Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1324 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 juni Fråga 2007/08:1324 Kultursponsring av Lars-Ivar Ericson c till finansminister Anders Borg m En ny undersökning från Demoskop visar att kultursponsring i Sverige svarar för en liten del av intäkterna till kulturlivet. I Storbritannien ligger kultursponsringen på 140 kronor per invånare och år. I Sverige

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:514 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2006/07:514 Patentansökningar av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Maud Olofsson c Företagande och jobb är grunden för vår välfärd och glädjande nog så verkar nu företagande och jobb att öka. Det finns dock ännu hinder på vägen och ett sådant hinder är patentansökningsprocessen. Den

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:475 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 12 januari Fråga 2006/07:475 Funktionshindrades företagande av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Maud Olofsson c Människor med olika typer av funktionshinder har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samhall, sociala företag och lönebidrag underlättar inträdet och det finns nu stora förhoppningar på

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2005/06:103 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Interpellation 2005/06:103 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige Filmen är i dag en viktig näring i Sverige. Intresset för film är bra för samhällsekonomin och vi har på olika håll i landet fått regionala produktionscentrum,

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige

Interpellation 2005/06:102 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Interpellation 2005/06:102 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Framtiden i Östra Göinge Skånes Norrland detta uttryck används ibland för att beteckna läget i vissa delar av norra och nordöstra Skåne. Tankarna går då till problemen med utflyttning och nedläggning av företag,

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden i Östra Göinge

Skriftlig fråga 2005/06:1376 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1376 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Invandrarföretag Vart femte nytt företag i Sverige startas av en person med invandrarbakgrund och det finns i dag många företag som drivs av invandrare. Samtidigt anser många av dessa företagare med invandrarbakgrund att

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:163 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 oktober Fråga 2004/05:163 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om bokstavsbetygen I en doktorsavhandling vid högskolan i Kristianstad konstateras att bokstavsbetygen är ett hot mot elevernas rättssäkerhet och är dessutom oanvändbara som urvalsintrument i grundskolan. Under försommaren

Inlämnad: 2004-10-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:113 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 14 oktober Fråga 2004/05:113 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning och legitimering av fotterapeuter Mellan år 2000 och år 2002 har 473 människor med diabetes i Skåne län tvingats amputera ett ben eller en fot. Hundratals av de 1 400 amputationer som årligen görs i Sverige

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:509 av Ericson, Lars-ivar (c)

den 19 maj Interpellation 2003/04:509 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning för hantverksyrken Många hantverksyrken är i dag bristyrken. Situationen kan förvärras ytterligare och det finns beräkningar som anger att inom de närmaste åren så kommer Sverige att behöva 100 000 nya

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1093 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 april Fråga 2003/04:1093 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om invandrares utbildning för hantverksyrken Bristen på hantverkare gör sig alltmer påmind i Sverige och det tycks vara svårt att få ungdomar att påbörja olika hantverksutbildningar. Samtidigt så har Sverige under många år

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1054 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 7 april Fråga 2003/04:1054 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleinformation till personer med funktionshinder Vid en undersökning av 50 högskolors hemsidor är det bara 20 som har information om vad som gäller för studenter med funktionshinder. Många stora högskolor har ingen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:801 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 februari Fråga 2003/04:801 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om fusk på högskolor och gymnasier Det har blivit allt vanligare att svenska studenter fuskar sig till högskolepoäng och betyg genom att plagiera texter rakt av. Genom Internet finns det fri tillgång till texter av olika

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:700 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 februari Fråga 2003/04:700 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas beredskap mot självmord I samband med samtal och en filmvisning om suicid som visades här i riksdagen den 28 januari i Skandiasalen, framkom att det i snitt är två unga människor i veckan som begår självmord.

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:160 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:160 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om medicinsk forskning Statens anslag till medicinsk forskning går till stor del till andra yrkesgrupper än läkare. Det visar en undersökning som gjorts för tidskriften Sjukhusläkaren. Den har granskat den medicinska forskningen

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:158 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:158 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleprovets tillgänglighet för synskadade Under de senaste fem åren har Högskoleverket bara översatt två prov till ljudkasetter och blindskrift. Detta innebär att de synskadade alldeles för sällan får möjlighet att

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:2 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 18 september Fråga 2003/04:2 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om rekryteringen till högskolan Antalet ungdomar som söker sig till högskolan fortsätter att öka. Det råder dock fortfarande stora regionala och sociala skillnader i rekryteringen. Regeringen har som mål att 50 av en årskull

Inlämnad: 2003-09-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:789 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 april Fråga 2002/03:789 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om ungdomar till lärarutbildningen Få gymnasister vill bli lärare. SCB har gjort en enkätundersökning som visar att intresset för yrket minskat med 50 de senaste fem åren. Det innebär att bara 4 av vårens studenter som planerar

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:577 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 februari Fråga 2002/03:577 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om matematikens ställning i den svenska skolan Matematik är ett av de viktiga kärnämnena i den svenska skolan. Därför är det oroväckande när tre svenska experter på matematikundervisning i ett debattinlägg enligt TT skriver:

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:137 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 14 november Fråga 2002/03:137 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om brist på hantverkare Det råder i vissa delar av Sverige stor brist på yrkesutbildade personer. Stiftelsen Skånes hantverk och yrkescenter menar att bristen börjar bli katastrofal. Flera klassiska hantverksyrken som snickare,

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Thomas Östros (S)