som ligger långt från kusten inte automatiskt räknas som kustnära för att de ligger i ett landskap där andra kommuner ligger kustnära. Ånge

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2005/06:103 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Interpellation 2005/06:103 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige Filmen är i dag en viktig näring i Sverige. Intresset för film är bra för samhällsekonomin och vi har på olika håll i landet fått regionala produktionscentrum,

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige

Interpellation 2005/06:102 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Interpellation 2005/06:102 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Framtiden i Östra Göinge Skånes Norrland detta uttryck används ibland för att beteckna läget i vissa delar av norra och nordöstra Skåne. Tankarna går då till problemen med utflyttning och nedläggning av företag,

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden i Östra Göinge

Interpellation 2005/06:49 av Torstensson, Åsa (c)

den 19 oktober Interpellation 2005/06:49 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Näringspolitik för tjänstesektorn Sedan början av 90-talet har den privata tjänstesektorns andel av svensk ekonomi ökat från ca 30 till över 40 och andelen fortsätter att växa. I dag är fyra av fem nystartade företag

Inlämnad: 2005-10-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2035 av Danielsson, Staffan (c)

den 17 augusti Fråga 2005/06:2035 av Staffan Danielsson c till finansminister Pär Nuder s Förbud mot privata företag och mot vinst Riksdagen har på regeringens förslag i en stopplag förbjudit privat drift av vissa sjukhus. Regeringen överväger att förbjuda vinst på det satsade riskkapitalet i privata företag inom

Inlämnad: 2006-08-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2014 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2014 av Birgitta Sellén c till näringsminister Thomas Östros s Krångliga företagsregler Begreppet Krångel-Sverige myntades redan 1948 och sedan dess har det inte blivit enklare regler för företagarna i Sverige. Trots regeringens löfte om mindre byråkrati ökar antalet regler. Enligt

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1956 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 juli Fråga 2005/06:1956 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Obekvämt utredningsresultat Enligt siffror från Näringslivets Regelnämnd kostar administrationen de svenska företagen 60 miljarder kronor per år och det är en av de mest prioriterade frågorna bland Sveriges företagare. Regeringen

Inlämnad: 2006-07-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1644 av Torstensson, Åsa (c)

den 18 maj Fråga 2005/06:1644 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Kvinnors företagande Halva Sveriges befolkning är kvinnor. Ändå drivs bara vart fjärde företag av en kvinna, och knappt 30 av de nystartade företagen startas av kvinnor. Dessutom äger kvinnor mindre än en femtedel av företagskapitalet

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1615 av Torstensson, Åsa (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1615 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Fler företag och fler anställda Sverige står inför stora utmaningar. En mycket stor andel av den arbetsföra befolkningen, närmare en och en halv miljon människor, står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden. Att få fler människor

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1570 av Torstensson, Åsa (c)

den 9 maj Fråga 2005/06:1570 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Fler företag i tjänstebranschen Arbetslösheten är hög och vi politiker är skyldiga att göra allt vi kan för att underlätta att fler jobb skapas. Men Sverige är dåligt på att skapa nya jobb, särskilt i tjänstesektorn. Enligt en

Inlämnad: 2006-05-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1376 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1376 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Invandrarföretag Vart femte nytt företag i Sverige startas av en person med invandrarbakgrund och det finns i dag många företag som drivs av invandrare. Samtidigt anser många av dessa företagare med invandrarbakgrund att

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1306 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 mars Fråga 2005/06:1306 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Prissättning på läkemedel inom EU I maj 2001 förbjöd kommissionen läkemedelsbolaget Glaxo Wellcome i dag GlaxoSmithKline GSK att använda så kallad dualprissättning av läkemedel i Spanien, det vill säga ett pris om läkemedlet

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:832 av Johansson, Jörgen (c)

den 20 januari Fråga 2005/06:832 av Jörgen Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Haverikommission för läkemedels- och medicintekniska industrin Svensk läkemedelsindustri är något av svenskt näringslivs flaggskepp. När den högteknologiska sektorn aviserar flytt från landet är situationen alarmerande. En

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:574 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 december Fråga 2005/06:574 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Scaniajobben i Falun I samband med beslut i riksdagen 1982 om nytt flygplanssystem krävde dåvarande industriminister Nils G Åsling att näringslivet och i första hand Wallenbergsfären skulle bjuda till att dels flytta hem

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:299 av Torstensson, Åsa (c)

den 4 november Fråga 2005/06:299 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Näringspolitik för tjänstesektorn Sedan början av 90-talet har den privata tjänstesektorns andel av svensk ekonomi ökat från ca 30 till över 40 och andelen fortsätter att växa. Det är tydligt att framtidens jobb i första hand

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:200 av Larsson, Anders (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:200 av Anders Larsson c till justitieminister Thomas Bodström s Bolagsverkets kontrollrutiner I fristående granskning och uppföljning av Bolagsverkets hantering vid adressändring och ändring av bolagets styrelse har återigen konstaterats att allvarliga brister synes föreligga i verkets

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:199 av Larsson, Anders (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:199 av Anders Larsson c till näringsminister Thomas Östros s Bolagsverkets kontrollrutiner I fristående granskning och uppföljning av Bolagsverkets hantering vid adressändring och ändring av bolagets styrelse har återigen konstaterats att allvarliga brister synes föreligga i verkets

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Östros (S)